Informacja dotycząca  kontroli segregacji odpadów komunalnych  i  zgodności odpadów

W związku z licznymi nieprawidłowościami w systemie segregacji odpadów komunalnych oraz karami jakie może  ponosić firma odbierająca odpady oraz Gmina Stromiec, informujemy, że będą kontrolowane wystawione worki z odpadami.

Kontrola ta spowodowana jest niewłaściwą segregacją odpadów.

Nadmieniamy, że w zmieszanych odpadach komunalnych nie mogą występować odpady przeznaczone do segregacji i odwrotnie. W odpadach segregowanych nie mogą występować odpady należące do zmieszanych odpadów komunalnych.

W przypadku stwierdzenia złej segregacji w gospodarstwie domowym, odpady zostaną odebrane jak zmieszane. Naruszenie  zasad segregacji  na danej nieruchomości będzie skutkowało utratą uprawnień do ponoszenia niższej opłaty, a właściciel nieruchomości zostanie obciążony wyższą opłatą jak za odpady zmieszane (niesegregowane), czyli 23 zł miesięcznie od osoby.


Przypominamy jak należy segregować odpady

Szkło –  worek zielony, do worka wkładamy: opakowania ze szkła typu: butelki i słoiki, w tym worku zakazuje się gromadzenia szkła okiennego.

Worek wystawiamy raz w miesiącu w dniu wyznaczonym w harmonogramie odbioru odpadów.

Plastik – worek żółty, odpady segregowane typu: opakowania z tworzyw sztucznych , drobny złom, foliowe reklamówki, worki foliowe, opakowania po napojach, sokach typu tetra-pak, woreczki śniadaniowe, wytłaczanki po jajkach, plastikowe pojemniki po jogurtach, serkach, maśle, serze białym (dokładnie opróżnione),garnki metalowe, garnki z rączkami z tworzywa sztucznego, pokrywki do garnków (metalowe, aluminiowe)sztućce np: aluminiowe, metalowe miski, metalowe miednice, woreczki po chlebie, folia typu stretch, noże, nożyczki, folia aluminiowa, opakowania metalowe – pudełka po paście do butów, metalowe zakrętki do słoików, tace z tworzyw sztucznych i deski do krojenia z tworzyw sztucznych, opakowania po zupach, sosach w proszku opakowaniach po przyprawach, puszki po karmach dla zwierząt, siatki po owocach, plastikowe opakowania i tubki po kosmetykach, tubki po paście do zębów, zgniecione i puste plastikowe butelki po napojach  bez nakrętek), zgniecione
i puste plastikowe butelki po chemii gospodarczej, plastikowe nakrętki, aluminiowe puszki po napojach ( zgniecione), kapsle, koszyczki po owocach itp.

Wystawiamy raz w miesiącu w dniu wyznaczonym w harmonogramie odbioru odpadów.

Papier i tektura – worek niebieski, odpady segregowane typu: plakaty, gazety, czasopisma, ulotki reklamowe, katalogi, książki, opakowania tekturowe, opakowania tekturowe po lekach, kartony, tektura falista, pudełka tekturowe po sprzęcie elektronicznym, opakowania po papierosach itp. Wystawiamy raz w miesiącu w dniu wyznaczonym w harmonogramie.

Odpady zmieszane – worek czarny, do  worka wkładamy: szkło żaroodporne, naczynia żaroodporne, zastawa stołowa, porcelana, kryształowe naczynia, pokrywy szklane z uchwytem z tworzywa sztucznego, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki, ceramika fajans, zdjęcia, ołówki, długopisy, opakowania po wędlinach, blistry  po tabletkach, szczoteczki do zębów, patyczki kosmetyczne, styropian opakowaniowy, potłuczone szklanki, tłusty zabrudzony papier, pampersy i inne art. higieniczne, zabrudzone jednorazowe naczynia papierowe
i plastikowe, opakowania po dezodorantach, opakowania celofanowe itp. Są to pozostałe odpady z gospodarstwa domowego nie przeznaczone do segregacji.
Wystawiamy dwa razy w miesiącu w okresie od kwietnia do października, raz w miesiącu
w okresie od listopada do marca
zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

Odpady biodegradowalne typu: obierki z owoców i warzyw, skoszona trawa, drobne gałęzie, części roślinne np. kwiaty cięte i doniczkowe bez doniczek, liście i inne odpady biodegradowalne należy zagospodarowywać we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach lub jako karma dla zwierząt.


Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Do tego rodzaju odpadów zalicza się: meble, wykładziny, dywany, gumowe chodniki, wycieraczki samochodowe, opony samochodowe od pojazdów samochodowych, obrazy, sztuczne choinki, lustra, elektryczne maszynki do golenia, zabawki zasilane bateriami, sprzęt RTV i AGD-kompletne. Wystawiamy dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem.

Informujemy, że w Stromcu przy ul. Łąkowej 5 ( teren oczyszczalni ścieków) funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych( PSZOK). Do PSZOK-u można dostarczyć odpady typu: stare meble, np.: szafy, stoły, kanapy, dywany, wykładziny, sprzęt RTV i AGD, opony
z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton, odpady z betonu, gruzu ceglanego, tynki, glazura, ceramika sanitarna, płyty karton-gips, tapety (z  wyłączeniem: azbestu, papy, smoły, styropianu budowlanego), opakowania po farbach, worki po cemencie, popiół, żużel
z gospodarstw domowych, baterie itp.

Informujemy, że  w ramach gminnego systemu  zbiórki odpadów  nie  są odbierane odpady powstające z prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej. Tego typu odpady tj:
– części samochodowe,
– opony ciągnikowe,
– opakowania po środkach ochrony roślin,
– folie z tuneli ogrodniczych, balotów,
– opakowania po nawozach itp.
Należy  je przekazać do unieszkodliwienia  we własnym zakresie  firmą specjalistycznym na  podstawie zawartych z nimi umów odpłatnie.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod  numerami
tel. 792 676 357, 48 619 10 20 wew. 202.

Wróć