Osobom, które mają trudności z dotarciem do punktu szczepień, Gmina Stromiec zapewnia nieodpłatny transport.

Transport jest przeznaczony dla osób:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N

- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Kontakt w sprawie transportu (do punktu szczepień na terenie Gminy):

od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 - 15.00 pod nr tel. (48) 619 10 20 , wew.212 lub (48) 619 10 08 wew.212

Pliki do pobrania:

 

Wróć