Organizacje pozarządowe

Konsultacje Projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2022 rok”

Więcej...

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniając uchwałę

"Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022r.

Więcej...

 

Spis Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Stromiec

Spis organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy Stromiec zawiera informacje o podmiotach, które wypełniły ankietę aktualizacyjną i wyraziły zgodę na zamieszczenie danych na stronie internetowej Urzędu Gminy Stromiec.

Uwaga: Za aktualność danych zawartych w spisie odpowiadają zamieszczone w nim organizacje.

 

1.     Stowarzyszenie Stromiecczyzna
ul. Piaski 4, 26 – 804 Stromiec
Adres do korespondencji:
Ul. Białobrzeska 74 B, 26-804 Stromiec
Tel. Kontaktowy: 505 520 679
Adres e-mail: biblstromiec@interia.pl
Adres WWW: bibliotekastromiec.pl/stowarzyszenie

2.     Koło Gospodyń Wiejskich „Stromianki”
Ul. Białobrzeska 74B
26-804 Stromiec
Tel. Kontaktowy: 667 114 246
Adres e-mail: milena109@op.pl

3.  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORLĘTA”
Ul. Radomska 27, 26-804 Stromiec
Adres do korespondencji: j.w.
Tel. Kontaktowy: (48) 61 91 067 lub 603 203 892
Adres e-mail: robstrom@interia.pl

4.  Fundacja Koalicja dla Młodych
Ul. Reymonta 11/6
26-800 Białobrzegi
Adres do korespondencji: j.w.
Tel. Kontaktowy: 507 705 123
Adres e-mail: fundacja@fundacjakdm.org
Adres WWW: www.fundacjakdm.org

5.  Stowarzyszenie zwykłe „WSZYSTKIE RAZEM”
Dobieszyn ul. Kościelna 4
26 – 804 Stromiec
Adres do korespondencji: j.w.
Tel. Kontaktowy: 606 721 633
Adres e-mail: stowarzyszeniewr@gmail.com

  1. Koło Gospodyń Wiejskich „KSAWERZANKI”

Ksawerów Stary 81

26-804 Stromiec

Adres do korespondencji: j.w.

Tel. kontaktowy: 500-152-692

Adres e-mail: kgw.ksawerzanki@wp.pl

 

  1. Stowarzyszenie Wsi Ksawerów            
    Ksawerów Stary 27A

26-804 Stromiec

Adres do korespondencji: j.w.

Tel. kontaktowy: 796 796 032

Adres e-mail: ksawerow.stary@wp.pl

 

 

  1. Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Ul. Krakowska 2A, 26 – 800 Białobrzegi

Adres do korespondencji:

Ul. 11 Listopada 25G, 26 – 800 Białobrzegi

Tel. kontaktowy: Prezes – 601 697 971, biuro – 725 575 644

Adres e-mail: pwoprbialobrzegi@wp.pl

Adres WWW: www.woprbialobrzegi.pl