Walory Turystyczne

Gmina Stromiec posiada typowy rolniczy charakter, co nie jest przeszkodą w korzystaniu z jej urokliwych terenów w celu wypoczynku i rekreacji. Bogactwem gminy są lasy, które zajmują powierzchnię około 37% powierzchni gminy. Obszary leśne występują w postaci trzech dużych kompleksów mających charakter uroczysk: "Stachów", "Ksawerów" i "Majdan" stanowiących pozostałości dawnej Puszczy Stromieckiej ograniczonej dolinami rzek: Wisły - Pilicy - Radomki. Zachodnia część gminy, do drogi Piróg-Marianki, Stromiec - Boska Wola wchodzi w zasięg krajobrazu chronionego "Doliny Piliczki" i "Drzewiczki". Obszar ten odznacza się dużymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, został zaliczony do systemu ostoi ptaków o randze europejskiej. W tym pięknym obszarze położona jest miejscowość Biała Góra nad Pilicą z osiedlem domków letniskowych. Do zagospodarowania jest jeszcze ok. 300 działek z przeznaczeniem pod budownictwo rekreacyjne. Obok kolonii pięknych dacz zlokalizowany jest ośrodek wypoczynkowy usytuowany na wysokiej, nadrzecznej skarpie z szeregiem kempingowych domków i szklanym okrąglakiem, mieszczącym kawiarnię i restaurację. Krajobraz jest tu wspaniały. Wokół las, a w dole, u podnóża skarpy rzeka Pilica tworzy malownicze zakole.

W miejscowości Stromiec znajduje się neogotycki kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, a w pobliżu również zabytkowy cmentarz. Warto dodać, że w pobliskim Niedabylu urodził się w 1810r. Dionizy Czachowski, wybitny dowódca oddziałów powstańczych w kieleckim i lubelskim, naczelnik województwa sandomierskiego, który w walce o wolność oddał życie.

Gmina może pochwalić się dobrym stanem środowiska naturalnego. Nie ma dróg przenoszących znaczny ruch tranzytowy. Drogi lokalne nie są czynnikiem zagrożenia dla zanieczyszczenia powietrza.

Skupisko lasów i terenów mogących służyć rekreacji stwarzają dogodne warunki do organizowania wypoczynku zwłaszcza letniego oraz wycieczek rowerowych i pieszych.

Powierzchnia gminy – 156 km2
Liczba ludności gminy – 5775
Sołectwa – Stromiec, Stromiecka Wola, Piróg, Marianki, Bobrek Kolonia, Bobrek, Niedabyl, Pokrzywna, Małe Boże, Boże, Ducka Wola, Boska Wola, Krzemień, Biała Góra, Ksawerów Stary, Ksawerów Nowy, Podlesie, Dobieszyn, Sułków, Kolonia Sielce, Sielce, Olszowa Dąbrowa, Lipskie Budy.
Miejscowości – j.w. + Pietrusin, Mokry Las, Nętne, Grabowy Las, Podlesie Małe, Matyldzin, Stara Wieś,
Gęstość zaludnienia – 37,02 osoby/km2