Sołectwa

Na terenie Gminy Stromiec funkcjonuje 23 sołectwa:
SOŁTYSI GMINY STROMIEC - KADENCJA 2019-2023

1.
Łukasz Szczepaniak - Krzemień
2. Górecka Bogusława - Ksawerów Nowy
3. Dorota Romanowska - Ksawerów Stary
4. Zaręba Marian - Lipskie Budy
5. Sałata Adam - Małe Boże
6. Kalicińska Emilia - Marianki
7. Sąpor Jerzy - Niedabyl
8. Dawidowski Bogdan - Olszowa Dąbrowa
9. Matysiak Bolesław - Piróg
10. Popiel Sławomir - Pokrzywna
11. Lusztyk Radosław - Sielce
12. Żuchowska Kazimiera - Stromiec
13. Wieczorek Henryk - Stromiecka Wola
14. Szeptycki Piotr - Sułków
15. Sitkiewicz Jarosław - Biała Góra
16. Korczak Karolina - Bobrek
17. Matysiak Marek - Bobrek-Kolonia
18. Cichowlas Dariusz - Boska Wola
19. Bartosiak Mirosława - Boże
20. Szatan Maria - Dobieszyn
21. Rabjak Elżbieta - Ducka Wola
22. Jarosińska Agata - Kolonia Sielce
23. Lech Janusz - Podlesie