Urząd Gminy Stromiec > Archiwum > Uroczysta Sesja Rady Gminy Stromiec

Honorowi Obywatele Stromcatl_files/magazyn/Uroczysta Sesja Rady Gminy Stromiec/Uroczysta Sesja.JPG

W miniony piątek, tj. 7 czerwca 2013 r na sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum im Józefa Piłsudskiego w Stromcu odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Stromiec. Uroczystą sesje poświęcono wręczeniu aktów nadania Honorowego Obywatela Gminy Stromiec.

 

Na wniosek Stowarzyszenia Stromiecczyzna Rada Gminy Stromiec przyznała Tytuł Honorowego Obywatela Stromca następującym osobom:

Księdzu Antoniemu Niemotce, długoletniemu proboszczowi Parafii Stromiec w latach 1891 – 1919, budowniczemu obecnego wspaniałego, największego w wiejskich parafiach Diecezji Radomskiej kościoła w Stromcu, wielkiemu organizatorowi.

Panu Adamowi Wróblewskiemu, długoletniemu nauczycielowi i kierownikowi w latach 1918-1947 Szkoły w Stromcu. Budowniczemu pierwszego budynku szkolnego w Stromcu w roku 1937. Wielkiemu patriocie, Piłsudczykowi, nauczycielowi z powołania.

Profesorowi Ryszardowi Zarębie, to właśnie jemu zawdzięczamy przywrócenie na mapy funkcjonującej od czasów historycznych, a zapomnianej w XIX wieku nazwy- Puszcza Stromiecka. Opracował dokumentację wszystkich projektowanych rezerwatów w Puszczy Stromieckiej. Jeden z najokazalszych dębów między Pirogiem a Grabowym lasem nosi jego imię.

Pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu, oficerowi Sztabu generalnego Wojska Polskiego, który wykazał się niezwykłą dowagą i dzielnością w czasach trudnych dla naszej Ojczyzny. Ryzykując wszystko podjął działania uniemożliwiające planowaną interwencję wojsk radzieckich w Polsce w celu zdławienia niepodległościowych dążeń Solidarności.

Panu Robertowi Grudniowi znakomitemu organiście, który koncertuje na całym świecie. Podczas swoich występów zawsze podkreśla pochodzenie swego Ojca, a zatem i swoje korzenie wywodzące się Ziemi Stromieckiej ( Niedabyla). Tym samym przyczynia się do rozsławiania naszej gminy.

Na to nadzwyczajne spotkanie z Władzami gminy Stromiec przybyło wielu znamienitych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: poseł na sejm RP Dariusz Bąk, Ks. Marek Janas- proboszcz parafii Stromiec, przedstawiciele SGGW: dr hab. inż. Justyna Nowakowska, dr inż. Roman Zielony; Filip Frąckowiak- Dyrektor Izby Pamięci płk Ryszarda Kuklińskiego w Warce, Dyrektor Lasów Państwowych w Radomiu -Tomasz Sot, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn Mariusz Sołtykiewicz. Rodziny i znajomi uhonorowanych: Wanda Zaręba, Zygmunt Zaręba, Anna Czerwińska, Izabela Wrońska, Jerzy Wbóblewski, Helena Wróblewska, Roman Barszcz, Leon Barszcz, byli dyrektorzy szkoły w Stromcu: Henryk Stawiarski, Edward Mielniczek kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, pracownicy urzędu gminy, radni, sołtysi, oraz mieszkańcy gminy Stromiec.

 

Obrady o godzinie jedenastej otworzył przewodniczący Rady Jan Chryzostom Czachowski. Po oficjalnym powitaniu przybyłych gości realizowano dalszy porządek obrad.

 

W pierwszej części nastąpiła prezentacja postaci którym nadano tytuł Honorowego Obywatela Gminy Stromiec, oraz wręczenie dyplomów. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Stromiec oraz zaproszeni goście. W programie sesji poza oficjalnymi wystąpieniami znalazł się także program artystyczny przygotowany przez młodzież z Publicznej Szkoły podstawowej im Dionizego Czachowskiego w Stromcu.

 

Piątkowa sesja miała charakter szczególny, uroczysty i podniosły. Rada Gminy po raz pierwszy w historii gminy Stromiec nadała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Stromiec pięciu zasłużonym osobom związanym z naszą gminą. Wyróżniono postaci o szczególnych zasługach, których droga życiowa przywołuje pojęcia czynu i służby dla Polska, dla społeczności stromieckiej, dla drugiego człowieka.   

Wróć