Gmina w liczbach

- Powierzchnia: 156 km2
- Ludność (stan na 28 luty 2020 r.): 5624
- Użytki rolne: 8995 ha
- Lasy: 5734 ha
- Gunty zadrzewione: 345 ha

Sieć dróg:
- krajowe - około 15,9 km
- powiatowe - około 42,84 km
- gminne - 134,7 km

Wodociągi: 116,8 km
Stacje wodociągowe: 3
Użytkownicy: 1485 budynków

Kanalizacja: 47,3 km
Przykanaliki: 14,7 km
Podłączonych budynków: 568

Przydomowe oczyszczalnie ścieków: 672