Data i godzina wydania: 12.02.2021 - godz. 02:16
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:5
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 02:16 dnia 12.02.2021 do godz. 14:00 dnia 12.02.2021
Obszar: Pilica w rejonie Białobrzegów (mazowieckie)
Przebieg: Na Pilicy w rejonie Białobrzegów występuje gwałtowny wzrost stanu wody spowodowany piętrzeniem lodowym. W ciągu najbliższych godzin mozliwy jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie powyżej stanu alarmowego.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk hydrolog: Michał Ceran

Wróć