Jednostki organizacyjne

SZKOŁY W GMINIE STROMIEC:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bożem im. Armii Krajowej
Boże 1, 26-804 Stromiec tel.:  (048) 619 21 28 szkola.boze@interia.pl
strona internetowa: http://pspboze.szkolnastrona.pl/
Dyrektor: p. Anna Kaczmarczyk

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobieszynie im. Ks. Kniedziałowskiego
Kolonia Sielce 45a, 26-804 Stromiec tel.: (048) 619 51 47 pspdobieszyn@gazeta.pl
strona internetowa: http://pspdobieszyn.szkolna.net/
Dyrektor: p. Jadwiga Sekuła

Publiczna Szkoła Podstawowa w Podlesiu Dużym
Podlesie Duże 71, 26-804 Stromiec tel.: (048) 619 51 19 psppodlesie@gmail.com
strona internetowa: http://psppodlesie.cba.pl/
Dyrektor: p. Edyta Zając

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrku
Bobrek - Kolonia 24, 26-804 Stromiec (048) 619 10 06 beatakomorek@tlen.pl
strona internetowa: http://bobrek.szkolnastrona.pl/
Dyrektor: p. Komorek Beata

Publiczna Szkoła Podstawowa w Stromcu im. D. Czachowskiego
ul. Radomska 27, 26-804 Stromiec tel/fax.: (048) 619 10 45 pspstromiec@interia.pl
strona internetowa: http://spstromiec.szkolnastrona.pl/
Dyrektor: p. Molga Leszek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piaski 4
26 -804 Stromiec
tel. (048) 619 13 38
e-mail: gops_stromiec@ugstromiec.pl
kierownik: Róg Jolanta

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
UL. BIAŁOBRZESKA 74 B
26-804 STROMIEC
e-mail: biblstromiec@interia.pl
strona internetowa: http://www.stromiec.naszabiblioteka.com/
Dyrektor Biblioteki: p. Elżbieta Wiatrak