Urząd Gminy Stromiec > OGŁOSZENIA > Decyzja Starosty Białobrzeskiego dot. wniosku Wójta Gminy Stromiec w sprawie uznania za wspólnotę gruntową w obrębie ewidencyjnym 0010 Krzemień

Wróć