Sołectwa

Na terenie Gminy Stromiec funkcjonuje 23 sołectwa:
SOŁTYSI GMINY STROMIEC - KADENCJA 2023-2029

1. Danuta Kerner – Biała Góra

2. Katarzyna Sikorska – Bobrek

3. Marek Matysiak – Bobrek Kolonia

4. Dariusz Cichowlas – Boska Wola

5. Andrzej Szot – Boże

6. Maria Szatan – Dobieszyn

7. Elżbieta Rabjak – Ducka Wola

8. Karolina Maros – Kolonia Sielce

9. Łukasz Szczepaniak – Krzemień

10. Bogusława Górecka – Ksawerów Nowy

11. Bernarda Adach – Ksawerów Stary

12. Marian Zaręba – Lipskie Budy

13. Dawid Woźniak – Małe Boże

14. Emilia Kalicińska – Marianki

15. Jerzy Sąpor – Niedabyl

16. Rafał Ćwiek – Olszowa Dąbrowa

17. Bogdan Kaliciński – Piróg

18. Lech Janusz – Podlesie

19. Sławomir Popiel – Pokrzywna

20. Radosław Lusztyk – Sielce

21. Kazimiera Żuchowska – Stromiec

22. Marianna Wieczorek – Stromiecka Wola

23. Piotr Szeptycki – Sułków