Urząd Gminy Stromiec > OGŁOSZENIA > w sprawie 400kV > ... o zmianie przebiegu linii 400kV Kozienice - Ołtarzew!!!

DO MIESZKAŃCÓW GMINY STROMIEC ZAGROŻONYCH BUDOWĄ LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA 2x400 kV

 

22 września (czwartek) jedziemy wszyscy do Warszawy by wyrazić swój sprzeciw i oburzenie wobec zmiany przebiegu LINII 400kV przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Przejdziemy w marszu protestacyjnym spod Ministerstwa Energii na Placu Trzech Krzyży do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nie zgadzamy się, by lekceważąc nasze życie, zdrowie, przyszłość naszych dzieci, podejmowano decyzje niezgodne z prawem i niedobre dla kraju.

Chcemy, by decyzje dotyczące naszego losu były podejmowane w dialogu z nami. Nic o nas bez nas.

Mieszkańcy wspierani przez samorządy lokalne wyruszają indywidualnie lub autobusami zorganizowanymi przez gminy.

Wyjazd spod Urzędu Gminy Stromiec o godz. 8:00

 

 

 

Wróć