Urząd Gminy Stromiec > Inwestycje gminne > Zadania inwestycyjne gminy > Zadania inwestycyjne gminy w 2006-2008

Rok 2006

 1. Zakończenie budowy wodociągu publicznego Stromiec- Ksawerów Stary i Olszowa Dąbrowa. Łączny koszt zadania 368 838 zł
 2. Wykonano wodociąg w miejscowości Nętne i Podgaje- koszt 225 121 zł
 3. Zakończono budowę wodociągu publicznego Stromiec- Ksawerów Nowy – Podlesie. Łączna kwota 915 541 zł
 4. Przygotowanie dokumentacji pod budowę wodociągu w Pirogu, oraz rozpoczęto przygotowanie do budowy wodociągu w Niedabylu, Pokrzywna
 5. Zakończono realizację zadania „Modernizacja i adaptacja budynku po byłej SKR z przeznaczeniem na Gminne Centrum Kultury i Sportu do którego została przeniesiona Gminna Biblioteka Publiczna
 6. Zakupiono samochód Ford na potrzeby Urzędu Gminy
 7. Z otrzymanej dotacji zakupiono do OSP Stromiec samochód bojowy, motopompę oraz zestaw medyczny.
 8. Rozpoczęto budowę oczyszczalni biologicznej przy Szkole Podstawowej w Bobrku.
 9. Gmina dofinansowała przebudowę drogi powiatowej Głowaczów – Lipskie Budy w wysokości 20 000zł.
 10. Zakupiono licencję i aktywowano system elektronicznego monitorowania pracy „SEMP”, zmieniono wersje programów użytkowych z DOS na WINDOWS, założono sieć komputerową w budynku urzędu
 11. Przebudowano łazienki i schody wejściowe, pomalowano dach budynku

Rok 2007

 1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Piróg, Mokry Las, Rzuść- Stromiecka Wola,
 2. wykonano dokumentację na ujęcie wody w Bożem,
 3. Wykonano przebudowę drogi Stara Wieś – Pokrzywna oraz przez wieś Podlesie Małe
 4. Zakupiono dwa samochody dla OSP
 5. Zakończono budowę oczyszczalni ścieków w PSP Bobrek
 6. Wykonano modernizację boiska szkolnego ( zainstalowano piłkochwyty i ogrodzenia)
 7. Wykonano modernizację i adaptację pomieszczeń Domu Kultury w Stromieckiej Woli
 8. Zakupiono autobus szkolny i pług do odśnieżania
 9. Dofinansowano 4000zł do zakupu samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Starostwa Powiatowego.

Rok 2008

 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedabyl, Pokrzywna, Stara Wieś
 2. Wykonano koncepcję na oczyszczalnię ścieków i kanalizację
 3. Wykonano przebudowę drogi: Ksawerów Stary, Dobieszyn ul. Leśna, Grabowy Las
 4. Przebudowa drogi dojazdowej pól w miejscowości Podgaje
 5. Utwardzono parking i chodniki wokół Gimnazjum,
 6. Wykonano parking przy boisku sportowym,
 7. Wyremontowano pomieszczenie na parterze Urzędu Gminy oraz zrobienie elewacji budynku Urzędu Gminy.

Gmina zrealizowała w ramach programu unijnego:

 1. projekt po nazwą „ Mam nowy zawód – bezpłatne szkolenia zawodowe dla mieszkańców gminy” w ramach tego projektu przeprowadzono kurs kierowców Kat. C i C+E, kurs operatorów wózków widłowych
 2. projekty w ramach poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej „ Przekonaj się, że możesz”
 3. projekt w ramach Program Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

W ramach tego projektu stowarzyszenie „Stromieczczyzna” Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta”, GOPS, i szkoły realizowały zadania o charakterze użyteczności społecznej.

Wróć