Urząd Gminy Stromiec > Aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stromiec

Wójt Gminy Stromiec ogłasza konsultacje społeczne projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stromiec”.

    Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Gminy, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec (pokój nr 12), w dniach i godzinach urzędowania, w terminie od dnia 17.11.2015 r. do dnia 01.12.2015 r. oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stromiec.

    Podczas konsultacji możliwe będzie zgłaszanie swoich uwag i opinii w formie pisemnej na formularzu do pobrania poniżej lub dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec (pokój nr 12).

Więcej...

Diamentowe i Złote Jubileuszowe Gody pożycia małżeńskiego w Gminie Stromiec

Wszystkich zaproszonych gości przywitała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Wiesława Ofiara i Wójt Gminy Stromiec Pan Krzysztof Stykowski  wraz z przedstawicielami Rady Gminy, tj. Przewodniczącym Panem Janem Chryzostomem Czachowskim oraz jego zastępcą Panią Mirosławą Stachera.

Szanowni Jubilaci na prośbę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego uroczyście podziękowali sobie za wspólnie spędzone lata. Wójt Gminy rozpoczął swą wypowiedź słowami Benedykta XVI „Kochać kogoś to coraz bardziej współmyśleć i współpragnąć, chcieć tego samego, patrzeć w tym samym kierunku…”, nawiązał do trudnych politycznie i gospodarczo czasów, w którym przyszło im zdecydować o wspólnym życiu. Ponadto podziękował za dawanie swoją postawą godnego przykładu do naśladowania dla kolejnych pokoleń.

Podkreślona została ponadczasowa wielkość instytucji rodziny jako najważniejszej wartości w życiu człowieka. Wszyscy złożyli życzenia Szanownym Jubilatom kolejnych wielu lat szczęśliwej i pogodnej miłości oraz zdrowia.

Dla podkreślenia wyjątkowego znaczenia uroczystości, Jubilaci odznaczeni zostali Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a także symboliczną czerwoną różą i dyplomem z gratulacjami za lata spędzone w małżeństwie.

Uczniowie gimnazjum przedstawili program artystyczny, który pozwolił przypomnieć sobie piękne początki ich miłości: przedstawili scenki miłosne, wiersze a wszystkiemu towarzyszyły piosenki współczesne i z czasów młodości Jubilatów. Gościom niejednokrotnie zakręciła się w oku łza wzruszenia.

Na tę wyjątkową uroczystość zaproszone zostało 11 par, które ponad pół wieku temu ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską a dziś świętowali swoje Diamentowe i Złote Gody. Niestety tylko sześć par zaszczyciło nas swoją obecnością. Nieobecnym gościom, którzy z różnych przyczyn, przede wszystkim zdrowotnych, nie przybyli na uroczystość, medale nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i dyplomy gratulacyjne zostaną dostarczone w innym terminie.

Zaproszone pary:

 •  Diamentowe gody:
 1. Jopek Wanda i Jopek Antoni
 2. Michalak Helena Marianna i Michalak Tadeusz
 • Złote gody:
 1. Adamska Natalia i Adamski Jan
 2. Glegoła Bożena i Glegoła Stanisław
 3. Kierzkowska Zofia Kierzkowski Andrzej
 4. Kucharska Barbara i Kucharski Zdzisław
 5. Lis Marianna i Lis Krzysztof Józef
 6. Rotuska Kazimiera i Rotuski Henryk
 7. Sznyra Stanisława i Sznyra Tadeusz Stanisław
 8. Wieteska Stanisława Janina i Wieteska Jan Franciszek
 9. Włodarska Stanisława Teresa i Włodarski Marian

Po części oficjalnej i artystycznej wszyscy uczestnicy Jubileuszu zostali zaproszeni na lampkę szampana i tort.

 

tl_files/magazyn/Jubileusz Diamentowych i Zlotych Godow 2015/PICT0177.JPG

 

tl_files/magazyn/Jubileusz Diamentowych i Zlotych Godow 2015/PICT0180.JPG

 

tl_files/magazyn/Jubileusz Diamentowych i Zlotych Godow 2015/PICT0213.JPG

 

tl_files/magazyn/Jubileusz Diamentowych i Zlotych Godow 2015/PICT0172.JPG

Więcej...

Konkurs "Najpopularniejszy Dzielnicowy 2015"

Od 1 do 30 listopada 2015 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach będzie realizowany konkurs na "Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2015". Głosy będzie można oddać tylko za pośrednictwem ankiety, które dostępne będą w Komendzie Powiatowej Policji w Białobrzegach, Posterunku Policji w Stromcu i Posterunku Policji w Radzanowie, a także w urzędach miast i gmin powiatu białobrzeskiego.  Szczegóły konkursu na stronie:

 http://www.kwp.radom.pl/acirc-najpopularniejszy-dzielnicowy-roku-2015-acirc,pa165,10609,0/jednostka/komenda-powiatowa-policji-w-bialobrzegach

Więcej...

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stromiec

Szanowni Państwo,


Firma Biomasa Wschód Sp. z o. o., jako wykonawca Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stromiec, przeprowadza ankiety dla budynków zlokalizowanych na terenie Gminy. Wypełnienie ankiety jest anonimowe i dobrowolne. Jest ona cennym źródłem informacji niezbędnych do uzyskania przez Gminę dofinansowania dla projektów energetycznych przeznaczonych dla mieszkańców. Dane z ankiety pozwolą na ocenę gospodarki energią w Gminie oraz na szacunkową inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy. Przyczynią się również do pozyskania przez Gminę wiedzy nt. zainteresowania mieszkańców projektami dotyczącymi montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych.

Wypełnione ankiety prosimy:
•    wydrukować i złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy, (pokój nr 12), lub
•    przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Biomasa Wschód Sp. z o. o., ul. Kościelna 7, 21-007 Mełgiew z dopiskiem „Stromiec – PGN”, lub
•    przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@biomasawschod.pl z dopiskiem „Stromiec – PGN”.

Jednocześnie informujemy, że wersje papierowe ankiet pobrać można w siedzibie Urzędu Gminy (pokój nr 12).

Zachęcamy do czynnego udziału, ponieważ prowadzone działania mają nie tylko charakter informacyjny, ale również będą miały wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

 

                                                           Wójt Gminy Stromiec

                                                           Krzysztof Stykowski

Więcej...

Konkurs LIDER REGIONU rozstrzygnięty

36 firm i instytucji zostało nagrodzonych w dorocznym konkursie organizowanym przez redakcję "Echa Dnia"

        Już po raz dziewiąty redakcja "Echa Dnia" nagrodziła firmy i instytucje tytułem Lidera Regionu. Wśród laureatów są znane, duże przedsiębiorstwa jak i mniejsze podmioty gospodarcze, które osiągnęły bardzo dobre wyniki w porównaniu ze swoimi konkurentami na rynku. Przy ich wyborze brane były pod uwagę nie tylko wyniki finansowe, lecz także ich kondycja oraz dynamika rozwoju. Liczyły się też działania na rzecz lokalnej społeczności. W tym roku wśród laureatów znalazł się po raz kolejny Gmina Stromiec. Stromiec dostał wyróżnienie w kategorii Gmina Przyjazna Mieszkańcom.

tl_files/magazyn/Echo dnia/DSCN7494.jpg

 

 

tl_files/magazyn/Echo dnia/DSCN7496.jpg

 

 

tl_files/magazyn/Echo dnia/Wojt odbior nagrody.jpg

 

 

tl_files/magazyn/Echo dnia/odbior 2.jpg

 

 

tl_files/magazyn/Echo dnia/nagroda 3.jpg

 

Więcej informacji na stronie www.echodnia.eu/bialobrzegi 

Więcej...

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy z NGO na rok 2016

Ogloszenie w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z Organizacjami
Pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2016 rok


1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwaly w sprawie:
- przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2016.

Więcej...

Ważna informacja dla mieszkańców Gminy

Informacja dla mieszkańców Gminy


     Zgodnie z art. 6 ust 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz.U.2014.849), art. 6a ust 5 ustawy o podatku rolnym (Dz.U.2013.1381), art. 6 ust 2 ustawy o podatku leśnym (Dz.U.2013.465), osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia, w trakcie roku podatkowego mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
    Urząd Gminy przypomina o konieczności złożenia do tutejszego Urzędu, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2014r. Informacje powinny być złożone na obowiązujących drukach IN-1 wsprawie podatku od nieruchomości, IR-1 wsprawie podatku rolnego i IL-1 wsprawie podatku leśnego, w związku z modernizacją przez Starostwo Powiatowe w Białobrzegach Ewidencji Gruntów i Budynków tj. dostosowanie użytków i założenie ewidencji budynków. Jednocześnie informujemy, że wielkość gruntów danego podatnika, jak i sposób ich klasyfikacji powinny być zgodne z ewidencją gruntów. Powierzchnia użytkowa budynków i ich części powinna być wykazana, zgodnie ze stanem faktycznym i będzie ona porównana z ewidencją budynków założoną przez Starostwo Powiatowe w Biatobrzegach.


Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Stromcu Nr XXXII.207.2013 z dnia 25 listopada 2013 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części wykorzystywane wyłącznie do całorocznego zamieszkania. Wyżej wymienione zwolnienie nie obejmuje budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z art.6 ust.10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotyczy rownież podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy i uchwały Rady Gminy w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.


W związku z powyższym budynki przeznaczone do całorocznego zamieszkania nie będą opodatkowane, a złożenie informacji jest obowiązkiem ustawowym.


Druki informacji podatkowych dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Stromiec oraz do pobrania w pokoju nr 16. Wszystkich niezbędnych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Pani Małgorzata Dawidowska tel. 48 61 91039

Więcej...

Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. gospodarczych, marketingu i promocji

Wójt Gminy Stromiec ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT DS. GOSPODARCZYCH, MARKETINGU I PROMOCJI w Urzędzie Gminy Stromiec - szczegóły można znaleźć na stronie BIP-u: http://ugstromiec.naszbip.pl/nabor-na-wolne-stawisko/news/nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-referent-ds-gospodarczych-marketingu-i-promocji

Więcej...

Festyn Dożynkowy 2015'

tl_files/magazyn/Festyn 2015/zdjecie do strony dozynki.jpg 

 

               W dniu 6 września 2015 r. odbył się w Stromcu Festyn Dożynkowy. Był to dzień, w którym rolnicy tradycyjnie usłyszeli słowa podziękowania za swoją ciężką pracę. Imprezę poprzedziła uroczysta msza św. w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Stromcu. Następnie gospodarz dożynek – Wójt Gminy Krzysztof Stykowski powitał gości i mieszkańców oraz podziękował rolnikom za ich trud. Słowa podziękowania i uznania padły również z ust m.in. p. Artura Dąbrowskiego – Prezesa WFOŚiGW i Starosty Białobrzeskiego – p. Andrzeja Oziębło. Odczytano list posła na Sejm RP Dariusza Bąka i Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika. Po wystąpieniach rozpoczęła się część artystyczna. Swoje umiejętności taneczno – wokalne prezentowali uczniowie z PSP Stromiec, PSP Podlesie Duże oraz PSP Boże. Na scenie wystąpiły też panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Stromianki” oraz uczestnicy konkursu „Młodzi Talenci”. Dzieci zaproszono na program cyrkowy Pablo Magic, do udziału w konkursach oraz na wesołe miasteczko. Dorośli mogli obejrzeć występ orkiestry p. Kosowskiego z Radomia, zespołu „EXAITED”, „PLAYBOYS” oraz uczestniczyć w zabawie pod chmurką z zespołem HOT – BASE. Mieszkańcy i goście mogli również podziwiać pokaz laserowy. Mimo, że pogoda była zmienna i kapryśna, to humory dopisywały. Na wszystkich czekała gorąca i pyszna grochówka oraz stoiska ze swojskim jadłem. Można było również podziwiać wspaniałe rękodzieła naszych lokalnych artystów oraz różnego rodzaju stoiska wystawiennicze. Dla fanów kolarstwa Gmina Stromiec we współpracy z Legia MTB przygotowała wyścig kolarski z podziałem na trzy dystanse: GIGA, MEGA, MINI.

 

 

 

 

                           tl_files/magazyn/Festyn 2015/PICT0121.jpg

 

                                                               tl_files/magazyn/Festyn 2015/PICT0081.jpg

 

 

                                [tl_files/magazyn/Festyn 2015/PICT0095.jpg

 

                           tl_files/magazyn/Festyn 2015/PICT0157.jpg

 

                           tl_files/magazyn/Festyn 2015/PICT0183.jpg

 

                           tl_files/magazyn/Festyn 2015/PICT0197.jpg

 

                           tl_files/magazyn/Festyn 2015/PICT0267.jpg

 

 

Więcej...

FESTYN DOŻYNKOWY 2015' - PODZIĘKOWANIA ...

PODZIĘKOWANIA RAZ JESZCZE ….

 

Dziękuję serdecznie wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację Festynu Dożynkowego 2015’. Dzięki wsparciu sponsorów, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych, instytucji i osób prywatnych oraz gości i mieszkańców, którzy zaszczycili nas swoją obecnością dzień ten był pełen radości i uśmiechu. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za niepowtarzalną atmosferę, wspaniałą zabawę oraz wspólnie spędzony czas.

 

Szczególne podziękowania kieruję do naszych sponsorów:

 1.    P.P.H.U.B. "FORMAT" Kamil Krawczyk
 2.    Szczepan Wójcik Hodowla Norek
 3.    TUTEK Producent Wózków Dziecięcych
 4.    BRATPOL  s.c. Robert Dziewiór, Rafał Dziewiór, Sławomir Dziewiór
 5.    Bank Spółdzielczy Rzemiosła o/Stromiec
 6.    Bank Spółdzielczy w Białobrzegach
 7.    KRUS Białobrzegi
 8.    P.P.H.U. „ROB – DOB” Robert Strzelczyk
 9.   Jarpiek. Zakład piekarniczy. Brzeziński J.
 10.   CENTROSKŁAD Janusz Róg, Krzysztof Róg S.C.
 11.   Sklepy Spożywczo Przemysłowe Róg Janusz.

 

 

 

                                                                                           Wójt Gminy Stromiec

                                                                                             Krzysztof Stykowski

Więcej...

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA

dotyczące

przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju

na lata 2014 – 2020

dla obszaru Lokalnej Grupy Działania

„Zapilicze”

 

Spotkanie odbędzie się

 w Sali konferencyjnej

Urzędu Gminy Stromiec
w dniu 24.09.2015r. o godz.13:00

 

Więcej...

Świetlica Wiejska w Dobieszynie

HARMONOGRAM GODZIN OTWARCIA:

PONIEDZIAŁEK - nieczynna

WTOREK - 15.00 - 19.00

ŚRODKA - 17.00 - 21.00

CZWARTEK - 15.00 - 19.00

PIĄTEK - 15.00 - 19.00

SOBOTA - 16.00 - 20.00

NIEDZIELA - nieczynna

Więcej...

GIMNAZJUM W STROMCU NAJLEPSZE !!!

Po raz drugi z rzędu młodzi lekkoatleci z Publicznego Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Stromcu zostali Mistrzami Powiatu w Lekkiej Atletyce.

Zawody jak co roku odbywały się na stadionie miejskim im. Zygmunta Siedleckiego w Białobrzegach. W tym roku mistrzostwa odbyły się 08.06.2015r. i wystąpiło w nich prawie 300 zawodniczek i zawodników z następujących gimnazjów: PG Białobrzegi, Niepubliczne Gimnazjum „Siódemka” Białobrzegi”, PG Adamów, PG Stara Błotnica, PG Rogolin, PG Wyśmierzyce, PG Stromiec.

         Nasi reprezentanci przygotowani przez nauczycieli w-f panów Marcina Wójcika (chłopcy) i Roberta Mrozińskiego (dziewczęta) nie dali żadnych szans przeciwnikom wyprzedzając następną szkołę aż o 36 punktów, pomimo tego, że jako jedyna szkoła w powiecie nie posiadamy żadnego boiska przyszkolnego. Uczennice i uczniowie trenują lekkoatletykę na pobliskiej łące.

         Nie zważając na przeciwności, następcy chcą iść w ślady poprzedników i planują w przyszłym roku zdobyć potrójną koronę. Nie udało się tego jeszcze dokonać żadnej szkole. Życzymy powodzenia.

 

                                                                           SPORT REDAKTORKI

                                                                  przy L.U.K.S. „Orlęta” w Stromcu

 tl_files/magazyn/Zawody lekkoatletyczne PG Stromiec/podium.png

 

Więcej...

Zostań WOLONTARIUSZEM!

Zostań WOLONTARIUSZEM!

 

Z przyjemnością informujemy, iż Centrum Wolontariatu Strefa Młodych „Razem ponad Niebo” działające przy Katolickim Stowarzyszeniu „Serca dla Serc” w Jasionnie uruchomiło nowy projekt na terenie powiatu białobrzeskiego pn. „POŚREDNIAK”.

 

To strona internetowa poświęcona wolontariatu na terenie naszego powiatu, a także strona o samej STREFIE MŁODYCH i jej działaniach. Znajdziecie tam Państwo m.in. wszystko o wolontariacie, gdzie szukać wolontariuszy, jak zostać wolontariuszem. To strona poświęcona idei wolontariatu
a  także nasze małe lokalne biuro pośrednictwa wolontariatu stworzone z myślą o wszystkich, którzy chcą być wolontariuszami i placówkach zainteresowanych podjęciem z nimi współpracy.

 

To unikalne na lokalnym rynku narzędzie – interaktywna platforma, dzięki której młodzi wolontariusze maja nadzieje, że wspólnie zbudują powiatową bazę danych placówek szukających wolontariuszy a z drugiej strony bazę danych wolontariuszy zainteresowanych podjęciem z nimi współpracy.

Centrum Wolontariatu Strefa Młodych „Razem ponad Niebo” oddaje Państwu  do dyspozycji nową stronę. Wierzymy w to że dostarczy Państwu przyjemnych doznań estetycznych, ale również kompetentnych informacji i wiadomości nt. bieżącej działalności Centrum Wolontariatu. Strona jest całkiem świeżutka i pachnąca nowością, a nasi Wolontariusze nie byliby sobą gdyby nie zrobili tego ze smakiem, polotem i  pełną dbałością o szczegóły, czyli wypisz wymaluj dokładnie tak jak ich  działania :)

Jeśli interesuje Cię wolontariat, chcesz działać społecznie lub poszukujesz osób, które mogłyby świadczyć pomoc wolontarystyczną w Twojej placówce – to ta strona jest właśnie dla Ciebie!

Zapraszamy na www.razemponadniebo.pl

Więcej...

Informacje KRUS dot. bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym

tl_files/magazyn/OSTRZEZENIA/wypadek.jpg 

Każdego roku na polskiej wsi dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków. Pomimo iż ta liczba z roku na rok spada, nadal zawód rolnika należy do niebezpiecznych. Ryzyko wypadku śmiertelnego w rolnictwie jest prawie czterokrotnie wyższe niż poza rolnictwem. W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano 27 wypadków śmiertelnych, z czego połowa to wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu. Szczególnie niebezpieczne są okresy wczesnej wiosny i lata. W okresie żniw następuje nagromadzenie prac polowych i zwiększenie wysiłku fizycznego. Zmęczenie oraz nieustanny pośpiech podczas wielogodzinnych prac polowych naraża rolnika na ryzyko zaistnienia wypadku. W najbliższych dniach rozpoczynają się żniwa. Właśnie wtedy dochodzi do największej liczby wypadków na wsi. Ulegają im zarówno osoby dorosłe jak i dzieci pozostawiane w tym okresie bez opieki.

Więcej...

Zdobądź stypendium na I rok studiów!

tl_files/magazyn/Logo/logo stypendia.jpg

 

Zdobądź stypendium na I rok studiów!

 

Informujemy, iż Katolickie Stowarzyszenie ”Serca dla Serc”
w Jasionnie zostało ambasadorem i przedstawicielem programu przyznawania stypendiów pomostowych.

Zgodnie z programem Stowarzyszenie ogłasza nabór na stypendia dla tegorocznych maturzystów z powiatu Białobrzeskiego.

 Stowarzyszenie zaprasza ambitnych i zdolnych maturzystów z powiatu białobrzeskiego, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować w roku akademickim 2015/2016 do aplikowania do programu stypendialnego. Czekają stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, będą one wypłacane przez 10 miesięcy.

Więcej...

GMINA STROMIEC Z HERBEM, FLAGĄ I PIECZĘCIĄ

GMINA STROMIEC Z HERBEM, FLAGĄ I PIECZĘCIĄ

Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia.

To jest ta mała nabliższa Ojczyzna.

W dniu 30 maja 2015 r. (sobota) w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum im. Józefa Piłsudkiego w Stromcu miała miejsce Uroczysta Sesja Rady Gminy Stromiec nadania gminie herbu, flagi i pieczęci. Jest to niewątpliwie historyczne wydarzenie, które zapisze się na kartach historii Gminy Stromiec i jak to określił Wójt Gminy Stara Błotnica – Marcin Kozdrach: "za 100, 200, 500 lat będą się o tym uczyć dzieci w szkołach. O tym, kto był wtedy Wójtem, Radnym, Sołtysem, że 30 maja 2015 r. nadano Gminie Stromiec insygnia".

Więcej...

,,Mamę kochać trzeba!”

 

 

 

Takie było hasło charytatywnego koncertu muzycznego z okazji Dnia Mamy, który odbył się 24 maja w Stromieckiej Woli. Wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach, której dyrektorem jest Pan Zdzisław Włodarski, nasz krajan. Choć szkoła istnieje dopiero 6 lat, to może poszczycić się wieloma sukcesami swoich podopiecznych.  Publiczność-zwłaszcza najmłodsza-nagrodziła gromkimi brawami występy poszczególnych zespołów oraz

Takie było hasło charytatywnego koncertu muzycznego z okazji Dnia Mamy, który odbył się 24 maja w Stromieckiej Woli. Wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach, której dyrektorem jest Pan Zdzisław Włodarski, nasz krajan. Choć szkoła istnieje dopiero 6 lat, to może poszczycić się wieloma sukcesami swoich podopiecznych.  Publiczność-zwłaszcza najmłodsza-nagrodziła gromkimi brawami występy poszczególnych zespołów oraz opiekujących się nimi nauczycieli:Wystąpili

się nimi nauczycieli:Wystąpili

....

 

 

 

Więcej...

Przedszkola przy szkołach w Gminie Stromiec

 

 

tl_files/magazyn/logosy.jpg

                                                                                                                                                     

                                       CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA                                     

 

W dniu 17 marca 2014 r. Gmina Stromiec zawarła umowę na realizację projektu pt. „Przedszkola przy szkołach w Gminie Stromiec” w ramach PO KL 9.1.1 – projekty systemowe.


Cel główny projektu – podniesienie jakości pracy sześciu oddziałów przedszkolnych w pięciu szkołach podstawowych w Gminie Stromiec poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.

Cele szczegółowe – stworzenie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3 i 4, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci. Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych.

Na projekt składały się trzy zadania:

 1. Organizacja placu zabaw
 2. Dostosowanie pomieszczeń
 3. Wyposażenie

 

 

Więcej...

Nowe dowody osobiste

application/pdf wzor_ID_1.pdf (2.4 MB)

Podsumowanie Programu Działaj Lokalnie VIII/2014

W dniu 15 lutego 2015r. na uroczystym podsumowaniu spotkali się realizatorzy projektów z terenu powiatu białobrzeskiego.

Były podziękowania dla władz samorządowych i ciepłe słowa pod adresem realizatorów projektów, którzy z ogromnym zaangażowaniem i sercem pracowali w VIII edycji Programu Działaj Lokalnie.

W programie artystycznym zaprezentowały się grupy z Kostrzynia, Rogolina, Białobrzegów i Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Starej Błotnicy.

Więcej...

Wieczór jak w kalejdoskopie

 

20 lutego 2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stromcu pan Henryk Morawski spotkał się ze społecznością lokalną, zaproszonymi gośćmi, najbliższą rodziną. Czytelnia biblioteki wypełniła się do ostatniego miejsca. Okazją do spotkania była promocja najnowszej książki „Kalejdoskop pamięci” oraz 35 –lecie twórczości Autora. Na spotkanie przybyli min.: Jan Chryzostom Czachowski- Przewodniczący Rady Gminy Stromiec, Krzysztof Stykowski- Wójt Gminy Stromiec, ks. Łukasz Dybus–Wikariusz Parafii Stromiec,  Zdzisław Włodarski - Dyrektor Szkoły Muzycznej w Kozienicach, Radni Gminy Stromiec, Przedstawiciele Instytucji Gminnych, Pracownicy Urzędu Gminy w Stromcu, Nauczyciele, Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych, Mieszkańcy. Uroczystość uświetnił Program Słowno - Muzyczny w wykonaniu  młodzieży  ze Szkoły Muzycznej w Kozienicach pod dyrekcją Zdzisława Włodarskiego i kierunkiem nauczyciela  Jacka Bondaruka – fortepian, Karoliny Drozd – skrzypce, Mai  Golubiec- skrzypce, Aleksandry Mierzejewskiej – wiolonczela, oraz uczniów z Publicznego Gimnazjum w Stromcu.

 

Więcej...

PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH W GMINIE STROMIEC

tl_files/magazyn/logosy.jpg

                                                                                                                                                                                                                         CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA                                                          

W dniu 17 marca 2014 r. Gmina Stromiec zawarła umowę na realizację projektu pt. „Przedszkola przy szkołach w Gminie Stromiec” w ramach PO KL 9.1.1 – projekty systemowe.

 

Wraz z końcem ubiegłego roku udało się nam zakończyć realizację projektu zaplanowaną na rok 2014, tj. zadania:

Więcej...

Stowarzyszenie „Wszystkie razem” zrealizowało kolejny projekt

W ramach kolejnej edycji programu Działaj Lokalnie VIII nasze stowarzyszenie przystąpiło do realizacji projektu pod nazwą: „Razem można więcej” dzięki przychylności  OSP Dobieszyn, która udzieliła nam osobowości prawnej. Naszym głównym zamierzeniem była  kontynuacja przedsięwzięć z poprzedniego projektu: organizowanie wolnego czasu poprzez wspólne wyjazdy i warsztaty rękodzielnicze i dążenie do większej integracji lokalnej społeczności.

Już pod koniec wakacji zorganizowałyśmy wycieczkę krajoznawczą do malowniczego Sandomierza, w której uczestniczyła liczna grupa osób. Byli to nie tylko nasi mieszkańcy, ale również osoby z terenu gminy Stromiec (także przedstawiciele innych stowarzyszeń). W towarzystwie przewodnika podążaliśmy śladami serialowego ojca Mateusza, mieliśmy możliwość obejrzenia wielu ciekawych zakątków tego uroczego miasta. Towarzyszyły nam nie tylko dobre nastroje, ale również wspaniała pogoda. W drodze powrotnej odwiedziliśmy ruiny zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

Więcej...

Kolędowanie w Stromieckiej Woli

W niedzielę 18 stycznia 2015r. już po raz drugi w Wiejskim Domu Kultury w Stromieckiej Woli odbyło się wspólne kolędowanie mieszkańców Gminy Stromiec. Przybyli księża miejscowej parafii, wójt Gminy Stromiec, członkowie Stowarzyszeń: Stromiecczyzna i Wszystkie Razem z Dobieszyna, Koła Gospodyń Wiejskich ze Stromca, Klubu Kobiet Aktywny Bobrek. W tym roku zgromadziło się bardzo dużo ludzi ku ogromnej radości organizatorów.  

Więcej...

INFORMACJA

INFORMACJA

Urząd Gminy Stromiec informuje, iż awarie przydomowych oczyszczalni ścieków należy zgłaszać poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszenia awarii.

Wypełnienie dokładnie pierwszej części zgłoszenia przez właściciela oczyszczalni lub użytkownika pozwoli serwisantom dokładniej ustalić zakres ewentualnej usterki, potrzebne materiały
i urządzenia do usunięcia awarii a także celowość przyjazdu serwisu.

Działanie to ma na celu usprawnienie i skrócenie czasu usunięcia usterki.

Prosimy o stosowanie załączonego wzoru zgłoszenia przy zgłaszaniu awarii i dostarczenie do Urzędu Gminy ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec pokój nr 11 osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą mailową na adres: sekretariat@ugstromiec.pl

 

PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH W GMINIE STROMIEC

tl_files/magazyn/logosy.jpg

                                                                                                                                                     

                                       CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA                                     

 

W dniu 17 marca 2014 r. Gmina Stromiec zawarła umowę na realizację projektu pt. „Przedszkola przy szkołach w Gminie Stromiec” w ramach PO KL 9.1.1 – projekty systemowe.


Cel główny projektu – podniesienie jakości pracy sześciu oddziałów przedszkolnych w pięciu szkołach podstawowych w Gminie Stromiec poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.

Cele szczegółowe – stworzenie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3 i 4, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci. Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych.

Na projekt składa się trzy zadania:

 1. Organizacja placu zabaw

 2. Dostosowanie pomieszczeń

 3. Wyposażenie

Projekt jest w trakcie realizacji.

Jednocześnie uzyskaliśmy zgodę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na zwiększenie kosztów całkowitych projektu o ok. 20% wartości projektu. Z uwagi na powyższe, oddziały przedszkolne przy naszych szkołach zostaną dodatkowo wyposażone.

Więcej...

Poradnik dla osób sprawnych inaczej

Fundacja Terebint ma przyjemność przedstawić poradnik dla osób sprawnych inaczej oraz osób powyżej 75 roku życia, na temat ułˆatwień w wykonywaniu prawa wyborczego, a ujętych w Ustawie Prawo Wyborcze z dnia 5 stycznia 2011r.
Opracowanie obejmuje podręcznik w formie pliku do wydruku, a także plików dźwiękowych możliwych do odsˆłuchania na stronie internetowej: http://www.fundacja-terebint.cba.pl/proj004.php
Opracowanie to można pobrać także na wˆasne urządzenia obsˆugujące format MP3, a także przekazać innym osobom.

Z poważaniem
Zarząd Fundacji Terebint

Więcej...

Pierwsza pomoc w przypadku złamania przedramienia

tl_files/magazyn/Logo/bhp.jpg

Pierwsza pomoc w przypadku

złamania przedramienia

Zima, choć spóźniona, zagościła w całym kraju. Drogi i chodniki pokryły się śniegiem oraz lodem, więc nietrudno o poślizgnięcie się i upadek. Jeśli będziemy mieli szczęście, skończy się to potłuczeniem i siniakami. Co jednak zrobić, jeśli w wyniku poślizgnięcia się złamiemy rękę?

Pierwsza pomoc w razie złamania sprowadza się do zabezpieczenia uszkodzonej kończyny tak, aby bezpiecznie i bezboleśnie przetransportować chorego do placówki medycznej. Istnieje wiele typów złamań (otwarte lub zamknięte, proste i złożone, z przemieszczeniem lub bez itd.). Generalna zasada mówi, iż w trakcie udzielania pierwszej pomocy należy w miarę możliwości unikać przemieszczania złamanej kończyny. Trzeba także zabezpieczyć dwa sąsiadujące ze złamaniem stawy, gdyż w ten sposób unieruchomimy także miejsce złamania.

Więcej...