Urząd Gminy Stromiec > Prezentacja Gminy > - Historia gminy i osady > Gmina Stromiec w latach 1915-1918

Latem 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Latem 1915 wkroczyły tu wojska austro- węgierskie wypierając Rosjan. Gminy w tym czasie były głównie narzędziem w rękach okupantów. Kontrolowano ludność na wszelkie sposoby. Odtąd władze gminne miały za zadanie przede wszystkim wykonywanie ich zarządzeń. Władze austriackie posługiwały się w kontaktach z ludnością językiem polskim, jednak była to twarda okupacja. Ludność została poddana nadzorowi, a na udanie się ze wsi do miasta należało mieć specjalną przepustkę. Władze skrzętnie spisywały stan gospodarczy powiatu i przystąpiły od eksploatacji tych obszarów. Rolnicy byli zmuszeni do oddawania określonych ilości zboża i żywca na potrzeby wojskowe. Przystąpiono też do reglamentacji żywności, głównie tych pierwszej potrzeby. Władze zakazywały nawet palenie świeczek na grobach w czasie 1 i 2 listopada. Wszelkie tłuszcze miały być przeznaczone na potrzeby żywnościowe. Należało także wyżywić kilka tysięcy wojskowych stacjonujących na terenie powiatu. Czasy okupacji austro- węgierskiej miały też pewne pozytywne następstwa. Władze austriackie pozwoliły na istnienie polskich szkół i organizacji społecznych. Już jesienią 1915 roku powstały liczne szkoły prywatne. Był to czas odreagowania po latach rusyfikacji i rozkwitu polskiej szkoły. Wszystkie te szkoły powstały samorzutnie, organizowane przez miejscową ludność i przez nich opłacane (Komitety Obywatelskie). W październiku 1918 roku władza austrowęgierska w powiecie radomskim zaczęła się chylić ku upadkowi. Austro- Węgry rozpadały się na państwa narodowe. Coraz prężniej zaczęła działać Polska Organizacja Wojskowa (POW). Wojska austrowęgierskie były masowo rozbrajane, nawet przez młodych nieuzbrojonych Polaków.

Wróć