Urząd Gminy Stromiec > Archiwum > 30-lecie OSP Stromiecka Wola

30-lecie OSP Stromiecka Wola

29 czerwca 2014r. nasza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Stromieckiej Woli świętowała okrągły jubileusz 30-lecia istnienia. Z tej okazji przygotowaliśmy bogaty program, który rozpoczął się od polowej Mszy św. odprawionej przez ks. kan. Bogdana Rosiewicza. Następnie odbył się uroczysty apel, na początku którego dowódca uroczystości dh Łukasz Kacprzak złożył meldunek  Wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, dh Zbigniewowi Gołąbkowi. Kolejnym punktem było wystąpienie pocztu flagowego w składzie: dh Emil Michalak, dh Rafał Pietras oraz dh Włodzimierz Regulski do  podniesienia flagi państwowej przy taktach Hymnu Państwowego. Następnie dh Dariusz Deleska powitał gości i przedstawił rys historyczny jednostki. Podczas wręczania odznaczeń  jednostka została uhonorowana ,,BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”, który na ręce prezesa OSP Stromiecka Wola, Macieja Wieteski złożyli: dh Zbigniew Gołąbek, dh Andrzej Oziębło-Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP, st. bryg.  Zbigniew Łubiński-Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach oraz Wójt Gminy Stromiec –Pan Krzysztof Stykowski. Druhowie odebrali złote, srebrne i brązowe medale oraz odznaki: „Strażak Wzorowy” i „Za Wysługę Lat”. Nad prawidłowym przebiegiem uroczystości zgodnie z ceremoniałem strażackim czuwali: st. kpt. Zenon Jachowski, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach oraz Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Stromcu dh Bolesław Matysiak.

         Na zakończenie oficjalnej części uroczystości jubileuszowych wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” z Kozienic pod batutą naszego „sąsiada” z Piroga, Pana Zdzisława Włodarskiego. Wielka szkoda, że deszcz przeszkodził w ich popisach wokalnych, instrumentalnych i tanecznych. Występ bardzo się podobał, publiczność pozostała wiernie do końca, a nawet włączała się w śpiew. Choć to młoda orkiestra, to już odnosi  bardzo znaczące sukcesy. Na 42 Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu zespół „Furioso” zdobył II miejsce. Serdeczne Gratulacje!

         Kiedy spadały pierwsze krople deszczu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, nad którym czuwały nasze niezastąpione Panie.  Pomimo niesprzyjającej pogody, młodzież z gimnazjum oraz  szkoły podstawowej w Stromcu wraz z opiekunem panem Mariuszem Chmielewskim zaprezentowała swoje talenty wokalne oraz pokaz ratownictwa medycznego, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

         O godzinie 19.00 rozpoczęła się zabawa taneczna ze znanym nam bardzo dobrze zespołem   Expert.  I znów było jak 20 lat temu: rytmiczna i porywająca do tańca muzyka,  dużo ludzi i wspaniała atmosfera.  W znakomitych nastrojach bawiliśmy się jeszcze grubo po północy.

      Serdecznie dziękujemy wszystkim  Gościom, Księdzu Proboszczowi, Przedstawicielom Władz Samorządowych, Druhom Strażakom, Orkiestrze wraz z jej Dyrektorem, Scholi, zespołowi Expert, Szkolnemu Patrolowi Pierwszej Pomocy i wszystkim za udział i uświetnienie naszego Jubileuszu. Dziękujemy organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Stromiec, Nadleśnictwu Dobieszyn, Policji, Bibliotece, Urzędowi Gminy, za wszelką pomoc, życzliwość i okazane wsparcie.

       Dziękujemy Funduszowi Lokalnemu  Ziemi Białobrzeskiej „Koalicja dla Młodych” za pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego ze środków unijnych na naszą uroczystość.

     W sposób szczególny chcielibyśmy podziękować mieszkańcom wsi – zwłaszcza druhom strażakom i ich rodzinom, którzy przez wiele dni bardzo angażowali się w prace organizacyjne.

Zarząd OSP Stromiecka Wola

Prezes-dh Maciej Wieteska

Komendant-dh Jan Belka

Skarbnik-dh Sławomir Wieteska

Sekretarz- dh Dariusz Deleska

Wróć