Urząd Gminy Stromiec > Gospodarka gminna > Sprzedaż nieruchomości > II przetarg nieorganiczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnosć Gminy Stromiec (Zarządzenie Nr 77.2016)

Wróć