Procedury dot. Dostęności

Powołanie koordynatora i zespołu ds. dostępności w Urzędzie Gminy Stromiec:

 

  • ZARZĄDZENIE Nr 53.2020Wójta Gminy Stromiec z dnia 25 czerwca 2020r.w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Gminie Stromiec.- tutaj
  • ZARZĄDZENIE Nr 71.2020Wójta Gminy Stromiec z dnia 27 sierpnia2020 r.w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Gminie Stromiec.- tutaj
  • ZARZĄDZENIE Nr 74.2021 Wójta Gminy Stromiec z dnia 1 października 2021 r.w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Gminie Stromiec -tutaj

Raport o stanie zapewnienia dostępności - tutaj

Plany poprawy dostępności podmiotów publicznych Gminy Stromiec:

Urzędu Gminy Stromiec: tutaj

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Bobrku: tutaj

Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Dionizego Czachowskiego w Stromcu: tutaj

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym: tutaj

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Bożem: tutaj

Publicznej Szkoły Podstawowej im.ks. Kazimierza Kniedziałowskiego w Dobieszynie: tutaj

Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Stromiec - tutaj

Realizacja ustawy o języku migowym w Urzędzie Gminy Stromiec - tutaj

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - tutaj

 

Więcej...