Urząd Gminy Stromiec > OGŁOSZENIA > Decyzja Starosty Białobrzeskiego dot. wniosku Wójta Gminy Stromiec w sprawie uznania za wspólnotę gruntową...

Wróć