Pomoc medyczna


Na terenie Gminy Stromiec funkcjonują:

- Ośrodek Zdrowia w Dobieszynie,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stromcu,
- Apteka w Stromcu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stromcu

Adres:

ul. Nowa 10
26-804 Stromiec (woj.mazowieckie)
Telefon: 048-6191003
Fax: 048-6191480

Ośrodek Zdrowia w Dobieszynie

Adres:
ul. Leśna 6
26-804 Dobieszyn
(woj.mazowieckie)
Telefon:
048-6195143
Apteka

ul. Nowa 10
26-804 Stromiec

Tel. 0-48 619-10-42
Fax 0-48 619-14-81
e-mail apteka-stromiec@onet.eu

Godziny otwarcia
8.00 -16.00