Zasięg ostrzeżeń w województwie WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 138 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 12:57 dnia 17.07.2023

Zasięg ostrzeżeń w województwie
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 138
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:57 dnia 17.07.2023

Więcej...

Ostrzeżenie

Data i godzina wydania: 28.12.2022 - godz. 12:23
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 105
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2

Ważność: od godz. 12:30 dnia 28.12.2022 do godz. 15:00 dnia 29.12.2022
Obszar: Pilica od Zb. Sulejów (mazowieckie)
Przebieg: W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych w dolnym biegu Pilicy przewiduje się wzrost stanu wody, w Białobrzegach powyżej stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Magdalena Miętek

Więcej...

OstrzeżeniaKomunikat o ryzyku przekroczenia dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 16_03_2021

Komunikat o ryzyku przekroczenia dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 16_03_2021

zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.
poz. 1931) Departament Monitoringu
Środowiska GIOŚ przesyła powiadomienie o ryzyku wystąpienia
przekroczenia poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

 

Powiadomienie przesyła się celem umożliwienia
realizacji działań określonych w planie działań krótkoterminowych stanowiących
integralną część Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą nr 115/20 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały
przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji
w powietrzu.

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 16_03_2021

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 16_03_2021

Więcej...

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 10.03.2021

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 10.03.2021

zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.
poz. 1931) Departament Monitoringu
Środowiska GIOŚ przesyła powiadomienie o ryzyku wystąpienia
przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Więcej...

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (25-02-2021)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (25-02-2021r.)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (26-02-2021r.)

zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ przesyła powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania oraz o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Więcej...

Komunikat o przekroczeniu poziomu alarmowego dla PM10 w dniu 18.01.202

Komunikat o przekroczeniu poziomu alarmowego dla PM10 w dniu 18.01.2021

zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.
poz. 1931) Departament Monitoringu
Środowiska GIOŚ przesyła powiadomienie o wystąpieniu
przekroczenia poziomu informowania i alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Więcej...

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (19.01.2021r)

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.
poz. 1931) Departament Monitoringu
Środowiska GIOŚ przesyła powiadomienie o ryzyku wystąpienia
przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

 

Więcej...