Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że 26 października 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1687/267/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniając uchwałę ""Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022r."Konsultacje odbędą się 27 października do 9 listopada 2021 r.

Jak zapewne Państwu wiadomo organizacje pozarządowe z całego województwa oprócz współpracy ze swoimi lokalnymi samorządami, często podejmują współpracę z samorządem województwa. Udział zainteresowanych podmiotów pozarządowych w tworzeniu lub zmianach programu współpracy daje nadzieje na dostosowanie jego treści do potrzeb i planów sektora pozarządowego na kolejny rok.

 

Wróć