Czyste powietrze

W związku z przystąpieniem gminy do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Wójt Gminy Stromiec zaprasza mieszkańców na pierwsze spotkanie organizacyjne wprowadzające w temat dotacji z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie “Czyste powietrze” będą mieli okazje uzyskać wszystkie potrzebne informacje od koordynatora gminnego punktu konsultacyjnego oraz przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program spotkania będzie obejmował takie zagadnienia jak wypełnianie wniosku wraz z wyjaśnieniem wszystkich jego pozycji, możliwe błędy do popełnienia , wniosek o płatność i załączniki.

Spotkanie odbędzie się 28 czerwca o godzinie 17:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Stromiec mieszczącej się na pierwszym piętrze budynku.

Kolejne spotkania informacyjne w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze będą odbywać się cyklicznie co trzy miesiące.

 

WÓJT
/-/ Krzysztof Stykowski

Wróć