Urząd Gminy Stromiec > Aktualności

ZGARNIJ KASĘ NA REALIZACJĘ SWOJEGO POMYSŁU !!!

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/Dzialaj lokalnie 02-05-2018.jpgZGARNIJ KASĘ NA REALIZACJĘ SWOJEGO POMYSŁU !!!

Fundacja "Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy obywatelskie z powiatu białobrzeskiego do udziału w konkursie grantowym "Działaj Lokalnie" w 2018 roku. Wystarczy zebrać grupę osób powyżej 18 roku życia, mieć pomysł na działania skierowane do mieszkańców powiatu oraz złożyć wniosek do Fundacji. Macie szansę na uzyskanie dofinansowania nawet w kwocie 6 tysięcy złotych. Fundacja przez 11 lat przekazała społeczności lokalnej powiatu białobrzeskiego w ramach Programu "Działaj Lokalnie" ponad 700 tysięcy złotych. A w tym roku pula środków na granty to blisko 60 tysięcy złotych.

Już 20 kwietnia 2018 r. startuje kolejna edycja Programu "Działaj Lokalnie" na terenie powiatu białobrzeskiego.

Więcej...

Pieski błąkające się po gminie Stromiec

Pieski... Zabłąkały się i szukają drogi do domu. Ruda suczka od kilku dni błąka się na Podlesiu Małym. Czarny pies biega w Stromieckiej Woli.
Jeżeli ktoś rozpozna  psy prosimy o informację pod nr tel. 48 619 10 20. Można adoptować psy, zapewnić im schronienie i opiekę.  psy kwiecien (2)psy kwiecien (4)

Więcej...

portal Agro Market dla rolników

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/Agromarket24 ceny rolnicze .jpg
Uprzejmie informujemy o nowoczesnym portalu Agro-Market24, skierowanym głównie do rolników i sadowników. Portal umożliwia dodawanie bezpłatnych ogłoszeń, przeglądanie ogłoszeń rolniczych, porównywać ceny produktów rolnych, a co najważniejsze znalezienie potencjalnych klientów na swoje produkty rolne na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

 

Bezpośredni kontakt między producentami rolnymi, a odbiorcami pozwala rolnikom sprzedawać w wyższych cenach niż dotychczas, poprzez ominięcie  firm pośredniczących. Aby dowiedzieć się więcej o portalu, wejdź na ceny rolnicze Agro-Market24.

Więcej...

III Turniej Tenisa Stołowego O Puchar Wójta Gminy Stromiec (18 lutego 2018 r.)

Turniej Tenisa Stolowego 2018

W dniu 18 lutego 2018 na Sali Gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Stromcu odbył się Trzeci Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Stromiec. Turniej odbył się w trzech kategoriach szkół podstawowych, gimnazjum oraz dla starszych czyli kategorii open. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem i zgromadziły wielu uczestników oraz kibiców.
Na początku turnieju wszyscy zawodnicy zostali obdarowani pamiątkowym medalem za udział, a następnie Wójt Gminy Stromiec Krzysztof Stykowski przy współudziale Pana Roberta Mrozińskiego otworzył zawody. Przez kilka godzin trwała zacięta rywalizacja o zwycięstwo we wszystkich kategoriach z poszanowaniem zasady fair-play. W trakcie zawodów uczestnicy zostali obdarowani pączkami od Piekarni „Stromiec” pana Piotra Śledziewskiego za co bardzo serdecznie dziękujemy.
Słowa podziękowania kierujemy również dla pana Roberta Mrozińskiego, współorganizatora wraz z panem Łukaszem Duszyńskim, którzy czuwali nad prawidłowością przebiegu zawodów. Dziękujemy również Szkolnemu Patrolowi Pierwszej Pomocy, który czuwał nad zdrowiem zawodników, osobom, które sędziowały mecze, zawodnikom, rodzicom i kibicom.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział.
Poniżej przedstawiamy wyniki turnieju oraz galerię zdjęć.

Więcej...

Projekt: "Stromiecki Festiwal Smaku"

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/logotypy prow- SFS.jpg

Projekt: „Stromiecki Festiwal Smaku”

W dniu 28 lipca 2017 r. Gmina Stromiec podpisała umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn: „ Stromiecki Festiwal Smaku”, operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie :” Zachowanie dziedzictwa Lokalnego” w ramach PROW 2014-2020

Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji poprzez organizację imprezy plenerowej „Stromiecki Festiwal Smaku” związanej z kultywowaniem lokalnej tradycji kulinarnej

Planowany termin realizacji operacji: 10 września 2017 r.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Więcej...

Opracowanie projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stromiec do roku 2020”

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stromiec do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Stromcu oraz na stronie internetowej: www.ugstromiec.naszbip.pl.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektu.

            Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Stromcu,
ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec, ustnie do protokołu w siedzibie Gminy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ugstromiec@ugstromiec.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stromiec.

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stromcu
  2. stronie internetowej: www.ugstromiec.naszbip.pl
  3. a/a

Więcej...