Mieszkańcy Gminy Stromiec

Gmina zobowiązana jest do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  oraz odzysku  innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Do 31 grudnia 2020 r. –  50 % zebranych selektywnie odpadów.
Aby osiągnąć pozytywne  efekty selektywnego zbierania odpadów, przedstawiamy Państwu zasady optymalnej segregacji odpadów komunalnych zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.
Najlepszym sposobem  segregowania  odpadów jest umieszczanie ich w oddzielnych pojemnikach (workach):

Papier to m.in.:
- opakowania z papieru i tektury;
- gazety i czasopisma
- katalogi, prospekty, foldery;
- papier szkolny i biurowy;
- książki i zeszyty;
- torebki papierowe;
- papier pakowy.
Nie powinno się wrzucać do papieru następujących odpadów:
- papier powlekany folią i kalka;
- kartony po mleku i napojach;
-
pieluchy jednorazowe i podpaski;
-
pampersy i podkładki;
- worki po nawozie, cemencie i innych materiałach budowlanych;
- tapety;
- inne odpady komunalne(w tym niebezpieczne).

Tworzywa sztuczne i metale to m.in.:
-
butelki po napojach;
- opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach(np. szamponach, proszkach, płynach do
  prania, płukania i mycia naczyń itp.)
- opakowania po produktach spożywczych;
- plastikowe zakrętki;
- plastikowe torebki, worki reklamówki i inne folie;
- plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach;
- puszki po napojach, sokach;
- puszki z blachy stalowej po żywności(konserwy)
- drobny złom żelazny i metale kolorowe;
- metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników;
- folia aluminiowa;
- kartoniki po mleku i napojach- wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Nie powinno się wrzucać  do pojemników na tworzywa sztuczne i metale następujących odpadów:
- strzykawki, wenflony i inne art. medyczne;
- odpady budowlane i rozbiórkowe;
- nieopróżnione opakowania po lekach, farbach i olejach;
- zużyte baterie i akumulatory;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- inne odpady komunalne w tym niebezpieczne.

 

Szkło opakowaniowe to m.in.:
- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
- butelki po napojach alkoholowych;
- szklane opakowania po kosmetykach.

Nie powinno się wrzucać  do  szkła następujących odpadów:
- szkło stołowe – żaroodporne;
- ceramika , doniczki;
- znicze z zawartością wosku;
- żarówki i świetlówki;
- szkło kryształowe;
- reflektory;
- nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach;
- termometry i strzykawki;
- monitory i lampy telewizyjne;
- szyby okienne i zbrojone, szyby samochodowe;
- lustra i witraże;
- fajans i porcelana;
- inne odpady komunalne w tym niebezpieczne.
Zaleca się wrzucać opakowania  opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

Odpady zbierane w taki sposób, zostaną przyjęte do instalacji jako zbierane selektywnie.
W przypadku występowania wśród odpadów zebranych selektywnie, niepożądanych zanieczyszczeń, odpady będą przyjęte do instalacji jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Wróć