INFORMACJA W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH: „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

INFORMACJA W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH:  „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

Gmina Stromiec zakończyła realizację zadań współfinansowanych przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” pn. „Wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich Stromianki” i pn. „Wiejska strefa integracji”.

Więcej...