Urząd Gminy Stromiec > Inwestycje gminne > Zadania inwestycyjne gminy > Zadania inwestycyjne gminy Stromiec w latach 2009-2010

Rok 2009
    •    Przebudowa drogi Stromiec- Marianki.
    •    Przebudowa drogi przez wieś Zachmiel.
    •    Realizacja programu „Kompleksowej Gospodarki wodno-ściekowej Gminy Stromiec”
      ◦    budowę zbiorczego systemu oczyszczalni ścieków komunalnych dla aglomeracji Stromiecka
      ◦    modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobieszynie
      ◦    budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Boże
      ◦    Budowę przydomowych oczyszczalni w gminie Stromiecka
      ◦    Budowę sieci wodociągowej
    •    Przygotowanie dokumentacji pod oczyszczalnię ścieków
    •    modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy
    •    budowa stacji uzdatniania wody w Bożem.
    •    modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
    •    budowę sieci wodociągowej Kol. Sielce, Matyldzie, Lipskie Budy.
    •    budowę przydomowych oczyszczalni w gminie.
    •    realizowano projekt – szkolenie zawodowe dla mieszkańców gminy w ramach POKL, działanie 6.1.1


Rok 2010
    •    Budowa boiska sportowego przy szkole w Bobrku.
    •    Zakup i montaż platformy przychodowej dla ZOZ w Stromcu.
    •    Dokumentacja na sieć wodociągoą w Bożem.
    •    Przebudowa dróg gminnych.

Wróć