Urząd Gminy Stromiec > Inwestycje gminne > Zadania inwestycyjne gminy > Zadania inwestycyjne gminy Stromiec w latach 2003-2005

Rok 2003
    1.    Modernizacja dróg
- w Pirogu- 316 415 zł
- w Krzemieniu ( droga powiatowa) – 300 000zł
    2.    Zakup PZZ 50 000zł
    3.    Pierwsze wydatki na termomodernizację 60 285 zł.
    4.    Dokumentacja na salę gimnastyczną w Dobieszynie – 15 389 zł
    5.    Remont łazienek w PSP w Stromcu i w Gimnazjum ( przy sali gmin)- 85 339zł
    6.    Plan zagospodarowania przestrzennego- 58 000zł
    7.    Remont ulicy Strażackiej- 25 213 zł
    8.    Zakup destruktu – 51 930 zł
    9.    Otynkowanie budynku gminy – 18 900zł


Rok 2004
    1.    Budowa dróg do Nętnego, Woli Stromieckiej i Sułkowa – 1 024 151 zł (w tym 663 473 zł z dotacji z SAPARD-u)
    2.    Modernizacja drogi Sielce- Kolonia Sielce- Lipskie Budy- 207 041 zł
    3.    Podbudowa na drodze powiatowej w Lipskich Budach – 29 280 zł oraz koszt wywiezionego destruktu.
    4.    Modernizacja ujęc i wodociągu w Stromcu- 1 480 120 zł ( pożyczka w połowie umarzalna)
    5.    Termomodernizacja szkół w Bobrku, Bożem, Podlesiu i Stromcu ( ocieplenie ścian, wymiana okien, wymiana kotłowni na kotłownie ekologiczne) -2455753 zł (pożyczka w połowie umarzalna)
    6.    Termomodernizacja Kotłowni w urzędzie Gminy – 106 686 zł
    7.    Sala gimnastyczna w Dobieszynie -241 839zł ( w tym dotacja z MENIS 50 000zł).
    8.    Modernizacja sali gimnastycznej w Stromcu i łazienek w PG w Stromcu 189 203 zł ( w tym dotacja 79 465 zł)
    9.    Opracowanie planu „Strategia rozwoju Gminy” - 27 816 zł

Rok 2005
Wodociąg do Marianek, Woli Stromieckiej, Sułkowa, Podlesia Dużego i Małego Ksawerowa Nowego i dokumentacja na wodociąg do Ksawerowa Starego- 1 249 871 zł
    1.    Zakończenie sali gimnastycznej w Dobieszynie – 1 058 648 zł ( w tym dotacja 330 100 zł)
    2.    Remonty dróg ( m.in. w Małym Boże, ul. Folwarki, ul. Poświętna i inne) -193 693 zł
    3.    Remonty: sali gimnastycznej w Bobrku, łazienek w PSP Podlesie i w PSP Boże (dotacja 49 188 zł), odwodnienie budynku PSP Bobrek, remont dachu w Dobieszynie -359620 zł ( subwencje oświatowe 223 600 zł)
    4.    Przygotowanie dokumentacji na remont budynku na GCK- 22 375 zł

Wróć