Urząd Gminy Stromiec > Samorząd > Urząd Gminy > System Zarządzania Jakością

System Zarządzania Jakością

System Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Stromiec zgodny

z Normą ISO 9001:2009

 

Co to jest ISO?

ISO - International Organization for Standardization - (z ang. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) to sieć krajowych organizacji. ISO jest organizacją pozarządową, jej członkowie nie są delegowani przez rządy. Stawia to organizację na szczególnej pozycji. Respektowanie norm jest dobrowolne. Jako organizacja pozarządowa ISO nie może narzucać, wymuszać ich stosowania. Autorytet organizacji wynika z międzynarodowej reprezentacji. Wyjątkowość norm polega na możliwości zastosowania standardu we wszystkich typach organizacji.

Więcej...