Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.
Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych oraz na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Broszura informacyjna do pobrania.

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw

Więcej...