Urząd Gminy Stromiec > Aktualności

Ostrzeżenie hydrologiczne

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r.

 
 

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W WARSZAWIE                            

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel.: 22 695-64-81, fax.: 22 695-64-84

www.mazowieckie.pl

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WBZK-I.7011.4.1.2017                                                                  

wg rozdzielnika

                                                                  

 

BPH IMGW-PIB O/Kraków Sho Warszawa

 

 

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:1

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 09:00 dnia 21.02.2017 do godz. 12:00 dnia 23.02.2017

Obszar: Zlewnie dopływów środkowej i dolnej Wisły (łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie) Przebieg: W związku z topnieniem pokrywy śnieżnej oraz z obserwowanymi i prognozowanymi opadami deszczu, na dopływach środkowej i dolnej Wisły przewiduje się wzrosty stanu wody, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych - szczególnie w zlewniach: Pilicy, Nurca, Liwca, Wkry, Bzury i Drwęcy. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Brak

 

Dyżurny synoptyk hydrolog: Anita Banaszek


                                                                              WCZK  MUW

                                                                             /-/ Piotr Staniewski

Więcej...

400 kV- Informacja

Szanowni Mieszkańcy! W związku z obwieszczeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywny udział w tej procedurze. Sprawa ta dotyczy także uwzględnionego w planie wyrysu przebiegu linii 400kV. Każdy obywatel może złożyć wniosek, który dotyczy tej kwestii. Wnioski do sporządzanego dokumentu w formie pisemnej albo za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym wnioski w postaci graficznej, należy składać do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1 00-301 Warszawa lub na adres e-mail: zmianaplanu@mbpr.pl  w terminie  do 31 lipca 2017 r. Będziemy na bieżąco informować Państwa, w jaki sposób można wziąć czynny udział w procedurze.

Więcej...

Informacja dla mieszkańców w sprawie linii 400 kV

Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że Sejm RP rozpoczął prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Przedstawicielem wnioskodawcy jest poseł Marek Suski. Projekt ustawy rozszerza wykaz strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych określony w załączniku do ustawy. Grupa zadań inwestycyjnych włączanych niniejszą nowelizacją do wykazu strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych obejmuje następujące inwestycje:

„modernizacja linii 400 kV Kozienice – Miłosna ”,

„budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii Stanisławów – Narew, Stanisławów – Siedlce Ujrzanów, Kozienice – Siedlce Ujrzanów),

„budowa linii 400 kV Skawina – nacięcia linii Tarnów – Tucznawa oraz Rzeszów – Tucznawa”,

„modernizacja linii 220 kV Kozienice – Rożki”,

„modernizacja linii 220 kV Rożki – Kielce”.

Wprowadzona zmiana będzie skutkowała wsparciem i objęciem szczególnym nadzorem ww. zadań inwestycyjnych, które wymagają priorytetowej, przyspieszonej ścieżki pozyskiwania decyzji i zezwoleń niezbędnych do ich realizacji. Uznanie wskazanych inwestycji za inwestycje o charakterze strategicznym umożliwi skorzystanie z wszelkich instrumentów prawnych przewidzianych ustawą.

Podstawowe korzyści z zastosowania przepisów aktualnie obowiązującej ustawy to:

organicznie ilości pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji (kompleksowa decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, łącząca w sobie aspekty decyzji lokalizacyjnej, podziałowej i wywłaszczeniowej),

skupienie kompetencji do wydania decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę w rękach jednego organu – wojewody z obszaru tego województwa, na którym zlokalizowany jest najdłuższy odcinek inwestycji,

skrócenie czasu trwania procedur niezbędnych do uzyskania wymaganych decyzji,

rygor natychmiastowej wykonalności dla decyzji wydawanych w I instancji.

Jej głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez przyspieszenie i usprawnienie procesów planowania, przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Więcej...

Mistrzostwo Powiatu w Koszykówce dla dziewczyn ze Stromca

NASZE GIMNAZJALISTKI NAJLEPSZE !!!

 Mistrzostwo_Powiatu_Stromiec(luty_2017)Podopieczne pana Roberta Mrozińskiego wywalczyły po raz trzeci z rzędu Mistrzostwo Powiatu w Koszykówce. Zawody odbyły się 6 lutego 2017r. w hali sportowej w Białobrzegach.

Drużyna naszego gimnazjum zagrała w składzie:

Weronika Piechnik, Wiktoria Piechnik, Wiktoria Piekarska, Aleksandra Świniarska, Joanna Kierzkowska, Karolina Szulik, Klaudia Skiba, Alicja Turzyńska.

Najlepszą zawodniczką mistrzostw została Weronika Piechnik.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Więcej...

Koncert karnawałowy (8 lutego 2017)

koncert karnawalowy dn. 08-02-2017 StromiecDzięki uprzejmości Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach - Zdzisława Włodarskiego, mieszkańca gminy Stromiec rodem z Piroga koniec karnawału świętowaliśmy koncertowo w sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Stromcu.

Wszystko za sprawą koncertu zorganizowanego w dniu 8 lutego 2017 r.. Uczniowie i absolwenci Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach i zaproszeni goście zaprezentowali znane i lubiane melodie, m.in. „Gdy wszyscy święci idą do nieba” w wykonaniu najmłodszego artysty, „SMS” – Ewy Bem, „Czerwona jarzębina” i „Nic nie może przecież wiecznie trwać” w wykonaniu Alicji Turzyńskiej ze Stromca, o której - jak powiedział p. Włodarski - „jeszcze usłyszymy w świecie muzycznym”.

Artyści angażując do zabawy publiczność, ich żywa reakcja podczas kolejnych występów oraz bardzo duża frekwencja na sali świadczą o dużym zainteresowaniu wśród uczniów i pracowników stromieckich szkół.

Mieliśmy zaszczyt wysłuchać wykonań  młodych, uzdolnionych uczniów kozienickiej szkoły muzycznej pod kierownictwem Dyrektora Zdzisława Włodarskiego, który poprowadził całe spotkanie. Wśród uczestników znaleźli się Wójt Gminy – Krzysztof Stykowski, Skarbnik –Elżbieta Zamkowska, dyrektorzy: Publicznego Gimnazjum- Anna Mrozińska i PSP w Stromcu- Leszek Molga a także grono pedagogiczne oraz najwierniejsi fani muzyki.

Piękny śpiew, kolorowe stroje wykonawców, gra na instrumentach i ciekawe opowieści konferansjera – Z. Włodarskiego pozwoliły odczuć czym jest dziś i jak odbierany był w latach 90- tych okres karnawału.

Wszyscy artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami a prowadzący spotkanie p. Zdzisław Włodarski dziękując wszystkim za przybycie i podsumowując to wydarzenie, wyraził swoją radość.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za  wspólne „spotkanie z muzyką”.

Więcej...

"Kolędnicy wędrownicy..."

W niedzielę 29 stycznia 2017r. w Stromieckiej Woli już po raz czwarty odbyło się spotkanie z kolędnikami misyjnymi. To wydarzenie wpisuje się poniekąd w tradycję naszej gminy i parafii.  Co roku prezentujemy życie i kulturę jakiegoś misyjnego kraju ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji mieszkających tam dzieci. Tym razem odbyliśmy podróż do Tajlandii, gdzie   żyją tzw. „niewidzialne dzieci”, to znaczy dzieci, których fakt urodzenia nie został odnotowany w dokumentach, co czyni je „niewidzialnymi” w sensie prawnym. Bez aktu urodzenia nie mają obywatelstwa, a w konsekwencji nie mają żadnej ochrony prawnej i nie mogą ubiegać się o prawo do edukacji i opieki zdrowotnej. Często stają się ofiarami handlu i wyzysku. Dzięki pracy misjonarzy ich sytuacja z roku na rok się poprawia.

    Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Śpiewaliśmy kolędy i pastorałki, przedstawiliśmy scenkę ze współczesną interpretacją przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie oraz zaprezentowaliśmy taniec tajski. Do skarbonki w kształcie kwiatu zbieraliśmy datki dla dzieci w Tajlandii obdarowując w zamian wykonanymi własnoręcznie magnesami na lodówkę. Na koniec wymienialiśmy nasze wrażenia przy herbatce i słodkościach przygotowanych przez rodziców małych misjonarzy.

Katarzyna Deleska

                                           - opiekunka Ogniska Misyjnego

przy PSP w Stromcu

Więcej...

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o dotychczasowych działaniach i etapie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/zapilicze.jpgLokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o dotychczasowych działaniach i etapie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

            Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” w okresie ostatnich dwóch miesięcy 2016 roku przeprowadziła pierwsze konkursy w ramach naborów wniosków dla nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 tj. dla działań określonych w lokalnej strategii rozwoju LGD „Zapilicze” dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość środków które nasza Lokalna Grupa Działania pozyskała na aktywizację obszarów wiejskich w nowym okresie wynosi 4 750 000 złotych. Pierwszymi naborami przeprowadzonym w terminie od 2 do 16 listopada był konkurs na podejmowanie działalności gospodarczej oraz konkurs na rozwijanie istniejących przedsiębiorstw gospodarczych, osoby które chciały rozpocząć działalność gospodarczą mogły uzyskać premię w wysokości 60 tysięcy złotych, funkcjonujące już na rynku przedsiębiorstwa mogły ubiegać się o wsparcie do wysokości 160 000 złotych. Łączna wartość środków dostępnych dla obydwu działań to milion złotych. Wybrano 4 projekty dotyczące rozwijania działalności gospodarczej natomiast wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej otrzymało 6 wnioskodawców. Kolejnymi naborami przeprowadzonymi w terminie od 1 do 29 grudnia był konkurs na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej  lub kulturalnej oraz konkurs  na kultywowanie i promocja kultury i tradycji lokalnych, łączna wartość środków dostępnych dla obydwu działań to 550 000 złotych. W zakresie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wsparcie otrzymało 3 wnioskodawców natomiast z zakresu kultywowania i promocji kultury i tradycji lokalnych wspartych zostało 5 podmiotów.

Więcej...

OPŁATY ŚRODOWISKOWE

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta  redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tj.:

Więcej...

Zanieczyszczenia powietrza - zachowaj środki ostrożności!

W związku z utrzymywaniem się wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza na obszarze województwa mazowieckiego prosimy stosować się do poniższych zaleceń.

 Zalecenia dla ludności przy zanieczyszczonym powietrzu.

 Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, kobiety w ciąży, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

    * unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla

     uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia

     zanieczyszczeń;

   * ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np.

     uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na

     działanie zanieczyszczeń;

   * osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i

     stosować się do zaleceń lekarzy;

   * zaniechać palenia papierosów;

 W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

 Osoby udające się do pracy, szkół itp. ograniczyć ruch samochodowy i przesiąść się do komunikacji miejskiej lub tak organizować przejazd autem, aby zabierać maksymalną liczbę pasażerów.

 W przypadku przekroczenia poziomów informowania lub alarmowych wydane zostaną stosowne komunikaty.

 

Więcej informacji i raporty dobowe na stronie: http://sojp.wios.warszawa.pl/

Więcej...

UWAGA! POSZUKIWANI NOWI OPIEKUNOWIE PSÓW

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/PsyDoAdopcji (5).jpg

 

Poszukujemy nowych właścicieli dla bezdomnych psów, które straciły swojego opiekuna.

Wszystkie pieski są przyjazne i czekają na nowy dom.

Zainteresowanych przygarnięciem zwierząt  prosimy o kontakt  pod nr tel. 48 619 10 20 wew. 202

Czarny i biały piesek znalazł już właściciela. Czekamy na kolejne osoby o dobrym sercu.

Więcej...

Opracowanie projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stromiec do roku 2020”

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stromiec do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Stromcu oraz na stronie internetowej: www.ugstromiec.naszbip.pl.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektu.

            Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Stromcu,
ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec, ustnie do protokołu w siedzibie Gminy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ugstromiec@ugstromiec.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stromiec.

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stromcu
  2. stronie internetowej: www.ugstromiec.naszbip.pl
  3. a/a

Więcej...

Informacja z ostatniego spotkania w sprawie 400 kV

Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że zrealizowano kolejne posiedzenie Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego w sprawie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV Kozienice – Ołtarzew. Ponadto Włodarze spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszeń wspierających działania społeczne w zakresie optymalnego przebiegu linii 400kV. Spotkanie było konstruktywne i owocne – omówiono podejmowane dotychczas przez strony działania, jak również obecnie realizowane przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury energetycznej w Polsce. Samorządy i Stowarzyszenia będą nadal współpracować w przedmiocie nadzoru i koordynacji przedsięwzięć, które zapewnią mieszkańcom optymalny przebieg linii oraz udział w konsultacjach społecznych dotyczących planowania przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV.

Więcej...

Kolejne spotkanie w sprawie linii 400 kV

 

Uprzejmie informujemy mieszkańców, że zrealizowano kolejne posiedzenie Grupy Roboczej Gmin z woj. mazowieckiego w sprawie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV Kozienice – Ołtarzew. Grupa Robocza Gmin otrzymała od spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE informację, że już na początku lutego odbędzie się spotkanie z Prezesem Zarządu PSE – Panem Erykiem Kłossowskim, o które wnioskowaliśmy. Ponadto informujemy, że kluczowym celem Grupy Roboczej Gmin z woj. mazowieckiego jest poważne zaangażowanie w proces konsultacji społecznych w zakresie planowania przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew. Jest to jedno z istotnych zagadnień dla mieszkańców reprezentowanych przez nas gmin, zaś opracowanie optymalnego, jak najmniej szkodliwego przebiegu linii powinno być priorytetem dla odpowiedzialnego podmiotu, jakim jest PSE. Projektowanie przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew powinno odbywać się w sposób maksymalnie transparentny, poparty analizami ekspertów i konsultacjami społecznymi w formule okrągłego stołu.


Więcej...

Informacja w sprawie linii 400kV

Uprzejmie informujemy mieszkańców, że zrealizowano kolejne posiedzenie Grupy Roboczej Gmin z woj. mazowieckiego w sprawie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV Kozienice – Ołtarzew. Grupa Robocza Gmin otrzymała od spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE informację, że już na początku lutego odbędzie się spotkanie z Prezesem Zarządu PSE – Panem Erykiem Kłossowskim, o które wnioskowaliśmy. Ponadto informujemy, że kluczowym celem Grupy Roboczej Gmin z woj. mazowieckiego jest poważne zaangażowanie w proces konsultacji społecznych w zakresie planowania przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew. Jest to jedno z istotnych zagadnień dla mieszkańców reprezentowanych przez nas gmin, zaś opracowanie optymalnego, jak najmniej szkodliwego przebiegu linii powinno być priorytetem dla odpowiedzialnego podmiotu, jakim jest PSE. Projektowanie przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew powinno odbywać się w sposób maksymalnie transparentny, poparty analizami ekspertów i konsultacjami społecznymi w formule okrągłego stołu.

Więcej...

... o zmianie przebiegu linii 400kV Kozienice - Ołtarzew!!!

W dniu 26 września 2016 rok w Urzędzie Miejskim w Tarczynie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli 11 gmin dotyczące przebiegu linii 400kV przez tereny ww. gmin. Podczas spotkania omówiono efekty protestu, który odbył się w Warszawie. Ustalono iż w związku z brakiem odpowiedzi na pismo skierowane do władz państwowych, posłów i marszałków wystąpimy z ponownym pismem do wyżej wymienionych. Ponadto skierowane zostanie pismo do Prezesa Jarosława Kaczyńskioego i do wiadomości posłów partii rządzącej z prośbą o pomoc w sprawie zmiany przebiegu linii 400kV. Kolejne spotkanie przedstawicieli gmin zaplanowano na 5 października 2016 r.

 

Więcej...

Manifestacja przeciwko 400 kV w Warszawie

 

W dniu 22 września 2016 roku blisko 100 osób z Gminy Stromiec protestowało w Warszawie przeciwko planowanej budowie linii wysokiego napięcia 2x400 kV przez teren naszej gminy. Do stolicy wybrało się 70 osób autokarem i busem wraz z wójtem gminy Krzysztofem Stykowskim a pozostałe osoby dojechały własnymi samochodami lub dołączyły do nas w Warszawie. Byli to studenci oraz osoby, które pracują w Warszawie ale pochodzą z terenu naszej gminy. Demonstracja rozpoczęła się o godz. 10.30 na Placu Trzech Krzyży gdzie przedstawiciele stowarzyszeń i samorządów przekazali petycję w Ministerstwie Energii. Następnie demonstranci przemaszerowali pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów gdzie odbyła się główna część protestu. Około godz. 13.00 delegacja protestujących spotkała się z panią Premier Beatą Szydło, odbyła z nią rozmowę i również złożyła petycję. Pani Premier obiecała zapoznać się wnikliwie z naszymi argumentami i stwierdziła, że decyzja co do lokalizacji inwestycji jeszcze definitywnie nie zapadła. W ciągu najbliższych dni zapozna się dokładnie z postulatami protestujących i dopiero wtedy zajmie stanowisko.

Bardzo dziękujemy Wszystkim osobom, które były z nami w Warszawie i wzięły udział w manifestacji.

Więcej...

Przedłużamy termin składania deklaracji i ankiet na KOLEKTORY SŁONECZNE!!!!

 

Szanowni Państwo,

w związku z dużą liczbą zainteresowanych Urząd Gminy Stromiec przedłuża okres składania ankiet i deklaracji do dnia 1 września 2016 r.- będą prowadzone zapisy osób chętnych – właścicieli budynków mieszkalnych, mieszkańców Gminy Stromiec, do udziału w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania  4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w zakresie zakupu i montażu instalacji kolektorów solarnych.

 

W przypadku pozyskania dofinansowania przedmiotowe projekty powinny zostać zrealizowane przez Gminę Stromiec najpóźniej do końca 2018 r.

 

Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Stromiec i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/użytkownikom posesji. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji.

Projekty będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty poniesie uczestnik projektu.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy oraz od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

 

 

Więcej...

Polepszenie bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkoły infrastruktury drogowej w Gminie Stromiec

inwestycje gminne.jpgPolepszenie bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkoły infrastruktury drogowej w Gminie Stromiec

Beneficjent: Gmina Stromiec

Powiat: białobrzeski

Gmina: Stromiec

Priorytet: Priorytet III – Regionalny system transportowy Działanie: Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa

Wartość projektu: 4 016 576,39 zł

Wysokość dofinansowania: 2 343 363,38 zł

Okres realizacji projektu: 20.08.2007 r. - 30.09.2015 r.


Projekt zakładał:

–                    Przebudowę drogi gminnej Małe Boże- Ducka Wola

–                    Przebudowę drogi dojazdowej do pól dla wsi Niedabyl – Małe Boże

–                    Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Piróg i Pokrzywna

–                    Przebudowę drogi dojazdowej do pól na odcinku Stara Wieś – Pokrzywna

–                    Przebudowę drogi gminnej na odcinku przez wieś Ksawerów Stary

–                    Przebudowę drogi dojazdowej do pól na odcinku Bobrek Kolonia – Podgaje

–                    Wykonanie chodnika przy ul. Piaski w Stromcu

–                    Przebudowę drogi gminnej Stromiec – Marianki

–                    Przebudowę drogi gminnej na odcinku przez wieś Podlesie Małe

–                    Wykonanie przebudowy drogi gminnej w msc. Kolonia Sielce

–                    Modernizację oświetlenia ulicznego

 

W wyniku realizacji projektu zostały osiągnięte następujące wskaźniki produktu:

–                    długość przebudowanych dróg gminnych – 19,34 km

–                    długość wybudowanych chodników – 0,96 km

W roku 2016 został osiągnięty wskaźnik rezultatu tj. oszczędność czasu w przewozach pasażerskich.

 

Celem przedmiotowej inwestycji była poprawa bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkół w

gminie Stromiec poprzez modernizację dróg gminnych. Planowana inwestycja poprawi

bezpieczeństwo i standard podróży oraz ułatwi dojazd do następujących szkół:

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobieszynie im. Ks. K. Kniedziałowskiego;

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Stromcu im. D. Czachowskiego;

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Bożem im. Armii Krajowej;

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrku;

- Publicznego Gimnazjum w Stromcu.

W wyniku realizacji projektu zostały zapewnione odpowiednie parametry nawierzchni dróg,

co oprócz poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi ma istotne znaczenie także dla

dalszego rozwoju gminy

Więcej...