Urząd Gminy Stromiec > Archiwum > Wigilia Strażacka w Woli Stromieckiej

tl_files/magazyn/Wigilia Strazacka/24-wigilia.jpgW sobotę 21 grudnia 2013 roku odbyło się spotkanie opłatkowe druhów strażaków  z naszej gminy.  W tym roku Wigilię zorganizowała OSP Stromiecka Wola. Wśród zaproszonych gości przybyłych na uroczystość byli księża z miejscowej parafii: ks. proboszcz Bogdan Rosiewicz oraz ks. Łukasz Dybus, wójt  Gminy Stromiec Krzysztof Stykowski,  przewodniczący Rady Gminy Jan Chryzostom Czachowski, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach dh Zbigniew Łubiński, , prezes gminny OSP dh Bolesław Matysiak , komendant gminny OSP dh Marek Popiel, były wójt gminy Marek Matysiak oraz  zastępca Nadleśniczego w Dobieszynie Andrzej Garbaczewski. Licznie przybyli strażacy wraz z zarządami jednostek w: Boskiej Woli, Bożem, Dobieszynie, Pirogu, Podlesiu, Stromcu i Stromieckiej Woli.

            Po uroczystym powitaniu odczytano fragment Pisma św. i podzielono się opłatkiem (przywiezionym na tę okoliczność z Częstochowy). Po życzeniach  wszyscy zasiedli do odświętnie udekorowanego  stołu. Gospodarze zadbali o tradycyjne potrawy wigilijne. Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem. Druhowie wykazali się znajomością tekstu wielu naszych kolęd oraz mocnymi głosami. 

Wróć