Urząd Gminy Stromiec > Aktualności

portal Agro Market dla rolników

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/Agromarket24 ceny rolnicze .jpg
Uprzejmie informujemy o nowoczesnym portalu Agro-Market24, skierowanym głównie do rolników i sadowników. Portal umożliwia dodawanie bezpłatnych ogłoszeń, przeglądanie ogłoszeń rolniczych, porównywać ceny produktów rolnych, a co najważniejsze znalezienie potencjalnych klientów na swoje produkty rolne na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

 

Bezpośredni kontakt między producentami rolnymi, a odbiorcami pozwala rolnikom sprzedawać w wyższych cenach niż dotychczas, poprzez ominięcie  firm pośredniczących. Aby dowiedzieć się więcej o portalu, wejdź na ceny rolnicze Agro-Market24.

Więcej...

III Turniej Tenisa Stołowego O Puchar Wójta Gminy Stromiec (18 lutego 2018 r.)

Turniej Tenisa Stolowego 2018

W dniu 18 lutego 2018 na Sali Gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Stromcu odbył się Trzeci Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Stromiec. Turniej odbył się w trzech kategoriach szkół podstawowych, gimnazjum oraz dla starszych czyli kategorii open. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem i zgromadziły wielu uczestników oraz kibiców.
Na początku turnieju wszyscy zawodnicy zostali obdarowani pamiątkowym medalem za udział, a następnie Wójt Gminy Stromiec Krzysztof Stykowski przy współudziale Pana Roberta Mrozińskiego otworzył zawody. Przez kilka godzin trwała zacięta rywalizacja o zwycięstwo we wszystkich kategoriach z poszanowaniem zasady fair-play. W trakcie zawodów uczestnicy zostali obdarowani pączkami od Piekarni „Stromiec” pana Piotra Śledziewskiego za co bardzo serdecznie dziękujemy.
Słowa podziękowania kierujemy również dla pana Roberta Mrozińskiego, współorganizatora wraz z panem Łukaszem Duszyńskim, którzy czuwali nad prawidłowością przebiegu zawodów. Dziękujemy również Szkolnemu Patrolowi Pierwszej Pomocy, który czuwał nad zdrowiem zawodników, osobom, które sędziowały mecze, zawodnikom, rodzicom i kibicom.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział.
Poniżej przedstawiamy wyniki turnieju oraz galerię zdjęć.

Więcej...

Gmina Stromiec ogłasza Konkurs kulinarny na Najlepsze Danie Stromieckie 2017

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/logotypy prow- SFS.jpg

Gmina Stromiec ogłasza konkurs kulinarny organizowany w ramach realizowanego projektu z PROW 2014- 2020 pn. "Stromiecki Festiwal Smaku" na Najlepsze Danie Stromieckie 2017.

Zgłoszenia prosimy dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy Stromiec do 14 sierpnia 2017 r.  godz. 13:00  (ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec, pokój nr 10)

Finał konkursu w dniu imprezy plenerowej pn.: " Stromiecki Festiwal Smaku" w dniu 10 wrześńia 2017 r.:

- 13:30 - prezentacja dań konkursowych,

- 15:00 - rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego.

Poniżej zamieszczamy Ragulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym

 

Więcej...

Projekt: "Stromiecki Festiwal Smaku"

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/logotypy prow- SFS.jpg

Projekt: „Stromiecki Festiwal Smaku”

W dniu 28 lipca 2017 r. Gmina Stromiec podpisała umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn: „ Stromiecki Festiwal Smaku”, operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie :” Zachowanie dziedzictwa Lokalnego” w ramach PROW 2014-2020

Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji poprzez organizację imprezy plenerowej „Stromiecki Festiwal Smaku” związanej z kultywowaniem lokalnej tradycji kulinarnej

Planowany termin realizacji operacji: 10 września 2017 r.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Więcej...

Opracowanie projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stromiec do roku 2020”

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stromiec do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Stromcu oraz na stronie internetowej: www.ugstromiec.naszbip.pl.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektu.

            Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Stromcu,
ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec, ustnie do protokołu w siedzibie Gminy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ugstromiec@ugstromiec.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stromiec.

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stromcu
  2. stronie internetowej: www.ugstromiec.naszbip.pl
  3. a/a

Więcej...