Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego działając na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z dnia 2021 r. poz. 266) ogłasza losowanie hulajnóg dla dzieci, które wykonają kurs e-learningowy pt. ,,Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy"

Celem działania jest promowanie wśród dzieci, bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego poprzez popularyzowanie kursu e-learningowego pt. "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy", przygotowanego i upowszechnianego przez KRUS. Narzędzie to w nowoczesnej formie przybliża dzieciom zagrożenia wypadkowego w gospodarstwach rolnych oraz uczy je prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Kurs jest ogólnodostępny na stronie: prewencja.krus.gov.pl

Więcej informacji w załączniku

Wróć