„Przebudowa drogi gminnej nr 110528W w Podlesiu Małym Etap I”.

„Przebudowa drogi gminnej nr 110528W w Podlesiu Małym Etap I”.

W dniu 14 czerwca 2022 r. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł i Wójt Gminy Stromiec Krzysztof Stykowski podpisali umowę o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110528W w Podlesiu Małym Etap I”.

 

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110528W w Podlesiu Małym Etap I”  zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji wykonano drogę o długości 981,00 mb z nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,00 m wraz z jednostronnym chodnikiem.

Zakres prac obejmował:

- wykonanie konstrukcji podbudowy drogi na poszerzeniach,

- wykonanie nawierzchni jezdni,

- wykonanie poboczy,

- wykonanie chodnika,

- wykonanie zjazdów na posesję

DOFINANSOWANIE:         1 492 924,80 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:   1 866 156,00 zł

 

Wróć