Urząd Gminy Stromiec > Informacje dla rolników > MIESZKAŃCY GMINY STROMIEC

Urząd Gminy Stromiec zwraca się do rolników zainteresowanych przyjęciem ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Stromcu. Warunkiem podpisania umowy i przyjęcia osadu jest posiadanie działki rolnej o powierzchni powyżej 4ha w jednym numerze ewidencyjnym. Zgłoszenia osób zainteresowanych przyjmuje Barbara Ziółkowska- pokój nr 17 lub pod nr tel. 48 619 10 20

 

Wójt           

Krzysztof Stykowski

Wróć