Urząd Gminy Stromiec > OSTRZEŻENIA

Ostrzeżenie HYDRO

Warszawa, dnia 2 listopada  2017 r.


 
 

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W WARSZAWIE                            

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel. 22 695-64-81, fax 22 695-64-84

www.mazowieckie.pl

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WBZK-I.7011.4.8.2017

wg rozdzielnika

 

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie


 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:6

 

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

 

Ważność: od godz. 10:00 dnia 02.11.2017 do godz. 15:00 dnia 03.11.2017

Obszar: Dopływy środkowej Wisły (mazowieckie)

Przebieg: W związku z spływem wód opadowych w zlewniach dopływów środkowej Wisły, przewiduje się dalsze wzrosty poziomu wody przy lokalnie przekroczonych stanach ostrzegawczych i alarmowych. Możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych na Drzewiczce w Odrzywole i na Jeziorce w Piasecznie oraz alarmowego na Bzurze w Żukowie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak

 

Dyżurny synoptyk hydrolog: Marcin Dominikowski

 

 

WCZK MUW  

Piotr Kaniuka


 

Więcej...

Ostrzeżenie!!!

Warszawa, 18 października 2017 r.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

 

W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III- Ostrzeżenia 1 stopnia o złoj jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania  Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stpnia


Z poważaniem
Bartłomiej Getlich

Więcej...