Urząd Gminy Stromiec > Aktualności

Mikołajki 'Cup 2017

MIKOLAJKI cup 2017W dniu 16 grudnia 2017 r. w sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Stromcu odbyły się zawody sportowe w halowej piłce nożnej „Mikołajki ‘Cup”. To już jedenasty raz młodzież pokazuje swoje piłkarskie zdolności i z wielkim zaangażowaniem walczy o zwycięstwo.

 Dziewczęta ze Szkolnego Patrolu Pierwszej Pomocy działającego przy Gimnazjum w Stromcu, prowadziły w przerwach meczy, pod opieką ratownika medycznego, szkolenie i pokazy z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 Gorące podziękowania dla „ Piekarni Stromiec” za słodki poczęstunek dla młodych zawodniczek i zawodników.

 Nagrody dla uczestników wręczył Wójt p. Krzysztof Stykowski wraz z organizatorem zawodów- p. Robertem Mrozińskim.

Poniżej przedstawiamy  wyniki i kilka pamiątkowych zdjęć

Więcej...

III miejsce dla kobiet z Ksawerowa Starego i awans do dalszego etapu konkursu

Kobiety z Ksawerowa StaregoMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Radom wraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 14 listopada zorganizował Konkurs Serów Zagrodowych na etapie okręgowym. Między innymi brały w nim udział kobiety z miejscowości Ksawerów Stary z gminy Stromiec. W konkursie wystawiane było 17 serów w kategorii sery z mleka krowiego i sery z mleka innych zwierząt. Z Ksawerowa Starego były wystawiane 3 rodzaje serów z mleka krowiego. Ser „Śmietankowa podpuszczka”, „Ricotta”, oraz ”Ser podpuszczkowy z ziołami”, który to zdobył III-miejsce i w ten sposób zakwalifikował się do kolejnego wojewódzkiego etapu, który odbędzie się 7-go grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia.

Małgorzata Lao

MODR O/ Radom.

Więcej...

PSP Bobrek - Projekt ,,Bajkowa podróż” zrealizowany ze środków Fundacji PZU.

Maluchy w PacanowieW Pacanowie kozy kują
więc Koziołek, mądra głowa,
błąka się po całym świecie,
aby dojść do Pacanowa.

 

Bajki przemawiają do dzieci najlepiej. Toteż w ramach realizacji projektu ,,Bajkowa podróż” uczniowie  klas młodszych wzięli udział w  wycieczce do Pacanowa. Po przyjeździe do Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka najbardziej oczekiwanym momentem było wejście w świat bajek. Zwiedziliśmy  trzy  aktywności – Bajkowy Świat, Mały Teatr i  Krainę Soria Moria. Oprócz tego  obejrzeliśmy  film ,,Gang Wiewióra 2” w  Kinie Szkatułka.

Więcej...

e-składka ZUS

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/e-skladka.jpgKOMUNIKAT

 

 

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

 

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

 

 

Więcej...

Gmina Stromiec ogłasza Konkurs kulinarny na Najlepsze Danie Stromieckie 2017

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/logotypy prow- SFS.jpg

Gmina Stromiec ogłasza konkurs kulinarny organizowany w ramach realizowanego projektu z PROW 2014- 2020 pn. "Stromiecki Festiwal Smaku" na Najlepsze Danie Stromieckie 2017.

Zgłoszenia prosimy dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy Stromiec do 14 sierpnia 2017 r.  godz. 13:00  (ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec, pokój nr 10)

Finał konkursu w dniu imprezy plenerowej pn.: " Stromiecki Festiwal Smaku" w dniu 10 wrześńia 2017 r.:

- 13:30 - prezentacja dań konkursowych,

- 15:00 - rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego.

Poniżej zamieszczamy Ragulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym

 

Więcej...

Projekt: "Stromiecki Festiwal Smaku"

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/logotypy prow- SFS.jpg

Projekt: „Stromiecki Festiwal Smaku”

W dniu 28 lipca 2017 r. Gmina Stromiec podpisała umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn: „ Stromiecki Festiwal Smaku”, operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie :” Zachowanie dziedzictwa Lokalnego” w ramach PROW 2014-2020

Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji poprzez organizację imprezy plenerowej „Stromiecki Festiwal Smaku” związanej z kultywowaniem lokalnej tradycji kulinarnej

Planowany termin realizacji operacji: 10 września 2017 r.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Więcej...

Opracowanie projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stromiec do roku 2020”

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stromiec do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Stromcu oraz na stronie internetowej: www.ugstromiec.naszbip.pl.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektu.

            Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Stromcu,
ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec, ustnie do protokołu w siedzibie Gminy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ugstromiec@ugstromiec.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stromiec.

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stromcu
  2. stronie internetowej: www.ugstromiec.naszbip.pl
  3. a/a

Więcej...