Aktualności

Komunikat - wuwóz

KOMUNIKAT nr 4/2024

dla mieszkańców, którzy mają zawartą umowę z Gminą Stromiec na wywóz nieczystości płynnych

Urząd Gminy Stromiec informuje, że z powodu konieczności wykonania remontu wozu asenizacyjnego w terminie od 18 LIPCA 2024 r. do 19 SIERPNIA 2024 r. odbiory nieczystości płynnych będą świadczone wyłącznie beczką asenizacyjną ciągnikową.

W związku z powyższym termin realizacji usługi może zostać wydłużony do 14 dni roboczych w przypadku zbiorników bezodpływowych (szamba) natomiast w przypadku odbioru osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków do 21 dni roboczych.

W sytuacjach niecierpiących zwłoki można skorzystać z usług Przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników na terenie Gminy Stromiec, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach pamiętając, że w takiej sytuacji użytkownik zbiornika bezodpływowego zobowiązany jest do zawarcia umowy z przedsiębiorcą odbierającym w tym czasie nieczystości płynne z danej nieruchomości.

Link do listy przedsiębiorców:  

https://ugstromiec.pl/dla-mieszka%C5%84c%C3%B3w/%C5%9Brodowisko/utrzymanie-czysto%C5%9Bci/nieczysto%C5%9Bci-ciek%C5%82e.html

Nadmieniam, że zgodnie z art. Art. 6. Ust. 1. Pkt. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Po 19 sierpnia 2024 r. odbiór nieczystości płynnych będzie odbywał się na obowiązujących do tej pory zasadach.

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej...

słoneczny pociąg

Słoneczny pociąg

Już w pierwszą sobotę wakacji na szlak wyruszy pociąg „Słoneczny” do Ustki. „Słoneczny” będzie kursował 7 dni w tygodni przez całe wakacje. Pociąg składa się z nowoczesnych, klimatyzowanych wagonów piętrowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażonych w przewijaki dla niemowląt oraz stojaki na rowery.

Podobnie jak w zeszłym roku, za bilet normalny w jedną stronę z Warszawy do Ustki zapłacimy 75 zł,
a do Trójmiasta 60 zł. Sprzedaż biletów rozpocznie się 16 czerwca.

Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie www.sloneczny.mazowieckie.com.pl. Bilety na przejazd pociągiem „Słoneczny” można zakupić w aplikacji mobilnej KM, kasach biletowych, na stronie www.bilety.mazowieckie.com.pl, biletomatach KM oraz u kierownika pociągu.

Więcej...

Zapilicze informacja

Szanowni Państwo!

 

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) na lata 2023-2027 pełni istotną funkcję w kształtowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
w zakresie:

 • rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury publicznej oraz zwiększenia dostępu usług dla ludności,
 • włączenia i aktywizacji seniorów ludzi młodych do 25 roku życia lub osób w niekorzystnej sytuacji,
 • wspierania inicjatyw partnerskich,
 • zachowania dziedzictwa lokalnego Zapilicza,
 • wsparcia opracowania koncepcji inteligentnych wsi,
 • rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym gospodarstw agroturystycznych
  i zagród edukacyjnych,
 • podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej - zagród edukacyjnych.

Kluczowym elementem strategii są fundusze, które LGD pozyskało na potrzeby nadchodzących naborów, i które stanowią okazję dla lokalnych społeczności do ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektów związanych z rozwojem obszaru Powiatu Białobrzeskiego.

Istotnym elementem zasad pozyskiwania środków jest zapewnienie spójności projektów z celami określonymi w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Proces pozyskiwania środków w ramach PS WPR na lata 2023-2027 wymaga skrupulatności oraz odpowiedniego przygotowania projektów dlatego LGD „Zapilicze” oferuje wsparcie w zakresie doradztwa na etapie realizacji projektów.

Informujemy, że w drugiej połowie 2024 roku planowane są nabory wniosków o udzielenie wsparcia w ramach PS WPR na lata 2023-2027. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów:

 1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury publicznej oraz zwiększenie dostępu usług dla ludności
 • Termin: listopad
 • Rodzaj operacji: konkurs;
 • Kto może się ubiegać: JST, organizacje pozarządowe;
 • Przewidywany budżet: 140 000 euro.
 1. Aktywne i zintegrowane Zapilicze – włączenie i aktywizacja seniorów, ludzi młodych do 25 roku życia lub w niekorzystnej sytuacji
 • Termin: grudzień
 • Rodzaj operacji: konkurs;
 • Kto może się ubiegać: JST, organizacje pozarządowe;
 • Przewidywany budżet: 120 000 euro.

 

O kolejnych naborach i działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.zapilicze.pl.

 

Kontakt:

Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

tel. +48 613 23 59

e-mail: lgdzapilicze@poczta.onet.eu

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Więcej...

Komunikat 3/2024

KOMUNIKAT NR 3/2024

 

Urząd Gminy Stromiec informuje, że w związku z zaplanowanymi pracami na sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie Duże w dniu 27.05.2024r. (poniedziałek) w godzinach od 9:00 do 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Podlesie Duże, Podlesie Małe i Ksawerów Nowy zasilanych z wodociągu publicznego Stromiec.

Za utrudnienia przepraszamy.

WÓJT

/-/ Krzysztof Stykowski

Więcej...

Ogłoszenie konsultacje

 OGŁOSZENIE

            Wójt Gminy Stromiec zaprasza na spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektu: Uchwały Rady Gminy Stromiec w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 03 czerwca 2024 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Stromiec, ul. Piaski 4.

            Na spotkaniu przedstawione zostaną założenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, a także będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii do ww. projektu uchwały.

WÓJT

/-/ Krzysztof Stykowski

Więcej...

Informacja przymrozki

Informacja o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych.

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Stromiec, niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozki wiosenne, Wójt Gminy Stromiec informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych.

Wypełniony wniosek o oszacowanie szkód (dostępny na stronie internetowej lub w Urzędzie Gminy w Stromcu) można składać na Biurze Obsługi Interesanta oraz w pokoju nr 17
w Siedzibie Urzędu Gminy w Stromcu w dniach od 15 maja do 29 maja 2024 r., wraz
z kserokopią wniosku złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(za 2024 r. ), o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok oraz kserokopią ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone).

WÓJT

/-/ Krzysztof Stykowski

Więcej...

Konsutacje

Wójt Gminy Stromiec zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Stromiec w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Dokumenty poniżej po kliknięciu więcej.

Więcej...

Informacja transport

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY STROMIEC

Wójt Gminy Stromiec podaje do publicznej wiadomości informację
o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień  9 czerwca 2024 r. Informacja  zawiera  godziny  odjazdów oraz przystanki, na których zatrzyma się autobus we wskazanej miejscowości. Po głosowaniu w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej wyborcy zostaną niezwłocznie odwiezieni do miejsca,
z którego zostali zabrani.

 

OBWÓD NR 1 BOBREK

MOKRY LAS (PRZY PIERWSZYM KRZYŻU OD STRONY PIROGA)

- GODZ. 12.20 i 16.20

LOKAL WYBORCZY W BOBRKU

BOBREK (NA KOŃCU WSI PRZY FIRMIE BRUKARSKIEJ) - GODZ. 12.25 i 16.25

NĘTNE (NA POCZĄTKU WSI) - GODZ. 12.40 i 16.40

LOKAL WYBORCZY

PODGAJE - GODZ. 12.50 i 16.50

LOKAL WYBORCZY     /      ODWÓZ WYBORCÓW

OBWÓD NR 2 BOŻE

BIAŁA GÓRA (KRZYŻÓWKI PRZY TABLICY INFORMACYJNEJ) - GODZ. 13.50 i 17.50

KRZEMIEŃ (PRZYSTANEK SZKOLNY) - GODZ. 14.00 i 18.00

KRZEMIEŃ (PRZY SOŁTYSIE) - GODZ. 14.05 i 18.05

LOKAL WYBORCZY

DUCKA WOLA (PRZY LOKALU KOŁA ŁOWIECKIEGO) - GODZ. 14.20 i 18.20

MAŁE BOŻE (PRZY SOŁTYSIE) - GODZ. 14.30 i 18.30

LOKAL WYBORCZY     /      ODWÓZ WYBORCÓW

OBWÓD NR 3 DOBIESZYN

SIELCE (PRZYSTANEK PKS) – GODZ. 7.00 i 16.20

MUSZARY (KOLONIA SIELCE – NA SKRZYŻOWANIU) – GODZ. 7.15 i 16.30

MATYLDZIN/LIPSKIE BUDY (PRZY FIGURCE) – GODZ. 7.25 i 16.40

DOBIESZYN (PRZY DAWNYM SKLEPIE CHORTEN) – GODZ. 7.35 i 16.50

LOKAL WYBORCZY

SUŁKÓW (NA SKRZYŻOWANIU PRZY FIGURCE) - GODZ. 7.50 i 17.05

OLSZOWA DĄBROWA (NA SKRZYŻOWANIU PRZY FIGURCE) – GODZ. 8.00 i 17.10

NIJAKÓW (NA SKRZYŻOWANIU PRZY KRZYŻU) – GODZ. 8.05 i 17.15

LOKAL WYBORCZY      /     ODWÓZ WYBORCÓW

OBWÓD NR 4 PODLESIE

PODLESIE MAŁE (DAWNY PRZYSTANEK AUTOBUSOWY ) - GODZ.9.30 i 15.00

GRANICA MIEJSCOWOŚCI PODLESIE MAŁE Z PODLESIEM DUŻYM (KRZYŻÓWKI) - GODZ. 9.40 i 15.10

LOKAL WYBORCZY

GRABOWY LAS (PRZY DĘBIE T.KOŚCIUSZKI) - GODZ. 10.00 i 15.30

LOKAL WYBORCZY        /      ODWÓZ WYBORCÓW

OBWÓD NR 5 STROMIEC

KSAWERÓW NOWY (KRZYŻÓWKI PRZY SOŁTYSIE) – GODZ. 7.00 i 11.00 (ODWÓZ)

KSAWERÓW STARY (PRZYSTANEK AUTOBUSOWY) – GODZ. 7.40 i 11.40

STROMIEC UL. BIAŁOBRZESKA (PRZYSTANEK PRZY SUSZARNI)–GODZ. 7.50 11.50

STROMIEC UL. FOLWARCZNA (PRZY FIGURCE) – GODZ. 8.00 i 12.00

ZACHMIEL (PRZYSTANEK AUTOBUSU SZKOLNEGO) – GODZ. 8.15 i 12.15

NIEDABYL (PRZY DPS) – GODZ. 8.35 12.35

STARA WIEŚ (PRZY FIGURCE) – GODZ. 8.45 i 12.45

POKRZYWNA (PRZY FIGURCE) – GODZ. 8.55 i 12.55

STROMIEC UL. BIAŁOBRZESKA (PARKING PRZY KOŚCIELE OD STRONY STROMIECKIEJ WOLI) – GODZ. 9.20 i 13.20

LOKAL WYBORCZY          /     ODWÓZ WYBORCÓW

OBWÓD NR 6 STROMIEC

MARIANKI (KOŁO FIGURKI) - GODZ. 11.20 i 15.30

ZABAGNIE (KRZYŻÓWKI PRZY UL. STASKIE) – GODZ. 11.35 i 15.35

PIRÓG (KOŁO FIGURKI PRZY WULKANIZACJI) - GODZ. 11.45 i 15.45

LOKAL WYBORCZY STROMIEC        /        ODWÓZ WYBORCÓW

 

 

Stromiec, dnia 9 maja 2024 r.

Więcej...

zapilicze

Zaproszenie na wycieczkę!

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” w ramach realizowanego  projektu współpracy pn. „Wspólnie i Oddolnie dla Mieszkańców Obszaru Strategii” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz lokalnych liderów na trzydniową wycieczkę w Bieszczady!

Termin: 24- 26 maj 2024 r. czas trwania ( trzy dni )

Chcemy zaprosić Was do udziału w wyjątkowym wyjeździe, który odbędzie się w jednym z najpiękniejszych regionów Polski. Bieszczady to nie tylko malownicze widoki, ale także możliwość nawiązania cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń. Dołącz do nas, by razem odkrywać piękno Bieszczadzkiego Parku Narodowego i budować silniejszą współpracę.

Szczegółowe informacje oraz zasady rekrutacji opisane są w poniższym regulaminie.

Więcej...

Informacja kastracja

BEZPŁATNA STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW

Szanowni mieszkańcy Gminy Stromiec

Zapraszamy do skorzystania z akcji

 • Gmina pokrywa 100% kosztów sterylizacji, kastracji oraz czipowania zwierząt;
 • Obowiązuje limit zabiegów – 1 zabieg na jednego właściciela;
 • Wnioski dostępne są na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy Stromiec

 

Zabiegi przeprowadzane
będą w Gabinecie Weterynaryjnym
lek. wet. Tadeusz Żołyniak
ul. 11 Listopada 33, Białobrzegi

Wniosek oraz regulamin w więcej:

Więcej...

Zapilicze Zaproszenie do teatru

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zaprasza Seniorów na wieczór kulturalny

Serdecznie zapraszamy seniorów z powiatu białobrzeskiego na niezapomniany Wieczór Kulturalny organizowany przez Lokalną Grupę Działania "Zapilicze". Pragniemy zorganizować wyjątkowe wyjście na spektakl teatralny „Miłosna pułapka” wraz  z  poczęstunkiem.

Co? Wieczór Kulturalny dla Seniorów - spektakl teatralny „ Miłosna pułapka” Gdzie? Białobrzeskie Centrum Kultury . Kiedy? 28 kwietnia 2024 r. Koszt? Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny.

To będzie niezwykłe wydarzenie, pełne emocji i wspaniałej atmosfery. Mamy nadzieję, że spektakl dostarczy niezapomnianych wrażeń artystycznych, a poczęstunek pozwoli na miłe spędzenie czasu w gronie przyjaciół i sąsiadów.

Zgłoszenia bezpośrednio w biurze LGD „Zapilicze” plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi  od dnia 22 kwietnia 2024 r. lub pod nr telefonu 48 613 23 59.  Ilość miejsc ograniczona.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W załączeniu formularz rekrutacyjny.

Nie przegapcie okazji na wspólne doświadczenie kultury i spotkanie z innymi mieszkańcami. Do zobaczenia na Wieczorze Kulturalnym!

Przedsięwzięcie  organizowane jest w  ramach naszego projektu współpracy pn. „ Wspólnie i oddolnie dla mieszkańców obszaru strategii” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupa działania „

 

 

Z poważaniem

koordynator projektu  Anna Bykowska

Więcej...

„Przebudowa drogi gminnej nr 110515W Petrusin – Stromiecka Wola – Żust Etap

„Przebudowa drogi gminnej nr 110515W Petrusin – Stromiecka Wola – Żust Etap II oraz Przebudowa drogi gminnej nr 110528W w Podlesiu Małym Etap II”.

W dniu 5 kwietnia 2024 r. Wojewoda Mazowiecki Pan Mariusz Frankowski ł i Wójt Gminy Stromiec Krzysztof Stykowski podpisali umowę o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110515W Petrusin – Stromiecka Wola – Żust Etap II oraz Przebudowa drogi gminnej nr 110528W w Podlesiu Małym Etap II”.

Więcej...

Ankieta żłobek

ANKIETA DOTYCZĄCA OTWARCIA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA

NA TERENIE GMINY STROMIEC

 

Szanowni Państwo !

W związku z możliwościami aplikowania o środki finansowe w ramach Programu
„Maluch +”, Gmina Stromiec rozważa możliwość otwarcia żłobka dziecięcego na terenie gminy. Aby rozpoznać potrzeby liczebne, wcześniej chcielibyśmy poznać Państwa opinię na ten temat, dlatego  zwracamy się z prośbą o wypełnienie i przesłanie przez osoby zainteresowane poniższej Ankiety w terminie do dnia 31.05.2024r. Ankieta jest anonimowa, a dane w niej zawarte pozwolą właściwie ocenić potrzeby mieszkańców gminy w tym zakresie.

https://forms.gle/AMfTM2BT2t7CPB6JA

 

Więcej...

kominikat woda 2

KOMUNIKAT NR 2/2024

 

Urząd Gminy Stromiec informuje, że w wyniku awarii sieci wodociągowej na ul. Radomskiej w Stromcu w dniu 10.04.2024 r. (środa) w godzinach od 8:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Radomskiej zasilanych z wodociągu publicznego Stromiec.

Za utrudnienia przepraszamy.

Z upoważnienia

Zastępca Wójta

/-/ Dariusz Gołębiowski

Więcej...

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Stromiec”

Gmina Stromiec rozpoczęła realizację projektu „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Stromiec” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu”, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Całkowita wartość projektu: 1 864 920,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 585 182,00 zł

Cel główny projektu to poprawa efektywności zapobiegania katastrofom naturalnym, powodziom i pożarom oraz zwiększenie skuteczności akcji ratowniczych na Mazowszu poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla
OSP Stromiec wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnej kształtującej świadomość ekologiczną.

Więcej...

Komunikat - woda

KOMUNIKAT NR 1/2024

 

Urząd Gminy Stromiec informuje, że w wyniku awarii na Stacji Uzdatniania Wody w Dobieszynie w dniu 09.04.2024 r. (wtorek)
w godzinach od 9:30 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców zasilanych z wodociągu publicznego Dobieszyn.

                 Wójt

/-/ Krzysztof Stykowski

Więcej...

Czyste powietrze

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”!

Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.

Uwaga na nierzetelnych wykonawców

Jeśli jesteś wnioskodawcą lub beneficjentem dotacji z programu „Czyste Powietrze”, to bądź czujny i rozważny w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej zajmującej się wymianą źródła ciepła. Szczególnie uważaj na tych, którzy pukają do Twoich drzwi i oferują coś „za darmo”. Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie, jak i wykonującej jego montaż, należy do Państwa – naszych wnioskodawców i beneficjentów.

W programie „Czyste Powietrze” najwyższe bezzwrotne dofinansowanie, z kompleksową termomodernizacją i wymianą źródła ciepła, to nawet 136 200 zł, ale VAT zawsze musi dopłacić wnioskodawca.

Jeśli ktoś oferuje usługę „za darmo”, warto mieć wątpliwości co do rzetelności takiej oferty. Jeśli przedstawiciel firmy podsuwa pełnomocnictwo w ramach programu „Czyste Powietrze”, a nie daje możliwości na spokojne zapoznanie się z warunkami umowy – warto zastanowić się nad rzetelnością takiej oferty.

Podpisując pełnomocnictwo, dajesz komuś prawo do dysponowania przyznaną Ci dotacją.

Wysokie rachunki bez termomodernizacji

Oferta na zainstalowanie wyłącznie nowego źródła ciepła w budynku, który wymaga termomodernizacji (tj. docieplenia przegród, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej itp.), może skutkować wysokimi rachunkami za ciepło w okresie grzewczym.

Dlatego jeśli decydujesz się na wymianę wyłącznie starego kopciucha na nowe źródło ciepła, np. pompę ciepła, upewnij się, że Twój dom jest odpowiednio docieplony.

„Za chwilę” sprawdzone urządzenia grzewcze z programu

Wybierając źródło ciepła do swojego domu, korzystaj z listy zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM: lista-zum.ios.edu.pl).

Już teraz możesz złożyć wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze” planując termin zakupu i instalacji urządzenia po 13 czerwca br. Po tym terminie na liście ZUM znajdziesz tylko te pompy ciepła, które obecnie przechodzą dodatkową weryfikację efektywności i jakości.

Dlatego składając wniosek, warto poczekać z zakupem i instalacją urządzenia. Wtedy, mając docieplony budynek i pewne urządzenie wysokiej jakości (wybrane z listy ZUM), zyskasz cieplejszy i tańszy w eksploatacji dom.

Rekomendacje

W ramach programu możesz otrzymać dotację na termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła ciepła. Upewnij się, że dobór nowego źródła ciepła został Ci wskazany zgodnie ze stanem budynku. Urządzenie musi mieć odpowiednią moc i sprawność. Najlepiej pokaże to audyt energetyczny.

Skonsultuj się w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym „Czystego Powietrza”, czy oferta, którą przedstawił Ci wykonawca jest zgodna z potrzebami Twojego budynku.

Uczulamy wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą skorzystać z programu na fakt, że tylko docieplony budynek z nowym źródłem ciepła – to pewne rozwiązanie które przyniesie korzyści.

Pamiętaj!

Nie należy przyjmować ofert na wymianę samego źródła jeśli dom wymaga docieplenia! To podstawa. Sprawdzaj, co podpisujesz i pamiętaj, że dotacja jest dla Ciebie, a nie dla wykonawcy.

Miej na uwadze, że zestawienie: pompa ciepła i budynek nieocieplony, to najczęściej wysokie rachunki!

Program „Czyste Powietrze” oferuje dofinansowanie na docieplenie budynku z wymianą źródła ciepła poprzedzone audytem energetycznym – są to koszty kwalifikowane. Skorzystaj z takiej kompleksowej i w pełni korzystnej oferty programu „Czyste Powietrze”.

 

Życzymy zadowolenia z ciepłych domów,
niskich rachunków za ogrzewanie
i czystego powietrza!

czystepowietrze.gov.pl

Więcej...

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” z przyjemnością informuje, że nadal rozwija swoją działalność na terenie powiatu białobrzeskiego. 15 grudnia 2024 r. w Płocku została podpisana Umowa Ramowa Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spośród 30 złożonych wniosków o wybór LSR, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Stowarzyszenie uzyskało 83,52% i zajęło 3 miejsce na liście.

Warto podkreślić, że podpisana Umowa to konkretna droga do poprawy warunków życia społeczności lokalnej. Skoordynowane działania wszystkich zaangażowanych stron, podejmowane na podstawie realnych potrzeb i możliwości, przyczyniające się do osiągnięcia założonych celów.

Lokalna Grupa Działania “Zapilicze” pozyskała łącznie 1 250 000,00 euro na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Środki te zostaną przeznaczone na:

 • Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury publicznej oraz zwiększenie dostępu usług dla ludności – poprawa do dostępu do infrastruktury publicznej poprzez jej utworzenie lub dostosowanie do potrzeb (np. miejsca spotkań, altany, zagospodarowanie szlaków turystycznych miejsca postojowe z małą infrastrukturą). W ramach doposażenia planuje się realizację projektów pozwalających mieszkańcom rozwijać pasje poprzez zakup np. sprzętu, instrumentów muzycznych, scen, ław, stołów, cyfryzacja świetlic itp. Wnioskodawcami mogą być jst, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne;
 • Aktywne i zintegrowane Zapilicze - włączenie i aktywizacja seniorów, ludzi młodych do 25 roku życia lub osób w niekorzystnej sytuacji – kluczowym założeniem jest podejmowanie działań aktywizacyjnych, integracyjnych wśród mieszkańców poprzez ich aktywny udział
  w organizowanych wydarzeniach. Planuje się różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, prelekcje, wyjazdy studyjne, spotkania międzypokoleniowe. Wnioskodawcami mogą być jst, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne;
 • Wspieranie inicjatyw partnerskich – w ramach tego przedsięwzięcia planowany jest projekt do realizacji w partnerstwie z organizacją spoza terenu Stowarzyszenia LGD „Zapilicze”. Przedsięwzięcie będzie organizowane w ramach konkursu;
 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego Zapilicza – Niezwykle istotnym wyzwaniem jest wsparcie działań, które pozwolą ugruntować i rozwijać regionalną tożsamość i dziedzictwo kulturowe. Założeniem jest realizacja operacji polegających na warsztatach artystycznych, rękodzielniczych, spotkaniach, doposażeniu organizacji w tym KGW w niezbędny sprzęt w celu organizacji warsztatów, spotkań tematycznych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formie grantów. Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, jst;
 • Inteligentna wieś (Smart Villages) – projekty przyczynią się do rozwoju obszarów wiejskich oraz wyrównają dysproporcje w porównaniu z obszarami zurbanizowanymi. Będą to koncepcje tworzone
  w sposób oddolny przy zaangażowaniu mieszkańców. Przedsięwzięcie będzie realizowane
  w ramach projektu grantowego. Wnioskodawcami mogą być jst, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne.;
 • Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych – planowane wsparcie będzie przeznaczone na działania związane z pozarolniczą działalnością na obszarze LSR poprzez wdrożenie nowych rozwiązań, w tym innowacyjnych. Wsparciem będą objęte inwestycje dotyczące rozwoju gospodarstw agroturystycznych, tworzenie miejsc pracy, produktów/ marek o lokalnym znaczeniu. Musi to być wsparte rozwojem infrastruktury noclegowej, turystycznej, rekreacyjnej i dostępowej oraz podniesienie jej standardów. Przedsięwzięcie realizowane będzie w formie konkursów. Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy zamierzający rozwinąć działalność gospodarczą lub wprowadzić usługi gospodarcze wyłączone z przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców;
 • Podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym zagród edukacyjnych – działania związane z podejmowaniem działalności gospodarczej w zakresie powstawania zagród edukacyjnych. Przedsięwzięcie realizowane będzie w formie konkursu. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne.

Realizowane w LSR będą zarówno konkursy jak i projekty grantowe. Jesteśmy w trakcie przygotowania procedur wyboru operacji oraz kryteriów, które będą poddawane konsultacjom społecznym.

Wierzymy, że Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przyniesie jeszcze większe zaangażowanie społeczności, władz lokalnych oraz partnerów z sektora prywatnego
i organizacji pozarządowych uzyskując realne efekty, poprawiając jakość życia i perspektywy rozwoju społeczności lokalnej.

Pierwsze planowane nabory w drugiej połowie 2024 r.:

 1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury publicznej oraz zwiększenie dostępu usług dla ludności (konkurs);
 2. Inteligentna wieś (projekt grantowy)
 3. Aktywne i zintegrowane Zapilicze - włączenie i aktywizacja seniorów, ludzi młodych do 25 roku życia lub osób w niekorzystnej sytuacji (konkurs)

O kolejnych naborach i działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.zapilicze.pl.

 

Kontakt:

Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

tel. +48 613 23 59

e-mail: lgdzapilicze@poczta.onet.eu

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Więcej...

Ptasia Grypa

Drodzy Mieszkańcy Gminy Stromiec

W związku z obecną sytuacją epizootyczną na terenie kraju, dotyczącą wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), Urząd Gminy Stromiec informuję,
o spotkaniu w sprawie akcji informacyjnej z zakresu bioasekuracji gospodarstw.

Spotkanie odbędzie się dn. 14 marca 2024 r. o godz. 11.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Błotnicy, Stara Błotnica 23, 26-803 Stara Błotnica.

Więcej...

Otwarcie Domu Kultury w Stromcu

16.3.2024 Stromiec, otwarcie nowego domu kultury

Koncert Roberta Grudnia honorowego obywatela Stromca
Wystapi również z programem autorskim wybitna wokalistka i aktorka Olga Bończyk.
 
Tytuł programu „Od Stromca do Nowego Jorku - fujarka, akordeon, harmonijka, organy, fortepian, kompozycja”
 
Organizator Wójt Gminy Stromiec
 
Robert Grudzień przygotowuje szczególny program artystyczny „Od Stromca do Nowego Jorku” do wykonania podczas koncertu w Stromcu na otwarcie Domu Kultury. W wykonywanych kompozycjach nawiąże do pierwszych dzwięków wykonywanych na fujarce u babci. Opowie o swojej przygodzie z muzyką która zaczęła się właśnie na ternie gminy Stromiec podczas wakacji jako dziecko. Tu właśnie się wszystko zaczęło, była fujarka strugana u dziadków w lesie na Pokrzywnie, później akordeon, pierwsze próby aby zagrać na organach w stromieckim kościele. Później ognisko artystyczne i szkoła muzyczna w Radomiu, czyli balet i fortepian. Następnie studia w Polsce, Niemczech, Francji i Austrii.
 
16 marca 2024 roku Robert Grudzień wykona m.in. Walc Stromiecki oparty na melodii przekazanej przez mamę Zofię oraz babcię Mariannę a także tango wykonywane przez artystę na całym świecie.
 
Koncert odbędzie w rodzinnych stronach muzyka – gmina Stromiec
Robert Grudzień koncertuje często oraz organizuje wydarzenia artystyczne w powiecie białobrzeskim, gminie - parafii Stromiec. Wydarzenia mają szczególny charakter z racji korzeni rodzinnych Roberta Grudnia. Ojciec – Zygmunt pochodził ze Starej Wsi, mama Zofia z Trynkosów, urodziła się w Niedabylu. Stara Wieś i Niedabyl to także rodzinne miejscowości Dionizego Czachowskiego, jednego z najwybitniejszych dowódców w Powstaniu Styczniowym. Według lokalnej legendy, w okolicach tych bywała Justyna z Krzyżanowskich Chopinowa z kilkuletnim synem Fryderykiem, bliska kuzynka Joanny z Krzyżanowskich Czachowskiej, matki Dionizego Czachowskiego. Te opowieści inspirowały też profesjonalnych badaczy regionu. Zajmowali się nimi wybitni genealodzy Piotr Mysłakowski i Andrzej Sikorski oraz ks. Stanisław Makarewicz, pisząc o parafii w Stromcu. Te lokalne tradycje patriotyczne obok wydarzeń Radomskiego Czerwca’ 76, miały znaczący wpływ na ukształtowanie światopoglądu i postaw życiowych Roberta Grudnia. Od najmłodszych lat ulegał urokowi stromieckich opowieści. - Już jako kilkuletni chłopiec znałem z radia muzykę Chopina. Babcia opowiadała mi o jego związkach z naszą okolicą. Miałem może z pięć lat kiedy bardzo, tak jak często mały Fryderyk, chciałem zagrać na organach. Kiedyś po mszy uprosiłem mamę, żeby zapytała o to organistę. Ten nie zgodził się tłumacząc, że jestem za mały. Po powrocie do domu dziadków (trzy i pół kilometra piechotą) babcia powiedziała, że gdyby ona była na tej mszy to wnuczek zagrałby na organach, bo należało poprosić księdza proboszcza – wspomina Robert Grudzień.
 
Rodzinne okolice miały także wpływ na zainteresowanie muzyką. – Mama i babcia często śpiewały. Tu, w stromieckich lasach, łąkach i polach wszystko przesycone jest dźwiękami - dodaje artysta. Faktem jest, że muzyk wielokrotnie grał na stromieckich organach. Chwalił ich dźwięk i akustykę kościoła, a także wrażliwość tutejszych parafian, którzy chętnie słuchają koncertów. Współpraca z parafią trwa od ponad 34 lat. W tym czasie w stromieckim kościele wystąpili wspólnie z Robertem Grudniem: m.in.: Alicja Wegorzewska, Wiesław Ochman, Bogusław Morka, Anna Romantowska, Krzysztof Kolberger, Jerzy Zelnik, Włodzimierz Matuszak, Konstanty Andrzej Kulka, Jolanta Bobras, Chór Politechniki Radomskiej pod dyrekcją Ryszarda Balmowskiego, Georgij Agratina. Robert Grudzień w Stromcu promował swoje płyty, a w 2010 roku poświęconym Fryderykowi Chopinowi z okolicznościowym programem gościł w miejscowej szkole.
 
Koncerty festiwalowe odbywają się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
 
Organowej i Kameralnej Radom-Orońsko-Warszawa. Od 1990 roku wydarzenia artystyczne organizowane przez Roberta Grudnia odbywały się przy współpracy z miejscową szkołą, biblioteką, parafią, Urzędem Gminy, Nadleśnictwem Dobieszyn i Stowarzyszeniem Stromiecczyzna. Działacze tych organizacji i instytucji wystąpili o specjalny grant w konkursie „Działaj lokalnie”. Projekt nosił tytuł „Nasz sławny organista”. Dzięki temu możliwe było zorganizowanie koncertu 31 lipca 2012 roku w kościele p.w. św. Jana w Stromcu. Obok jubilata wystąpiła znana aktorka Anna Romantowska. Były dyplomy, kwiaty, podziękowania i życzenia dalszych lat pracy artystycznej. Robertowi Grudniowi gratulowali m. in. ks. Marek Janas, proboszcz miejscowej parafii, oraz przedstawiciele różnych organizacji społecznych i kulturalnych. Krzysztof Stykowski, wójt gminy nie tylko składał życzenia, ale także dziękował za promocję gminy poprzez dokonania artystyczne.
W ramach jubileuszu została zorganizowana również wystawa jubileuszowa w Bibliotece w Stromcu.
 
- Pan Robert nie tylko przyznaje się do nas i chętnie odwiedza swoje okolice, ale też pomaga nam promować naszą gminę - twierdzi Elżbieta Wiatrak, dyrektor biblioteki.
Robert Grudzień otwarcie mówi o swoim przywiązaniu do rodzinnych tradycji i okolic. Podkreśla malowniczość tych stron. Uroki okolic doceniają letnicy i turyści chętnie kupując działki letniskowe nad Pilicą, zwłaszcza w rejonie Białej Góry. – Mój ojciec zawsze powtarzał, że najważniejszy jest Stromiec. Chciałbym jeszcze bardziej wypromować te strony, a przede wszystkim pokazać wybitne postacie, które z tym wspaniałym zakątkiem były i są związane – mawia.
 
W 2013 roku Robert Grudzień otrzymał tytuł „Honorowy obywatel Stromca”
W 2013-2014 roku w 150 rocznicę Powstania Styczniowego zorganizował urodziny płk. Dionizego Czachowskiego w Niedabylu..
W 2014 roku Robert Grudzień zainicjował w Stromcu „Urodziny gen. Ryszarda Kuklińskiego”
W 2020 - 2021 roku Robert Grudzień zorganizował występ artystyczny z udziałem Alicji Węgorzewskiej, Macieja Miecznikowskiego, Bogdana Kierejszy podczas odpustu Matki Boskiej Śnieżnej z zapewnieniem Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej o modlitwie Papieża Franciszka o ustanie pandemii Covid-19.
 
Muzyka video
ROBERT GRUDZIEŃ WALC STROMIECKI
 
ROBERT GRUDZIEŃ PRELUDIUM
 
ROBERT GRUDZIEŃ FANTAZJA NA TRIO ORGANY TRĄBKA MEZZOSOPRAN LUBLIN CHOPIN 2010
 
Pozdrawiam Robert Grudzień

Więcej...

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone na czas naboru:

 • w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r. placówki te będą otwarte w godzinach 07:00-18:00;
 • w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta;
 • ponadto biura powiatowe będą czynne również w sobotę 24 lutego 2024 r. w godzinach 08:00-16:00.

Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstw i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy. Przepisy nie wymagają jednocześnie załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Budżet programu wynosi 1 mld zł. Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej:

 • 1 000 zł dla województw lubelskiego i podkarpackiego;
 • 700 zł dla województw małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego;
 • 500 zł dla województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy przewidzianą na dofinansowanie pulę środków, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii biur powiatowych, drogą listowną (za pośrednictwem Poczty Polskiej) lub przez platformę ePUAP lub przy pomocy usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Więcej...

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY ODCZYTÓW ZDALNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY ODCZYTÓW ZDALNYCH

W związku ze zmianą terminu odczytu wodomierzy zdalnych zwracamy
się z uprzejmą prośbą o podanie stanu podlicznika wody do dnia :

 • 02.2024r. - I kwartał
 • 05.2024r. - II kwartał
 • 08.2024r. - III kwartał
 • 11.2024r. - IV kwartał

tel : 48 619 10 20 wew.201

e - mail: katarzyna.banachowicz@ugstromiec.pl

Osobiście w Urzędzie Gminy Stromiec, piętro 1, pokój 16

 

Informacja dotyczy wyłącznie odbiorów ze zdalnym odczytem

Więcej...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu

Zaproszenie na szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Zaproszenie na szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe bezpłatne szkolenia dotyczące: „Opłat za korzystanie ze środowiska”.

Więcej...

Informacje BDO

Uwaga! Zbliża się termin wniesienia opłaty rocznej za utrzymanie wpisu w Rejestrze BDO dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu pojazdy, produkty, sprzęt, baterie/akumulatory i opakowania!

Przypominamy, że termin wnoszenia opłaty rocznej za rok 2024 z tytułu utrzymania wpisu w Rejestrze BDO mija 29 lutego 2024 r.

Opłatę roczną należy wpłacać na rachunek:
39 1240 6292 1111 0010 7776 5054 prowadzony przez Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa.

Uwaga! Informacja nie dotyczy m.in. zarejestrowanych jako: wytwórcy odpadów, transportujący, sprzedający odpady, pośredniczący w obrocie odpadami czy przetwarzający odpady.

Przypomnienie o zbliżającym się terminie składania sprawozdań w bazie BDO i wniosków o pomoc de minimis oraz wnoszenia opłat produktowych.

Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za 2023 rok składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem bazy BDO, w terminie do 15 marca 2024 r., do marszałka województwa mazowieckiego właściwego ze względu na siedzibę firmy.

Wyjątek: Sprawozdania sprzedawców detalicznych i hurtowych składane są zgodnie z miejscem poboru opłaty recyklingowej za torebki foliowe. Jak również sprawozdania sklepów, hurtowni czy jednostek gastronomicznych z zakresu wydawania kubków na napoje i pojemników na żywność zgodnie z lokalizacją placówki (sprawozdanie za rok 2023 bez opłaty konsumenckiej).

Wniosek o pomoc de minimis w postaci pliku pdf lub zip po podpisaniu podpisem elektronicznym na stronie mój.gov.pl należy załączyć do elektronicznego sprawozdania w bazie BDO. Nie przesyłamy już  papierowych wniosków o pomoc de minimis.

Kalkulatory opłatowe i kalkulatory do pomocy de minimis za rok 2023 oraz numery kont dostępne są na stronie mazovia.pl

Logowanie do bazy BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

KONTA

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

 1. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa

 

 1. Do  15 marca 2024 r. wnosimy opłatę produktową ZA OPAKOWANIA za rok 2023 na konto:

 

95 1240 1037 1111 0010 6029 9959

 

 1. Do 31 grudnia 2023 r. wnosimy opłatę na publiczne kampanie edukacyjne ZA OPAKOWANIA za rok 2023 na konto:

 

69 1240 6292 1111 0010 7776 5096

 

 1. Do  31 marca 2024 r. wnosimy opłatę produktową ZA OLEJE I OPONY za rok 2023 na konto:

 

31 1240 1037 1111 0000 0698 8102

 

 1. Do  15 marca 2024 r. wnosimy opłatę produktową, opłatę na publiczne kampanie edukacyjne i opłatę depozytową ZA BATERIE I AKUMULATORY za rok 2023 na konto:

 

96 1240 1037 1111 0010 3123 5928

 

 1. Do 15 marca 2024 r. wnosimy opłatę produktową ZA ZUŻYTY SPRZĘT SEIE za rok 2023 na konto:

 

16 1240 6292 1111 0010 7147 9577

 

 1. Do 15 marca 2024 r. wnosimy opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2023 na konto:

 

83 1240 6292 1111 0010 7147 9535

 

----------------------------------------------------

Departament Opłat Środowiskowych

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 1. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

tel: (22) 59-79-201  fax: (22) 59-79-629

e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl

adres elektronicznej skrzynki podawczej

adres skrytki na ePUAP : /umwm/SkrytkaESP

 

„Uwaga! 31 marca 2024 r. upływa termin płatności opłat za korzystanie ze środowiska”

Do 31 marca 2024 r. należy:

 • przedłożyć marszałkowi województwa wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska zawierający naliczenia opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, za wydane uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych i składowanie odpadów za rok 2023
 • wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska za rok 2023 w przypadku, gdy wysokość rocznej opłaty za dany rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 800 zł,
  na rachunek bankowy:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 1. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa

49 1240 1037 1111 0000 0692 3855

 

UWAGA! Na rok 2023 obowiązują nowe stawki opłat.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://mazovia.pl/ w zakładce Załatw sprawę – E-usługi - E-usługi udostępniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - w karcie usług opłaty środowiskowe w punkcie 6.05 Opłaty za korzystanie ze środowiska.

 

Więcej...

informacja dowody osobiste

Skrócenie czasu przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego w dniu 28 grudnia 2023r.

Uprzejmie informujemy o skróceniu czasu przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego w dniu 28 grudnia 2023 r. do godziny 12.00.
Powyższe wynika z konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 29 grudnia br. rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty.

Więcej...

Ogłoszenie Gmina Stromiec

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stromiec

W ostatnich dwóch dniach tj. 18-19 grudzień otrzymaliśmy kilka zapytań od radnych Gminy odnośnie częściowej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) gminy Stromiec, gdyż otrzymali oni wiadomości na mediach społecznościowych pod tajemniczym linkiem „Głos Stromca”. Chcemy zatem doprecyzować wszystkie informacje oraz rozwiać wątpliwości mieszkańców odnośnie wyżej wymienionych zmian i odkłamać nieprawdziwe informacje pisane przez jednego z nowo zamieszkałych mieszkańców gminy który już dziś ogłasza publicznie swoją kandydaturę na stanowisko Wójta Gminy oraz jego małżonki kryjącej się pod nickiem Ana Misza na tym samym medium.

W związku z powyższym informujemy:

 1. Wszystkie procedury związane ze zmianą, przeprowadzane są zgodne z Ustawą
  o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003r oraz Ustawą o Samorządzie Gminnym z dnia 8 marca 1990r.

 

 1. Informacje o przystąpieniu do zmiany SUiKZP oraz MPZP omawiane były na jawnych transmitowanych na żywo sesjach Rady Gminy do których linki znajdują się poniżej:

- https://stromiec.wideosesja.pl/xliv-sesja-rady-gminy-stromiec/

- https://stromiec.wideosesja.pl/xlvii-sesja-rady-gminy-stromiec/

 

 1. Obwieszczenia o możliwości składania wniosków do projektu zmiany SUiKZP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa umieszczone były na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Stromcu, na stronie Bip oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Lipskie Budy, Marianki, Stromiecka Wola oraz Dobieszyn z potwierdzeniem osobistego odbioru obwieszczenia przez sołtysów w/w miejscowości oraz wywieszenia w terminie od 18.05.2023 r. do dnia 09.06.2023r. Natomiast obwieszczenie o możliwości składania uwag do projektu MPZP umieszczone były na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Stromcu na stronie Bip oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Lipskie Budy, Marianki, Stromiecka Wola oraz Dobieszyn z potwierdzeniem osobistego odbioru obwieszczenia przez sołtysów w/w miejscowości oraz wywieszenia w terminie od dnia 08.08.2023 r. do dnia09.2023r. W tym okresie każdy zainteresowany miał możliwość wyrażenia swojej opinii czy obaw związanych ze zmianą SUiKZP i MPZP – nie wpłynął żaden wiosek. Jako Gmina nie mamy obowiązku umieszczania informacji na serwisach społecznościowych, które nie stanowią źródła informacji publicznej i komunikacji z mieszkańcami.

 2. Instalacje fotowoltaiczne zlokalizowane są na prywatnych gruntach, dlatego Gmina Stromiec jako jednostka samorządu terytorialnego nie będzie czerpała żadnych bezpośrednich zysków z dzierżawy czy umów w przypadku realizacji inwestycji. Należy również zaznaczyć, że wszystkie koszty oraz prace związane z realizacją zmian w SUiKZP oraz MPZP ponoszone są przez inwestora firmę PAD RES GROUP z siedziba w Warszawie, która jest wiodącym w Polsce deweloperem w sektorze odnawialnych źródeł energii. Zmian dokonują urbaniści i planiści zatrudnieni przez inwestora – w tym przypadku Gmina Stromiec również nie ponosi żadnych kosztów. Powierzchnia łączna po ewentualnej realizacji zadania będzie wynosiła 57,36 ha, teren ten jednak składa się z czterech mniejszych działek i nie będzie zagospodarowany w całości, sama instalacja obejmie część wyznaczonego obszaru na którym planowane jest wykonanie dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 9MW i do 7MW.

 3. Proces wprowadzenia zmian w SUiKZP oraz w MPZP jest długotrwały i wiąże się z licznymi uzgodnieniami i opiniami organów państwowych, min. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Ministerstwa Środowiska, Wojewody Mazowieckiego czy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które nie zawsze akceptują proponowane zmiany. Na chwile obecną jesteśmy na etapie uzgodnień i żadna uchwała ostateczna nie została „pod osłoną nocy” jak napisano w paszkwilu- zatwierdzona. Proces zmian odbywa się również w normalnym trybie ustawowym z zachowaniem wszystkich wymaganych terminów, żaden etap nie został przyspieszony czy pominięty.

 4. Podstawowym argumentem przemawiającym za realizacją podmiotowej inwestycji jest ograniczenie emisji szkodliwych gazów powstających przy spalaniu paliw kopalnych. Ponadto, w oparciu o szeroko rozumiane badania środowiskowe, które obejmują swoim zakresem m.in. florę i faunę analizę warunków hydrograficznych, analizę geologiczną, akustyczną czy też badanie pól elektromagnetycznych, można stwierdzić, iż inwestycje tego typu są całkowicie bezpieczne dla ludzi i zwierząt. W trosce o zwierzęta, pozostawia się przynajmniej 20cm luki pomiędzy dolna krawędzią siatki a powierzchnią ziemi, tak by drobne zwierzęta mogły swobodnie przemieszczać się przez teren inwestycji. Zgodnie z przyjętymi standardami środowiskowymi stosuje się również siatkę ogrodzeniową o oczkach nie mniejszych jak ok. 6cm na 6cm, tak aby umożliwić migracje małych zwierząt.   Z uwagi na ochronę ptaków, stosuje się bezpośrednio na panelach powłokę antyrefleksyjną, która zmniejsza współczynnik odbicia światła. Dbając o gleby, do czyszczenia paneli używa się wyłącznie wody lub detergenty, które są biodegradowalne. Ponadto należy podkreślić że oddziaływanie pól elektromagnetycznych i akustycznych mieści się w granicach działki, na której prowadzona jest inwestycja. W trosce o zwierzęta oraz gleby stasuje się szereg rozwiązań pozwalających na utrzymanie terenu w ponad 90% biologicznie czynnym. Takie warunki są idealne do zachowanie bioróżnorodności.

 5. Jednocześnie, ze względu na zwiększenie potencjału energetycznego, a tym samym ustabilizowanie systemu energetycznego na terenie Gminy, może zwiększyć się potencjał inwestycyjny dla innych przedsięwzięć co wiąże się ze stworzeniem nowych miejsc pracy. Dzięki tego typu inwestycjom Gmina może promować w społeczeństwie wspieranie odnawialnych źródeł energii, tworzyć programy edykacyjno - szkolne oraz podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców. Obowiązuje również światowy trend w zakresie realizacji projektów OZE odpowiadający polityce energetycznej Polski i Unii Europejskiej.

 6. W przypadku wątpliwości dotyczących okresu po eksploatacji instalacji fotowoltaicznych warto zaznaczyć że panele wykonane są z półprzewodnika czyli krzemu, jest on odzyskiwany, dzięki czemu panele podlegają recyklingowi. W Polsce już kilka firm zajmuje się recyklingiem i  odzyskiem tego surowca.

Podsumowując, straszenie mieszkańców szkodliwością paneli fotowoltaicznych oraz kłamliwe jak widać z powyższych wyjaśnień tezy o podejmowaniu przez Radę Gminy decyzji „pod osłoną nocy” oraz braku informacji na temat przebiegu procesu uzgodnień to bardzo, bardzo nieładne zachowanie kandydata na Wójta Gminy. Ponadto ze stwierdzenia o szkodliwości paneli ze względu na bliskość zabudowań należy wnosić, iż w sytuacji objęcia przez niego stanowiska Wójta Gminy nakaże on zdejmowanie paneli fotowoltaicznych mieszkańcom(a zwłaszcza swoim sąsiadom), którzy już wyposażyli swoje gospodarstwa domowe w te ekologiczne źródła energii.

Na koniec warto podkreślić iż, okres przedświąteczny to czas refleksji w oczekiwaniu na narodziny Chrystusa, gdzie każdy powinien skupić się na rodzinie. Rozpoczynanie kampanii wyborczej w trakcie tego okresu jest co najmniej nie na miejscu, chociaż cisną się na usta mocniejsze określenia tego zachowania.

Informujemy również, że zasady użycia herbu Gminy Stromiec określa i reguluje uchwała Rady Gminy, a użycie herbu Gminy Stromiec do oznaczenia posta jest działaniem bezprawnym.

Wszystkich zainteresowanych tematem mieszkańców serdecznie zapraszamy w dniu 27 grudnia 2023r. o godz. 14:00 do Urzędu Gminy w Stromcu, na spotkanie z urbanistą, gdzie omówione zostaną zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz będzie można również wnieść uwagi do projektu.

Dzień ten jest normalnym dniem pracy, a ze względu na okres poświąteczny corocznie odnotowujemy dużą liczbę interesantów  co świadczy o tym że mieszkańcy w tym czasie wydłużają sobie okres świąteczny biorąc dni wolne.

Wójt Gminy Stromiec

Krzysztof Stykowski

Więcej...

ZIMOWISKO

Drodzy Mieszkańcy,

Informujemy o możliwości zapisywania dzieci na zimowisko w terminie 13.01.2024 r. - 19.01.2024 r.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 19.12.2023 r. w pokoju nr 17 lub pod numerem 48 6191020 w.202.

Więcej informacji poniżej w zakładce więcej

Więcej...

Komunika listopad woda

KOMUNIKAT

Urząd Gminy Stromiec informuje odbiorców wody: Stromiec ul. Radomska,
ul. Białobrzeska, ul. Poświętna oraz Stromiecka Wola  zasilanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Stromcu, że w dniu 29.11.2023r. (środa) od godz. 8:00 nastąpi przerwa
w dostawie wody spowodowana awarią sieci wodociągowej w miejscowości Stromiec
ul. Radomska.  
Za utrudnienia przepraszamy. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

Więcej...

Ogłoszenie konsultacje

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stromiec zaprasza na spotkania konsultacyjne dla mieszkańców gminy w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Stromiec w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stromiec, które odbędą się w dniu 30 listopada 2023 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Stromcu Na spotkaniu przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy Gminy Stromiec, propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii.

Więcej...

Ogłoszenie konsultacje

Ogłoszenie - Wójt Gminy Stromiec ogłasza konsultacje dotyczące nadania imienia Adama Wróblewskiego parkowi (obszarowi rekreacyjnemu) położonemu w kwadracie ulic Szkolnej i Nowej w miejscowości Stromiec.

https://ugstromiec.naszbip.pl/ogloszenia/n,ogloszenie-wojt-gminy-stromiec-oglasza-konsultacje-dotyczace-nadania-imienia-adama-wroblewskiego-parkowi-obszarowi-rekreacyjnemu-polozonemu-w-kwadracie-ulic-szkolnej-i-nowej-w-miejscowosci-stromiec

Więcej...

Komunika listopad woda

KOMUNIKAT

Urząd Gminy Stromiec informuje odbiorców wody: Stromiec ul. Radomska,
ul. Białobrzeska, ul. Poświętna oraz Stromiecka Wola  zasilanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Stromcu, że w dniu 06.11.2023r. (poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana awarią sieci wodociągowej
w miejscowości Stromiec ul. Radomska.  

Za utrudnienia przepraszamy. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

WÓJT

/-/ Krzysztof Stykowski

Więcej...

Komunika woda listopad

KOMUNIKAT

Urząd Gminy Stromiec informuje odbiorców wody zasilanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Dobieszynie, że w dniu 30.10.2023r. (poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana awarią sieci wodociągowej
w miejscowości Dobieszyn ul. Leśna.  
Za utrudnienia przepraszamy. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

Więcej...

informacja 11 listopad

Informacja

10 listopada 2023 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Stromiec w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r. – Zarządzenie Nr 92.2022.K Wójta Gminy Stromiec z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie harmonogramu pracy w Urzędzie Gminy Stromiec na 2023 r.

Więcej...

Komunika listopad

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STROMIEC

Informuję, że w dniach 01 listopada 2023 r., godz. 08:00 do 30 listopada 2023 r., godz. 16:00 prowadzone będzie ćwiczenie Pk. „LIBERO 2023” organizowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Przewiduje się kilkukrotne uruchomienie systemu ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza (uruchomione będą syreny alarmowe).

Wójt

/-/ Krzysztof Stykowski

Więcej...

Wójt Gminy Stromiec ogłasza konsultacje dotyczące przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stromiec.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDOWY DOJŚCIA DO STACJI KOLEJOWEJ STRZYŻYNA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDOWY DOJŚCIA DO STACJI KOLEJOWEJ STRZYŻYNA

 

         W związku z rozpoczęciem budowy dojścia do stacji Strzyżyna realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą do przystanku osobowego Strzyżyna w km 67+780 linii kolejowej nr 8” realizowanej przez Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., Wykonawca robót zwraca się z prośbą
o nie korzystanie z dotychczasowego skrótu dojścia do stacji PKP Strzyżyna,
do czasu zakończenia budowy chodnika.

Więcej...

Legioneloza

Legioneloza to choroba zakaźna, przebiegająca pod postacią:

- choroba legionistów – postać płucna, najczęściej rozpoznawana, z objawami  zapalenia płuc o ciężkim przebiegu, często z towarzyszącymi objawami uszkodzenia wielu narządów. Przy ciężkim stanie ogólnym obserwuje się: podwyższoną ciepłotę ciała, suchy kaszel, zaburzenia oddychania, zaburzenia ze strony układu pokarmowego, zaburzenia świadomości. W 10-20% choroba może zakończyć się zgonem pacjenta.

- gorączka Pontiac – postać pozapłucna, łagodna,  z objawami grypopodobnymi: wzrost ciepłoty ciała, bóle głowy, bóle mięśniowe, zakażenie górnych dróg oddechowych. Wyzdrowienie następuje samoistnie w ciągu kilku dni, a śmiertelność 0%

- postać pozapłucna ciężka – choroba przebiega z zakażeniem uogólnionym, któremu może towarzyszyć sepsa lub zespól rozsianej zakrzepicy wewnątrz naczyniowej. Ta postać choroby dotyka głównie pacjentów szpitalnych np. w trakcie immunosupresji. Śmiertelność w tej postaci choroby wynosi 20-25%.

Źródłem zakażenia jest aerozol wodno-powietrzny wytwarzany przez urządzenia sanitarne typu wanny, umywalki, prysznice, a także  fontanny, kurtyny wodne, klimatyzacja. Choroba nie przenosi się z człowieka na człowieka.

Okres wylęgania zależy od postaci choroby i wynosi dla postaci płucnej 5-6 dni,
w przypadkach krańcowych 2-18 dni, a u osób z obniżoną odpornością nawet do 3 tygodni.

W otoczeniu człowieka bakterie Legionella rozwijają się w sieci wodociągowej i instalacjach wody zimnej i ciepłej, w zbiornikach i wodnych urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, a także w podgrzewaczach wody. Wzrost występowania notuje się zwłaszcza w przewodach i urządzeniach zawierających osad denny i rdzę.

Jak zatem uniknąć zakażenia?

Legionella najlepiej się rozwija w wodzie o temperaturze pomiędzy 25 a 45 stopni C, ale gdy temperatura wody osiąga 55 stopni C, żyje około 20 minut, przy 60 stopniach C - już tylko 2 minuty, a przy temperaturze około 70 stopni C – ginie. Dlatego należy utrzymać w punktach wypływu wody z kranu temperatury wody o wartości co najmniej 55 stopni C.

W przypadku podgrzewaczy wody należy zapewnić i utrzymać w nim temperatury wody o wartości co najmniej 60 stopni C. Podgrzewacz wody po dłuższym okresie nieużytkowania powinien być opróżniony z wody i poddany zabiegom czyszczenia.

Wskazane jest systematyczne płukanie wewnętrznych systemów wodociągowych wody ciepłej, tak długo aż woda wypływająca z punktu jej wypływu osiągnie maksymalną temperaturę.

W przypadku niekorzystania z wody w obiekcie spowodowanej np. dłuższą nieobecnością, aby uniknąć zakażenia należy spuszczać przez kilka minut gorącą wodę we wszystkich kranach i prysznicach, po uprzednim zdemontowaniu napowietrzaczy, perlatorów i słuchawek prysznicowych.

Więcej...

susza

SUSZA 2023

Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (niestanowiących środka trwałego) spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu szacowania strat dokonywane jest poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji.
Wnioski o oszacowanie szkód należy zatem składać indywidualnie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Aplikację Suszową

Link do aplikacji oraz strony monitoringu suszy rolniczej:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1401052/

Jeżeli rolnik zebrał już plony to w aplikacji można oszacować szkody również po zbiorach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1350) rolnik może również zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną. Komisja może dokonać szacowania szkód wyłącznie w uprawach do czasu ich zbioru

Zaznaczyć należy, że wniosek złożony o oszacowanie szkód tylko przez komisję gminną, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia – musi być zgłoszenie w aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”.

Więcej...

„Dostępne Mieszkanie”

„Dostępne Mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu, dlatego też jesteśmy przekonani, że wśród Państwa interesantów mogą znaleźć się potencjalni odbiorcy programu.

 

Więcej...

pomiary elekromagnetyczne

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na Państwa tablicach informacyjnych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu stale dostępnej informacji o adresie strony internetowej:

https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/

na której publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!, a także adres do kontaktu: laboratorium@networks.pl

 

Funkcjonowanie ww. strony ma na celu informowanie o planowanych pomiarach w ramach wypełnienia zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

W załączeniu treść ogłoszenia.

Więcej...

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2022 rok

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stromiec” dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stromiec” dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacja w kwocie 35 000,00 zł

 

Tablica z informacją w więcej

Więcej...

Informacja o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych

Informacja o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Stromiec, niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozki wiosenne 8 maja 2023 r. Wójt Gminy Stromiec informuje
o możliwości składania wniosków o  oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych.

Wniosek o oszacowanie szkód można składać w pokoju nr 17 w siedzibie Urzędu Gminy Stromiec do 31 maja 2023 r., wraz z kserokopią wniosku złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok oraz kserokopią ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone).

Więcej...

komunikat woda

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Stromcu

 

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Stromcu

zaopatrującego ludność następujących miejscowości: Bobrek, Bobrek Kolonia, Ksawerów Stary, Ksawerów Nowy, Marianki, Mokry Las, Nętne, Niedabyl, Pietrusin, Piróg, Podgaje, Podlesie Duże, Podlesie Małe, Pokrzywna, Stara Wieś, Stromiec, Stromiecka Wola, Zabagnie, Zachmiel

Urząd Gminy w Stromcu  informuje, że w badaniach jakości wody  z wodociągu publicznego Stromiec stwierdzono  zwiększoną liczbę mikroorganizmów w 22 oC.  

Woda warunkowo została dopuszczona do spożycia po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem MZ z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych
(np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Powyższe utrudnienia spowodowane są procesem technologicznym polegającym na uruchomieniu Stacji Uzdatniania Wody w Stromcu po zrealizowanej inwestycji modernizacyjnej.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Więcej...

Szczepienia

Informacja, gdzie rodzice i opiekunowie dzieci z Ukrainy mogą uzyskać więcej informacji na temat szczepień ochronnych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach przekazuje w załączeniu materiały graficzne w języku polskim i ukraińskim zawierające informacje, gdzie rodzice i opiekunowie dzieci z Ukrainy mogą uzyskać więcej informacji na temat szczepień ochronnych, ujętych w polskim Programie Szczepień Ochronnych w języku ukraińskim.

link : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0QR49iGfEYGMN4eziARqyf51tArjpAQ2nsdotjEcnkXgMh49iFMJYDV2RZP9AZqFcl&id=100076156388380

Poniżej informację w więcej :

 

 

Więcej...

Konsultacje dotyczące LSR na lata 2023-2027

Konsultacje dotyczące LSR na lata 2023-2027

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” prowadzi konsultacje mające na celu przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR).

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD, tj. gmin Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Wyśmierzyce do przekazywania swoich pomysłów, potrzeb i oczekiwań w odniesieniu do celów i działań realizowanych w ramach nowej LSR poprzez wypełnienie ankiety oraz fiszki projektowej.

 

Ankieta - https://forms.gle/cFCqbFmrs99KhXUB8

Ankieta (PDF) - https://zapilicze.pl/wp-content/uploads/2023/04/Ankieta-LGDZap_ostat.pdf

Karta pomysłu – fiszka projektowa (PDF) - https://zapilicze.pl/wp-content/uploads/2023/04/Karta_pomyslu_LGDZap_ostat.pdf

Ankietę możecie Państwo wypełnić w formie elektronicznej jak i papierowej. Fiszkę projektową – w formie papierowej. Prosimy o dostarczenie w/w dokumentu do Biura LGD lub na nasz e-mail:

Plac Zygmunta Starego 9

26-800 Białobrzegi

tel. 48 613 23 59

lgdzapilicze@poczta.onet.eu

www.zapilicze.pl

 

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30

Więcej...

informacja budownictwo

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało poradniki pt. „Budownictwo drewniane, czyli zbiór dobrych praktyk z zakresu budownictwa drewnianego ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji", skierowane odpowiednio do inwestorów samorządowych i prywatnych, architektów oraz wykonawców. Z przyjemnością oddajemy je w Państwa ręce, życząc, by Inwestorom pomogły podjąć bez obaw decyzję o wyborze obiektu o konstrukcji drewnianej, a Projektantom i Wykonawcom – ułatwiły ich planowanie oraz realizację. Poradniki są dostępne na stronie www.domzklimatem.gov.pl w zakładce „Poradnik” (https://www.domzklimatem.gov.pl/o-poradniku#o-poradniku). Prosimy o udostępnienie ich w lokalnej społeczności.

Więcej...

Komunikat BDO

   KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

               Przypominamy przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu RDR w gminie Stromiec, jest zobowiązany również do  wpisu Rejestru BDO w zakresie działu XV, w którym podaje nazwy gmin, na terenie których ma odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, czyli do samodzielnego złożenia elektronicznego formularza wniosku rejestrowanego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos gov.pl.

Więcej...

Informacja - Bezpłątny odbiór dużego AGD na terenie całej Polski

DECYDUJESZ.PL

DECYDUJESZ.PL to pierwszy ogólnopolski system odbioru zużytego sprzętu elektrycznego bezpośrednio z domu. Możesz teraz w wygodny sposób pozbyć się elektroodpadów z dowolnego miejsca w Polsce. Nie wystawiaj elektrośmieci do śmietnika! Pozbędziesz się ich nie wychodząc z domu. Wystarczy, że skorzystasz z formularza zgłoszenia odbioru.

CO ODBIERAMY?
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, czyli zepsute, uszkodzone lub niepotrzebne urządzenia zasilane kiedyś prądem (w tym także te zasilane bateriami).

ILE KOSZTUJE ODBIÓR?
Wielkogabarytowy sprzęt AGD odbieramy BEZPŁATNIE, nie ponosisz żadnego kosztu. Pozbywając się takiego sprzętu możesz oddać bezpłatnie drobny zużyty sprzęt, o ile zmieści się we wnętrzu oddawanego dużego AGD.

Pozostałe elektroodpady (np. telewizory, mikrofalówki, komputery, monitory) odbieramy ODPŁATNIE - sprawdź warunki odbioru.

CO OBEJMUJE USŁUGA?
Usługa jest wygodna i kompleksowa, obejmuje:
1. Przyjęcie i obsługę zgłoszenia, w tym ustalenie dogodnego terminu odbioru
2. Odbiór elektrośmieci bezpośrednio z mieszkania
3. Wyniesienie, załadunek na nasz samochód oraz transport do zakładu przetwarzania
4. Recykling zużytych urządzeń zgodnie z najwyższymi standardami ochrony środowiska.

JAK TO DZIAŁA?
1. Zgłoś odbiór elektrośmieci przez wypełnienie formularza zgłoszenia odbioru
2. Poczekaj na kontakt – w ciągu 24 godzin otrzymasz komplet informacji
3. Dokonaj wpłaty za odbiór sprzętu małogabarytowego lub RTV
4. Ustal dogodny termin odbioru – pamiętaj, jeśli coś się zmieni poinformuj nas o tym, być może ktoś inny czeka na możliwość oddania elektroodpadów w tym terminie
5. Poczekaj na nasz przyjazd i udostępnij nam elektroodpady do wyniesienia
6. Gotowe!

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z TEJ MOŻLIWOSCI?
DECYDUJESZ.pl to system odbiorów bezpośrednich budowany z myślą o klientach indywidualnych. W przypadku zainteresowania usługą ze strony instytucji, firm, urzędów prosimy o kontakt: blonie@remondis.pl.

 

Więcej informacji na : https://www.decydujesz.pl/opis_projektu.html

Więcej...

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

link: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-do-wlascicieli-i-zarzadcow-obiektow-3

Więcej...

Modernizacja gospodarstw rolnych

Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

 

Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie

 

Wsparcie w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej do zrealizowania inwestycji. A mogą nią być: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru. Wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł, a poziom wsparcia to 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” lub 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach. Ten limit nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, czyli A (produkcja prosiąt), B (produkcja mleka krowiego), C (produkcja bydła mięsnego), D (innowacje) oraz F (zielona energia).

Refundacja kosztów inwestycji w obszarze zielona energia w gospodarstwie

 

W ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” ARiMR uruchamia nowy obszar pomocy – Zielona energia w gospodarstwie (obszar F). W tym przypadku rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie na instalację paneli fotowoltaicznych na dachach, o ile te nie są wykonane z azbestu, oraz jeżeli urządzenia objęte pomocą będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych. Dofinansowaniem objęta będzie również instalacja pomp ciepła.

Istotne jest, żeby produkcja prądu przez urządzenia objęte dofinansowaniem była dostosowana do zużycia energii elektrycznej w gospodarstwiw. Całkowita moc tych urządzeń nie może przekroczyć 50 kilowatów (kW), przy czym wykorzystanie mocy przypadające na budynki mieszkalne jednorodzinne nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20 proc. całkowitej mocy urządzeń.

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których należą m.in. koszty: zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do montażu tych urządzeń czy zakupu pomp ciepła.

Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Podobnie jak w obszarze nawadniania w gospodarstwie, tak i w przypadku inwestycji w zielone źródła energii, standardowy poziom wsparcia to  50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60 proc. Limit wykorzystany w obszarze F nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek?

 

Wnioski w obu obszarach (E – nawadnianie i F – zielona energia) będzie można składać od 31 stycznia do 1 marca 2023 r. Dokumenty będą przyjmować oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy będzie można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można będzie złożyć również w formie elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

 

Więcej...

INFORMACJA HPAI Ptasia Grypa

UWAGA! GRYPA PTAKÓW

                                                                                                                                    

Mieszkańcy Gminy Stromiec                                                                                                        

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach informuję,
iż w dniu 11 stycznia 2023 r.  odnotowano przypadek wysoce zjadliwej grypy ptaków HAPAI na terenie zbiornika wodnego zlokalizowanego
w pobliżu  ul. Polańskiej w Białobrzegach. U zarażonego ptaka dzikiego (łabędź niemy) stwierdzono pozytywny wynik badania w kierunku HPAI.
W związku z powyższym PLW w Białobrzegach zwraca się z prośbą
o zachowanie środków ostrożności w celu uniknięcia zarażenia wysoce zjadliwą grypą ptaków wśród hodowców drobiu w chowie   komercyjnym i niekomercyjnym o zachowanie środków ostrożności.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji oraz zapoznanie
się z treścią ulotki informacyjnej.

Treść Ulotki w wiecej.

Więcej...

Komunikat dla mieszkańców gminy Stromiec

Komunikat dla mieszkańców gminy Stromiec

Jak wynika z informacji podanej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, doszło do incydentu cyberbezpieczeństwa w części infrastruktury projektowej “Wrota Mazowsza”, który polegał na ataku złośliwego oprogramowania. Incydent ten ma wpływ na pracę Urzędu Gminy w Stromcu w związku z korzystaniem z usługi Elektronicznego Zarządzenia Dokumentacją (EZD).

(więcej na: https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/incydent-cyberbezpieczenstwa-1.html).

W związku z tym, osoby, które w dniach od 2 grudnia do 5 grudnia (do godz. 6:30) przesyłały korespondencję przez ePUAP do Urzędu Gminy w Stromcu, prosimy o kontakt oraz ponowne przekazanie dokumentów za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych.

Możliwe jest m.in. przekazywanie wniosków, pism, podań w drodze tradycyjnej (papierowej) przez biuro podawcze Urzędu Gminy w Stromcu.

Obecnie możliwymi konsekwencjami incydentu mogą być m.in.:

 • przedłużone załatwianie spraw przez Urząd Gminu w Stromcu,
 • chwilowy brak dostępności niektórych usług oferowanych przez Urząd Gminy w Stromcu za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
 • chwilowe utrudnienia w kontakcie z pracownikami Urzędu Gminy w Stromcu za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy w Stromcu.

Informacji o incydencie udziela Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Więcej...

Informacja ptasia grypa

Komunikat Ptasia Grypa

W nawiązaniu do pisma Inspekcji Weterynaryjnej znak: PIW.ZOZ.5200.35.2022  z dnia

5 grudnia 2022r. informuję o aktualnej sytuacji epizootycznej do eliminacji zagrożenia ptasią grypą. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie wśród mieszkańców nakazu wdrożenia środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby  w postaci wprowadzenia w gospodarstwach utrzymujących drób następujących ograniczeń:

1. Utrzymania drobiu w hodowlach przydomowych w zamknięciu w maksymalnym możliwym zakresie czasowym, oraz przekazaniu PLW w Białobrzegach informacji nt. liczby stad drobiu przyzagrodowego znajdujących się na Państwa terenie wynikającej
z zapisu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. artykuł 84 w zw. z art. 93

2.  Utrzymywanie kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu oraz zakazu organizowani targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ptaków

Więcej...

Informacja

INFORMACJA O REALIZACJI  IX  EDYCJI mPotęgi „Magia procentów” - PSP Dobieszyn

Więcej...

Informacja

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU IX EDYCJI mPotęgi „Geometria kartki” PSP Dobieszyn

Więcej...


Informacja

,,Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Termin składania wniosków: 02.11.2022 r. do 16.11.2022 r. do godz.15.00

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania “Zapilicze” Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

 

Więcej...

Informacja

INFORMACJA

Wójt Gminy Stromiec informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym wypełniając obowiązek ustawowy mieszkańcy powinni zgłosić do Urzędu Gminy w Stromcu posiadany zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnie ścieków.

Jak można zgłosić zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków?

Zgłoszenia można dokonać:

 • Drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy: sekretariat@ugstromiec.pl
 • Drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stromiec ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec
 • Przekazać sołtysowi

Kto powinien zgłosić?

 • Właściciel nieruchomości, przy czym przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Co należy przygotować?

 • Aby zgłosić do ewidencji zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków, wystarczy wypełnić zgłoszenie. Wzór zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Stromiec, na stronie internetowej urzędu lub u sołtysa.

Kiedy należy zgłosić do ewidencji zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków ?

 • Zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków należy zgłosić niezwłocznie po oddaniu obiektu do eksploatacji lub bezpośrednio po powzięciu informacji o istnieniu obowiązku zgłoszenia.

Jaka jest opłata za zgłoszenie do ewidencji?

 • Nie pobiera się opłat za zgłoszenie zbiornika do ewidencji

Podstawa prawna

 • 3 ust. 3 pkt 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje

 • Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.- dalej u.c.p.g.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:
 1. Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
 2. Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości
i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub,
w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

W przypadku stwierdzenia niewykonania tego obowiązku, na podstawie art. 5 ust. 7 u.c.p.g., wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie tego obowiązku,
a wykonanie decyzji w tym zakresie podlega egzekucji administracyjnej (art. 5 ust. 9 u.c.p.g.).

Zgodnie z art. 10 ust. 2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 lub 1a

– podlega karze grzywny.

ust. 2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych
w regulaminie.

ust. 2d. Kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 6 ust. 5a

– podlega karze grzywny.

Zgłoszenie poniżej ( po kliknięciu więcej)

 

 

Więcej...


Informacja

KOMUNIKAT

 

Urząd Gminy Stromiec informuje, iż w związku
z prowadzeniem prac związanych z realizacją zadania na „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody
wraz z siecią wodociągowa zasilającą ul. Nową, Szkolną w miejscowości Stromiec”
w dniu 10.10.2022r. (poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 9.00-14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej...


Nabór kurator

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów na kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz
opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

nabór kurator

Więcej...


Informacja

KOMUNIKAT

Urząd Gminy Stromiec informuje, iż w związku
z prowadzeniem prac związanych z realizacją zadania na
„Modernizację Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągowa zasilającą
ul. Nową, Szkolną w miejscowości Stromiec” w dniach od 20.09.2022r. (wtorek)
do 21.09.2022r. (środa) będą występować braki wody
oraz będą odczuwalne spadki ciśnienia wody w sieci.

Za utrudnienia przepraszamy

  /-/ Z up. Wójta

Dariusz Gołębiowski

  Sekretarz Gminy

Więcej...


Informacja

Efektywność energetyczna budynków

Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń. Oceny energetycznej budynku dokonuje się w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Więcej informacji pod linkiem :

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

Więcej...

Informacja

DODATEK WĘGLOWY

Wnioski można składać :

 • Osobiście siedzibie GOPS : Stromiec, ul Piaski 4
 • lub drogą elektroniczną przez platformę e-PUAP

Ostatecznym terminem złożenia wniosku jest 30 listopada 2022 roku.

Dodatek węglowy wypłacany będzie jednorazowo w wysokości 3000 zł.

Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu osoby/rodziny.

Dodatek węglowy przysługuje w przypadku spełnienia następujących warunków:

 1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
 2. główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, przez co rozumie się :

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek mogą otrzymać tylko osoby fizyczne.

link do wniosku https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Więcej...

Informacja

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zaprasza mieszkańców Gminy Stromiec do udziału w konsultacjach społecznych mających na celu przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Określimy zarówno potrzeby jak i problemy obszaru oraz mieszkańców gminy Stromiec, w tym ukierunkujemy je na zagadnienia dotyczące: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia obszaru planowanego do objęcia LSR, a także partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Spotkania będą miały formułę ogólnodostępną, aby umożliwić udział w nich każdej zainteresowanej osobie. Zapraszamy przedsiębiorców, koła gospodyń wiejskich, strażaków, stowarzyszenia, JST i mieszkańców na konsultacje społeczne!

Więcej...

Informacja

Informacja

Informuję, że w dniu dzisiejszym (11.08.2022r.)

z powodu awarii Urząd Gminy w Stromcu będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej...

Informacja

Komunikat Wójta Gminy Stromiec

       Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godzinie 1700 w 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zostaną włączone syreny alarmowe w celu uczczenia pamięci patriotycznego zrywu mieszkańców Warszawy w walce z hitlerowskim najeźdźcą. Włączenie syren alarmowych będzie spełniało również cel ćwiczebny, stanowiący sprawdzian działania systemów alarmowania i powiadamiana ludności o zagrożeniach dokonany w trybie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

Uruchomiony będzie sygnał dźwiękowy ciągły trwający 1 minutę.

WÓJT

/-/Krzysztof Stykowski

 

Więcej...

Informacja

 

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY STROMIEC

 

 

Informuję, że w dniu 28.07.2022 roku w godz. 10.00 – 15.30 zostanie przeprowadzony test syren w miejscowościach Podlesie Duże i Stromiec.

 

Więcej...

Informacja

III Sektorze! Daj się poznać!

 

Rozpoczyna się badanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, NGO, kół gospodyń wiejskich, OSP…) działających w województwie mazowieckim.
Badanie prowadzone jest przez Fundację Optimum Pareto na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem badania jest poznanie sytuacji organizacji pozarządowych, warunków w jakich działają, ich potrzeb i doświadczeń ze współpracy z instytucjami publicznymi oraz przygotowanie rekomendacji do wieloletniego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.

Ankieta dostępna jest w Internecie do 5 września br. pod adresem https://form.typeform.com/to/RfrwhFTz

Zapraszamy do jej wypełnienia. Jet to pierwszy etap szeroko zakrojonego badania, dzięki któremu głos organizacji pozarządowych działających w województwie mazowieckim zostanie wysłuchany i wzięty pod uwagę przez instytucje województwa podczas planowania dalszej współpracy.

Więcej...

Informacja

 

INFORMACJA

Urząd Gminy w Stromcu informuje,
że w dniu 15 lipca 2022 roku (piątek) będą przeprowadzane prace modernizacyjne systemów informatycznych.
W związku  z powyższym sprawy wymagające użycia tych systemów nie będą załatwione w dniu 15  lipca, będą one załatwione w najbliższym możliwym terminie bez zbędnej zwłoki.
Pozostałe  prace Urzędu będą przebiegały bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy .

WÓJT

/-/Krzysztof Stykowski

Więcej...

Informacja

Informacja dotycząca kontroli w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Urząd Gminy Stromiec informuje, że na terenie naszej gminy rozpoczął się cykl kontrolny
w przedmiocie posiadania przez właścicieli nieruchomości umów na wywóz nieczystości ciekłych, dowodów uiszczenia opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych. Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu celem przedłożenia umowy zawartej
z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Urząd Gminy Stromiec przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) tj.: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy każdy posiadacz zbiornika bezodpływowego (szamba) zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych podpisaną z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stromiec oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać
o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Stromiec.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są
o zrobienie tego niezwłocznie.

Z up. Wójta

/-/ Dariusz Gołębiowski

Więcej...

Informacja

 

Wsparcie dla producentów trzody chlewnej – trwa nabór wniosków

Do 15 lipca 2022 r. można się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie w ramach „Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów świń”.

Do 4 lipca 2022 r. złożono 228 wniosków o pomoc

Ze wsparcia mogą skorzystać rolnicy, w których gospodarstwach między 1 kwietnia a 30 czerwca 2022 r. urodziły się świnie. Zwierzęta te muszą być oznakowane i zgłoszone do systemu IRZ ARiMR do 15 lipca 2022 r. By ubiegać się o tę pomoc, hodowca trzody chlewnej musi również realizować przynajmniej jedno z 12 działań prośrodowiskowych, np. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, stosowanie zasad produkcji integrowanej czy korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Ich pełna lista jest wymieniona we wniosku o przyznanie dofinansowania.

Producent trzody chlewnej może złożyć tylko jeden wniosek, który powinien obejmować świnie urodzone w wyznaczonym okresie we wszystkich należących do rolnika siedzibach stad. Wysokość dofinansowania do jednej sztuki wynosi 80 zł, a hodowca może się ubiegać o wsparcie do maksymalnie 2000 świń.

Wnioski o udzielenie pomocy do 15 lipca 2022 r. należy składać w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń. Można to zrobić osobiście lub przez upoważnioną osobę, przesyłać pocztą lub przez kuriera, jak również za pośrednictwem platformy e-PUAP. Za termin złożenia wniosku, niezależnie od sposobu dostarczenia, uznaje się datę wpływu dokumentu do biura powiatowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta trzody chlewnej.

Nabór rozpoczął się 2 lipca 2022 r.

 

 

Więcej...


Informacja

Informacja

Wójt Gminy Stromiec informuje że zgodnie z „Planem Działania w Zakresie Obrony Cywilnej Gminy Stromiec na rok 2022” w dniu 05.07.2022 roku w godzinach 8.30 do 13.00 na terenie gminy zostanie przeprowadzona głośna próba syren Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO). Zostanie wyemitowany sygnał alarmowy „ODWOŁANIA  ALARMU” ciągły dźwięk syreny przez 3 minuty.

WÓJT

/-/ Krzysztof Stykowski

Więcej...

Informacja

WÓJT GMINY STROMIEC zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych   w  gminie STROMIEC

Link do Informacji : https://ugstromiec.naszbip.pl/ogloszenia/n,wojt-gminy-stromiec-zawiadamia-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektow-uproszczonego-planu-urzadzenia-lasu-dla-lasow-niestanowiacych-wlasnosci-skarbu-panstwa-stanowiacych-wlasnosc-osob-fizycznych-i-wspolnot-gruntowych-obrebow-ewidencyjnych-w-gminie-stromiec-27-06-20232r

 

 

Więcej...

Ogłoszenie

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Stromiec podaje do publicznej wiadomości treść oferty realizacji zadania publicznego pn.: „Aktywne wakacje GKS Stromiec”, złożonej przez klub sportowy GKS Stromiec.

Zgodnie z treścią art. 19a ust 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec lub elektronicznie na adres: sekretariat@ugstromiec.pl do dnia 20 czerwca 2022 r.

 

       WÓJT

/-/Krzysztof Stykowski

https://ugstromiec.naszbip.pl/ogloszenia/n,oferta-realizacji-zadania-publicznego-w-trybie-art-19a-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie

Więcej...


Informacja

Informacja

Pies znajduję się przy Kościele w Stromcu

Pies jest zadbany . Proszę właściciela o odbiór pupila , pies nie może błąkać się bez opieki .

Jeśli ktoś poszukuje psa lub  zna właściciela proszę o pilny  kontakt tel: 48 619 10 20 wew. 202

Więcej...

Informacja

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2021 rok

 1. Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), wójt przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy do dnia 31 maja każdego roku.
 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
 3. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi -  sesja taka planowana jest na 27 czerwca 2022 r. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
 4. W debacie nad raportem o stanie gminy oprócz radnych, głos mogą zabierać mieszkańcy gminy.
 5. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: w gminie do 20.000 mieszkańców - co najmniej 20 osób.
 6. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.

Zgłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec lub elektronicznie na adres e-mail: barbara.kaminska@ugstromiec.pl, pisząc w temacie: „Zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2021 rok”.

Termin składania zgłoszeń – do dnia 24 czerwca 2022 r. do godz. 12.00.

Niniejsza informacja wraz ze wzorem zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie zamieszczona zostaje w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Plany, programy, sprawozdania, strategie – Raport o stanie Gminy za 2021 r.” oraz na stronie internetowej w/w Urzędu. Informacja zostaje także ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Stromiec

link do informacji : https://ugstromiec.naszbip.pl/plany-programy-sprawozdania-strategie/raport-o-stanie-gminy

WÓJT

                                                                                                           

/-/Krzysztof Stykowski    

Więcej...

Informacja

Ankieta

Na prośbę LGD Zapilicze przesyłamy link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=752a71ac&&b=fa31688af&&c=a124aa72

z prośbą o jej wypełnienie.

Ankieta służy przeprowadzeniu ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023. Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” realizuje ważne badania ankietowe na temat poziomu satysfakcji mieszkańców LGD w naszej Gminie.

Więcej...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Stromiec informuje, że w dniach od 01 czerwca do 30czerwca 2022r.

 

Agencja ”CEZAR” Piotrkowicz Sp.J., 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Boczna 28 na zlecenie Starostwa Powiatowego w Białobrzegach będzie prowadziła prace terenowe związane ze sporządzeniem uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu na terenie gminy Stromiec.

 

Wyżej wymienione opracowania będą wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Stromiec, o czym właściciele lasów zostaną  powiadomieni odrębnym pismem.

  Kontakt z pracownią urządzania lasu – tel. 25-7590494.

 

 

Stromiec 30.05.2022r.                     

   Z up. Wójta

/-/Dariusz Gołębiowski

Więcej...

Informacja

 

OGŁOSZENIE

W związku z przystąpieniem gminy do Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” Wójt Gminy Stromiec zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące  dotacji
z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie ,,Czyste powietrze” będą mieli okazje uzyskać wszystkie potrzebne informacje od koordynatora gminnego punktu konsultacyjnego oraz przedstawicieli ENERGIAPLUS- firmy zajmującej się doradztwem  w zakresie pozyskiwania dotacji. Program spotkania będzie obejmował takie zagadnienia jak wypełnianie wniosku wraz  z wyjaśnieniem wszystkich jego pozycji, możliwe błędy do popełnienia, wniosek o płatność i załączniki.

Spotkanie odbędzie się 31 maja 2022r. o godzinie 12:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Stromiec mieszczącej się na pierwszym piętrze budynku.

            WÓJT

/-/Krzysztof Stykowski

 

Więcej...

Deklaracje CEEB

Deklaracje CEEB. Zostało coraz mniej czasu!

Powoli zbliżamy się do ostatniego miesiąca na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 30 czerwca mija termin dla osób, które powinny zgłosić źródło ogrzewania uruchomione przed 1 lipca 2021 r. W czerwcu rusza kampania informacyjno-promocyjna, która ma przypomnieć obywatelom o tym obowiązku. Tymczasem w bazie jest już 3 667 024 złożonych dokumentów, a liczba ta sukcesywnie rośnie.

Więcej...

Informacja

 

Komunikat 2 - dotyczący przydatności wody do spożycia przez ludzi.


Urząd Gminy Stromiec informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Stromiec
z prób wody pobranych z ujęcia na Stacji Uzdatniania Wody w Stromcu oraz z punktu poboru w Kolonii Bobrek nie wykazały żadnych odchyleń od norm (nie stwierdzono żadnych bakterii i innych przekroczeń) wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nieznaczne odchylenia wykryto w punkcie poboru Pohulanka co zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi daje możliwość właściwemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu do stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia.

Zaleca się spożywanie wody po uprzednim przegotowaniu.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w miejscowości Pohulanka.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

WÓJT

/-/Krzysztof Stykowski

W Więcej Komunikat Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach

Więcej...

Informacja

 

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Wójt Gminy Stromiec podaje do publicznej wiadomości treść oferty realizacji zadania publicznego pn.: „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych gminy Stromiec w 2022 roku”, złożonej przez Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Białobrzegach, ul. Krakowska 2A, 26 – 800 Białobrzegi.

https://ugstromiec.naszbip.pl/ogloszenia/n,oferta-realizacji-zadania-publicznego-w-trybie-art-19a-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-wojt-gminy-stromiec-podaje-do-publicznej-wiadomosci-tresc-oferty-realizacji-zadania-publicznego-pn-podniesienie-poziomu-bezpieczenstwa-osob-przebywajacych-na-obszarach-wodnych-gminy-stromiec-w-2022-roku-zlozonej-przez-powiatowe-wodne-ochotnicze-pogotowie-ratunkowe-z-siedziba-w-bialobrzegach-ul-krakowska-2a-26-800-bialobrzegi

Więcej...

Informacja

KOMUNIKAT

 

W związku z powzięciem informacji z PSSE w Białobrzegach dotyczącej jakości wody na podstawie próbki pobranej w prywatnym gospodarstwie w miejscowości Pohulanka, stwierdza się brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Stromiec.

Woda może być używana tylko do celów sanitarnych.

Jednocześnie informuję, że podjęto natychmiastowe działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych             w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W dniu 28.04.2022 r wypłukano, zachlorowano i uzdatniono wodę w całym ujęciu Stromiec.

Do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody, Urząd Gminy w Stromcu zapewnia butelkowaną wodę do spożycia, która będzie wydawana w pobliżu Urzędu Gminy (garaże gminne) przy ul. Piaski. w godz. 8.00 — 20.00.

Przepraszamy za utrudnienia powstałe w związku z powyższą sytuacją.

Więcej...

Informacja

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od niedzieli, 1 maja, na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami , które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.
W ramach ćwiczenia, od 1 maja do końca miesiąca, po drogach m.in województwa mazowieckiego będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.
Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników ćwiczeń m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.
Pojazdy biorące udział w ćwiczeniach najczęściej poruszać się będą w godzinach nocnych, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Zwracamy się również z apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

Prosimy o przekazanie powyższego komunikatu do gmin z administrowanego przez Państwa terenu.

Komunikat dostępny jest również na stronie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych pod adresem:
https://www.wojsko-polskie.pl/dgrsz/articles/aktualnosci-w/wzmozony-ruch-pojazdow-wojskowych-na-drogach/

Więcej...

Świadczenie za przyjęcie uchodźców

Świadczenie za przyjęcie uchodźców

W związku z wejściem w życie ustawy  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium  tego państwa  ( Dz.U. z  2022 r. poz.583)  osobie fizycznej może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni.

Warunki przyznania  oraz wysokość świadczenia    zawarte  są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. ( Dz. U. z 2022 r. poz. 605).

Gmina będzie miała miesiąc na rozpatrzenie wniosku o finansowe wsparcie. Świadczenie będzie wypłacane z dołu za liczbę dni, w których zapewnione było zakwaterowanie i wyżywienie.

Wzór wniosku, który trzeba złożyć, wskazuje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji   z 16 marca 2022 r. ( Dz.U. z 2022 r. poz.608)

karta osoby przyjętej do zakwaterowania.docx

wniosek.docx

Więcej...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

W związku z przystąpieniem gminy do Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” Wójt Gminy Stromiec zaprasza mieszkańców na trzecie  spotkanie informacyjne dotyczące  dotacji z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie ,,Czyste powietrze” będą mieli okazje uzyskać wszystkie potrzebne informacje od koordynatora gminnego punktu konsultacyjnego oraz przedstawicieli ENERGIAPLUS- firmy zajmującej się doradztwem  w zakresie pozyskiwania dotacji. Program spotkania będzie obejmował takie zagadnienia jak wypełnianie wniosku wraz  z wyjaśnieniem wszystkich jego pozycji, możliwe błędy do popełnienia, wniosek o płatność i załączniki.

Spotkanie odbędzie się 16 marca 2022r. o godzinie 14:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Stromiec mieszczącej się na pierwszym piętrze budynku.

Kolejne spotkanie informacyjne w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze”  odbędzie się w czerwcu 2022r.  

                                                                                                          WÓJT
                                                                                           /-/ Krzysztof Stykowski

Więcej...


Informacja

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW: coraz mniej czasu na złożenie wniosku

Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok. Do 11 kwietnia przesłało je blisko 160 tys. rolników. Przypominamy, że dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Zachęcamy, by nie odkładać tego na później.

Więcej...

Informacja

Już można ubiegać się o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt lub nawadnianie

29 marca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Zainteresowani tą formą pomocy mają czas na złożenie dokumentów do 27 maja 2022 r.

Więcej...

Ogłoszenie

Ogłoszenie

W związku z rosnącą ilością zakażeń koronawirusem, Wójt Gminy Stromiec zwraca się z prośbą do Mieszkańców i Interesantów Urzędu Gminy o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie do załatwiania jedynie koniecznych spraw urzędowych.

Prosimy aby w miarę możliwości załatwić sprawy drogą elektroniczną  (e-mail, e-PUAP) i telefoniczną, a w przypadku wizyt osobistych oczekując na spotkanie z urzędnikiem profilaktycznie zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących. Osoby, które muszą korzystać z usług Urzędu osobiście, bardzo prosimy o stosowanie się do zaleceń, które obecnie obowiązują w Urzędzie. Sytuacja jest wyjątkowa i na tyle poważna, że należy zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa aby nie dopuścić do dalszego rozpowszechniania się wirusa.

Apelujemy, aby zadbać o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo.

Kontakt: tel. 48 619 10 20, e-mail: ugstromiec@ugstromiec.pl

Więcej...
Diagnoza Społeczna

Diagnoza uzależnień behawioralnych

Na zlecenie Gminy Stromiec, przeprowadzamy Diagnozę uzależnień behawioralnych. Celem diagnozy jest rozpoznanie lokalnego środowiska w perspektywie występujących w nim min. uzależnień od nowych mediów, popularności zakładów bukmacherskich, społecznego postrzegania zaburzeń zachowania itp. Badanie to jest zgodne z wytycznymi nowo powstałego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Ankieta jest całkowici anonimowa i nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych.

Rzeczą bardzo ważną jest, aby na zakończenie każdy wcisnął przycisk WYŚLIJ, ponieważ dopiero wtedy dotrą do nas wyniki. Poniżej link do ankiety

https://www.webankieta.pl/ankieta/705350/stromiec-2022-diagnoza-uzaleznien-behawioralnych-ankieta-dorosli-mieszkancy.html

Więcej...

Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Stromiec na lata 2022 – 2028

Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Stromiec na lata 2022 – 2028

Konsultacje odbędą się w formie zamieszczenia projektu w/w Strategii wraz z formularzem zgłaszania opinii ( tzw. formularz konsultacji ) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Stromcu – www.ugstromiec.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.ugstromiec.pl).

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami Strategii a następnie do przekazania swoich spostrzeżeń. Opinie i uwagi prosimy zgłaszać na wypełnionym formularzu drogą pisemną – w kopercie z dopiskiem „Konsultacje społeczne- „ Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych”, poprzez przesłanie pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,ul.Piaski 4, 26-804 Stromiec lub drogą elektroniczna na adres gops_stromiec@ugstromiec.pl

Formularz konsultacji jest dostępny na stronie BIP i w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Konsultacje będą trwały od 8 lutego do 18 lutego 2022r.Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyniki maja charakter opiniotwórczy i nie są wiążące. Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Kierownik GOPS

Jolanta Róg

Więcej...

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: 17.02-01.02.2022 r. do godz. 15:00

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania ,,Zapilicze" Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

Zakres tematyczny: Podejmowanie działalności gospodarczej

 • Forma wsparcia: premia w wysokości 60 tys. zł.
 • Limit dostępnych środków w ogłoszonym naborze: 135 000 euro / 540 000 zł

Więcej informacji dostępnych na: https://zapilicze.pl/ogloszenie-o-naborze-12022-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/

 

 
 

Więcej...


Wycofanie dotacji "Czyste Powietrze"

Od 1 stycznia 2022 r. wycofanie dotacji na kotły węglowe w „Czystym Powietrzu”

Przypominamy, że zakup i montaż kotła na węgiel – w ramach programu „Czyste Powietrze” – będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem:

→ złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem ten koszt,

→ oraz zakupu i montażu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.).

 Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

Więcej...

Podwyżka cen biletów KM

Szanowni Państwo,

12 grudnia zmienił się rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich, a wraz z nim zostały wprowadzone zmiany w taryfie przewozowej. Decyzja w tej sprawie została tak naprawdę wymuszona przez:

 • drastyczną podwyżkę cen energii – zgodnie z obowiązującą od września 2019 r. do końca 2021 r. cena energii trakcyjnej, tj. ok. 390zł/MWh, nie zmieniała się. Obecnie, od stycznia 2022 r., planowana jest nowa umowa, która zakłada wyższą cenę szacowaną na poziomie ok. 550 zł/MWh (wzrost o blisko 40%);
 • bardzo duży wzrost kosztów związanych z wymianą części, podzespołów, elementów zamiennych
  do taboru kolejowego – w pierwszym kwartale 2021 r. miały miejsce na rynku znaczące podwyżki cen oraz kosztów produkcji, w tym surowców, energii, opłat środowiskowych oraz minimalnego wynagrodzenia. W przypadku kluczowych materiałów wzrost cen wyniósł od 60% do 90% w okresie od stycznia do czerwca 2021 r.;
 • rosnącą inflację – prognozowana na koniec tego roku może wynieść nawet 8%.

 

Więcej...


Przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STROMIEC

Wójt Gminy Stromiec przypomina o konieczności wykonania przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych.

Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego - każdy obiekt budowlany użytkowany, podlega okresowym przeglądom stanu technicznego (Dz.U.2020.1333 t.j.).

Według przepisu każdy zarządca bądź właściciel budynku powinien raz w roku przeprowadzić kontrolę obiektu, do której zaliczają się w szczególności przeglądy przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

 

Więcej...


Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników.

Więcej...


Promocja szczepień

PROMOCJA SZCZEPIEŃ

Rejestracja na szczepienie – możliwa na kilka prostych sposobów


W jaki sposób szybko zapisać się na termin szczepienia? Masz cztery możliwości:

Więcej...


OGŁOSZENIE W SPRAWIE DOWOZU NA SZCZEPIENIA

OGŁOSZENIE W SPRAWIE DOWOZU NA SZCZEPIENIA

 

Urząd Gminy Stromiec, w nawiązaniu do akcji szczepień przeciwko COVID-19, organizowanej przez służby Wojewody Mazowieckiego w dniu 11 września 2021 r. w godz. 8.00 – 15.00, przed budynkiem Urzędu Gminy Stromiec (Stromiec, ul. Piaski 4) informuje, że istnieje możliwość zapewnienia dowozu dla osób:

- niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,

- mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Wyżej wymienione osoby, które chcą skorzystać z usługi transportu proszone są o zgłaszanie takiego zapotrzebowania do dnia 9 września br. (czwartek) pod numerem telefonu: 48 619 10 20 wew. 212, lub 48 619 10 08 wew. 212.

List Wojeowdy Mazowieckiego promocja szczepień

Więcej...


Konkurs dla dzieci

Kurs e-learningowy dla dzieci "Bezpiecznie na wsi mamy, upadkom zapobiegamy"

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza losowanie hulajnóg dla dzieci, które wykonają kurs e-learningowy .......

Więcej...

Łączy nas wieś mozowiecka

Łączy nas wieś mazowiecka…

 

Materiał filmowy promujący rolnictwo w powiecie białobrzeskim, który powstał dzięki współpracy doradców z Oddziału Doradztwa Rolniczego w Białobrzegach i rolników – mieszkańców poszczególnych gmin powiatu białobrzeskiego. Film jest promocją regionu, pokazującą zróżnicowanie działalności rolniczej na naszym terenie.

https://www.youtube.com/watch?v=xSDdhR0Zqls

Więcej...

Odpady komunalne

Obowiązek składania deklaracji dotyczących wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych w związku z zatrudnieniem pracowników sezonowych

Przypominamy rolnikom i plantatorom z terenu naszej gminy o obowiązku składania deklaracji dotyczących wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych w związku z zamieszkiwaniem pracowników sezonowych.

Podstawa prawna: art. 274a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. 2020 poz. 1325 ze zm.) oraz art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2021  r. poz. 888).

Więcej...Informacja dla rolników

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym rolnicy posiadający odpady typu: folia rolnicza, sznurek i siatka do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz Big Bag proszeni są o wypełnienie  i złożenie wniosku do dnia 30 lipca 2021 roku.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26 – 804 Stromiec, pok. Nr 17. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bądź małej ilości złożonych wniosków zadanie nie będzie realizowane.

W przypadku rezygnacji z realizacji działania, wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować tutejszy urząd.

W ramach realizacji zadania nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć odpady z produkcji rolniczej  do miejsca wskazanego przez gminę.  Odpady  powinny być właściwie przygotowane, oczyszczone z resztek kiszonki, ziemi i innych zanieczyszczeń, spakowane w sposób selektywny tj. folia biała oddzielnie, folia czarna oddzielnie, sznurki oddzielnie, siatka oddzielnie, opakowania po nawozach oddzielnie i opakowania Big Bag oddzielnie.

wniosek o oddanie folii.docx (15.9 KiB)

Więcej...

Usługi dostępne w Urzędzie Skarbowym

Usługi dostępne w Urzędzie Skarbowym

Na prośbę Urzędu Skarbowego w Białobrzegach udostępniamy informację, iż na stronie internetowej tego Urzędu, tj.: https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-bialobrzegach dostępne są usługi: „ umów wizytę w urzędzie skarbowym” oraz „E-Urząd Skarbowy”, które pozwalają na załatwienie spraw lub umówienie wizyty w urzędzie w wygodny i bezpieczny sposób. Skorzystanie z usługi jest możliwe poprzez kliknięcie w odpowiedni banner.

Więcej...


Głośna próba syren

Głośna próba syren

OC.5557.1.1.2021

        

Wójt Gminy Stromiec informuje że zgodnie z „Planem Działania w Zakresie Obrony Cywilnej Gminy Stromiec na rok 2021” w dniu 08.07.2021 roku w godzinach 8.30 do 13.00 na terenie gminy zostanie przeprowadzona głośna próba syren Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO). Zostanie wyemitowany sygnał alarmowy „ODWOŁANIA  ALARMU” ciągły dźwięk syreny przez 3 minuty.

  

Wójt

/-/ Krzysztof Stykowski

 

Więcej...

Rusza modernizacja: aż pięć naborów wniosków w jednym terminie

Rusza modernizacja: aż pięć naborów wniosków w jednym terminie

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na "Modernizację gospodarstw rolnych", i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje do 19 sierpnia 2021 r.

Więcej...

Ekosystemy leśne, premie dla młodych rolników, restrukturyzacja małych gospodarstw – ostatnie dni na ubieganie się o pomoc

Ekosystemy leśne, premie dla młodych rolników, restrukturyzacja małych gospodarstw – ostatnie dni na ubieganie się o pomoc

Niewiele czasu pozostało, by starać się o wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na inwestycje w ekosystemy leśne, rozpoczęcie działalności rolniczej i restrukturyzację małych gospodarstw – w ramach dofinansowania z budżetu PROW 2014-2020.

Więcej...

Szanowni Mieszkańcy Dobieszyna i okolic

Szanowni Mieszkańcy Dobieszyna i okolic

Z uwagi na konieczność rozbiórki starego budynku Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie informujemy, że  będzie on otwarty dla pacjentów do dnia 28 czerwca 2021 r. Po tym czasie zostanie zamknięty do czasu oddania do użytkowania nowego budynku. Planowany termin to 1 stycznia 2022 roku. Do tego czasu pacjenci mogą zgłaszać się do Ośrodka Zdrowia w Stromcu.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Wójt

/-/ Krzysztof Stykowski

Więcej...

Rusza program bezpłatnej pomocy psychologicznej dla mieszkańców województwa mazowieckiego

Rusza program bezpłatnej pomocy psychologicznej dla mieszkańców województwa mazowieckiego

Mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą teraz bezpłatnie uzyskać wsparcie psychologiczne w ramach dedykowanej dla nich grupy wsparcia, dostępnej na platformie GrupaWsparcia.pl. Projekt jest wynikiem współpracy Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Fundacji ADRA Polska. Z pomocy będzie mógł skorzystać każdy mieszkaniec województwa potrzebujący wsparcia i chcący zadbać o swoją kondycję psychiczną.

Więcej...

Informacja

Czyste powietrze

W związku z przystąpieniem gminy do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Wójt Gminy Stromiec zaprasza mieszkańców na pierwsze spotkanie organizacyjne wprowadzające w temat dotacji z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej...


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.
Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych oraz na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Broszura informacyjna do pobrania.

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw

Więcej...


Dopłaty bezpośrednie

Ostatnie dni na ubieganie się o dopłaty bezpośrednie za 2021 r.

Ostatnie dni na ubieganie się o dopłaty bezpośrednie za 2021 r. – biura  powiatowe będą czynne dłużej

17 czerwca mija podstawowy termin na składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych PROW za 2021. W związku z tym od 14 do 17 czerwca br.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłuża godziny otwarcia swoich biur powiatowych.

 

Więcej...

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

 

Wójt Gminy Stromiec ogłasza konsultacje dotyczące nadania nazwy skweru w miejscowości Stromiec.

Proponowana nazwa skweru: „Skwer 100-lecia Bitwy Warszawskiej”

Szczegóły: tutaj

Więcej...


Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie

Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie

 

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r.

Po raz pierwszy odbędą się w tym samym terminie nabory wniosków o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A), rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) oraz rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) a także obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą:

Więcej...

Rusza pomoc dla pszczelarzy

Rusza pomoc dla pszczelarzy

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem wrzutni, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej...


APEL O NIEZAŚMIECANIE GMINY STROMIEC Śmieci w lasach, śmieci na poboczach, śmieci w rowach

APEL O NIEZAŚMIECANIE GMINY STROMIEC

Śmieci w lasach, śmieci na poboczach, śmieci w rowach

Z niepokojem obserwujemy zjawisko zaśmiecania Gminy Stromiec. Samorząd sam nie rozwiąże tego problemu. Potrzebna jest pomoc nas wszystkich. Stąd apel do mieszkańców, by zachowali porządek, sprzątali po sobie, a odpady wyrzucali w miejsca do tego przeznaczone.

Więcej...


Ogłoszenie KOWR z dn. 27.05.2021

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa                                                                  Warszawa, 2021-05-27

Oddział Terenowy w Warszawie

WAR.WRRR.7040.19.2021.SKA.1                        

Adresaci

według rozdzielnika

W imieniu Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (OT KOWR) w Warszawie zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie poniższej informacji dotyczącej obowiązku dokonywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 43) utworzono 10 następujących funduszy:

Więcej...

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wnioski do 30 czerwca

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wnioski do 30 czerwca

Termin przyjmowania wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 z ostał wydłużony o miesiąc. Do 30 czerwca o bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw.

Więcej...


KOMUNIKAT 20.05.2021 r.

KOMUNIKAT

W związku z powzięciem informacji z PSSE w Białobrzegach dotyczącej jakości wody na podstawie próbki pobranej w m. Bobrek, stwierdza się brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Stromiec.

Woda może być używana do celów sanitarnych.

Jednocześnie informuję, że podjęto natychmiastowe działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W dniu 19/20.05.2021 r wypłukano, zachlorowano i uzdatniono wodę w całym ujęciu Stromiec.

W dniu dzisiejszym tj. 20.05.2021 r pobrano nowe próbki wody przez PSSE Białobrzegi i przekazano do laboratorium w Radomiu w celu przebadania.

Do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody, Urząd Gminy w Stromcu zapewnia butelkowaną wodę do spożycia, która będzie wydawana w pobliżu Urzędu Gminy (garaże gminne) przy ul. Piaski. w godz 8.00 — 20.00.

Wójt

/-/ Krzysztof Stykowski

Więcej...


Weź pieniądze i posadź las – wkrótce ruszy nabór wniosków

Weź pieniądze i posadź las – wkrótce ruszy nabór wniosków

Rolnicy gospodarujący na gruntach o słabszej jakości, które nie zapewniają odpowiednich plonów, mogą posadzić na nich las i uzyskać na ten cel dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” finansowane z budżetu PROW 2014-2020 można się będzie starać od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r.

Więcej...

„ĆWICZENIE RENEGADE”

„ĆWICZENIE RENEGADE”

 

W dniach 17-21 maja 2021 roku nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza”

Więcej...


Przedłużony termin składania wniosków

Przedłużony termin składania wniosków

 
Szanowni Państwo,
informujemy, że termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie został przedłużony do 17 czerwca 2021 r.

Więcej...

Wręczenie promesy na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Dobieszyn (kopia)

Wręczenie promesy na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Dobieszyn

 
12 maja 2021 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie miała miejsce uroczysta zbiórka, podczas której wręczono promesy na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Promesę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobieszynie odebrał Prezes OSP Dobieszyn Andrzej Lusztyk.
Zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych finansowany jest ze środków Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji MSWiA oraz KSRG, a także funduszy pozyskanych z odpisów z firm ubezpieczeniowych. W projekt dofinansowania zakupu samochodów ratowniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych osobiście zaangażowali się pan Maciej Wąsik wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, nadbryg. Andrzej Bartkowiak komendant główny PSP oraz nadbryg. Jarosław Nowosielski mazowiecki komendant wojewódzki PSP.

Więcej...


Informacja 13.05.2021

Informacja

Rolnicy, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach obsługiwanych przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa programów pomocowych (dopłat oraz działań premiowych i inwestycyjnych PROW), przez grunty których przebiegać będzie gazociąg Leśniewice – Rawa Mazowiecka, pozostają związani zobowiązaniami wynikającymi z podpisanych z ARIMR umów czy otrzymanych dopłat.

Więcej...

Wnioski na restrukturyzację do końca maja

Wnioski na restrukturyzację do końca maja

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Do 29 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków.

Więcej...


Wręczenie promesy na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Dobieszyn

Wręczenie promesy na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Dobieszyn

 
12 maja 2021 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie miała miejsce uroczysta zbiórka, podczas której wręczono promesy na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Promesę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobieszynie odebrał Prezes OSP Dobieszyn Andrzej Lusztyk.
Zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych finansowany jest ze środków Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji MSWiA oraz KSRG, a także funduszy pozyskanych z odpisów z firm ubezpieczeniowych. W projekt dofinansowania zakupu samochodów ratowniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych osobiście zaangażowali się pan Maciej Wąsik wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, nadbryg. Andrzej Bartkowiak komendant główny PSP oraz nadbryg. Jarosław Nowosielski mazowiecki komendant wojewódzki PSP.

Więcej...

150 tys. zł premii dla młodych rolników – ARiMR przyjmuje wnioski

150 tys. zł premii dla młodych rolników – ARiMR przyjmuje wnioski

Wciąż można starać się o dofinansowanie na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Do 29 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o "Premie dla młodych rolników". Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

Więcej...

Pomoc na start dla grup producentów – wnioski tylko do końca maja

Pomoc na start dla grup producentów – wnioski tylko do końca maja

Jeszcze tylko do 31 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie, wynosi nawet 100 tys. euro rocznie.

Więcej...


Bohaterowei Bitwy Warszawskiej

Szanowni Państwo,

 

W związku z budową pomnika poświęconego 100-leciu Bitwy Warszawskiej w Stromcu, zwracamy się z prośbą o podanie nazwisk uczestników tej bitwy lub wojny polsko – bolszewickiej z 1920 roku.

Jeżeli wiedzą Państwo, że ktoś z Waszych bliskich np. dziadek, pradziadek, ktoś z rodziny, krewny, który pochodził z terenu gminy Stromiec i brał udział w wojnie 1920 roku -  to bardzo prosimy o kontakt.  Urząd Gminy w Stromcu nr. Tel. 48 6191020 wew.212 - pani Magda Dawidowska.

Planujemy uczczenie ich pamięci i ofiary jaką złożyli w walce o niepodległość Polski poprzez wygrawerowanie ich nazwisk na jednej ze ścian pomnika.

Na chwilę obecną jesteśmy w posiadaniu ok. 20 nazwisk uczestników tej wojny i będziemy ogromnie wdzięczni za podanie każdego kolejnego nazwiska.

Bardzo prosimy o podanie tych informacji do dnia 5 maja 2021 roku.

Jeżeli posiadają Państwo również zdjęcia lub pamiątki z tego okresu i chcieliby Państwo się nimi podzielić lub je udostępnić to także prosimy o kontakt z urzędem.

Za wszelką okazaną pomoc z góry dziękuję.

Wójt Gminy Stromiec

/-/ Krzysztof Stykowski

Więcej...


Oszustwa na spis powszechny Stop Manipulacji – nie daj się oszukać!

Oszustwa na spis powszechny

Stop Manipulacji – nie daj się oszukać!

  

1 kwietnia 2021 roku wystartował Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Spis potrwa do końca września bieżącego roku. Udział w spisie jest obowiązkowy zgodnie z ustawą o statystyce publicznej. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon poprzez infolinię spisową lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Każdy z obywateli musi zezwolić na udostępnienie części swoich danych osobowych. Problem w tym, że chęć na ich pozyskanie mają także osoby działające niezgodnie z prawem, a moment na oszustwa pod pozorem spisu powszechnego jest doskonały z punktu widzenia przestępców.

Więcej...

Nawet 100 tys. euro rocznie dla grup i organizacji producentów

Nawet 100 tys. euro rocznie dla grup i organizacji producentów

15 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów finansowanego z PROW 2014-2020. O wsparcie można się ubiegać do 31 maja 2021 r.

Więcej...


Trwa kampania dopłat 2021 – wnioski tylko przez internet 14.04.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina:
Trwa kampania dopłat 2021 – wnioski tylko przez internet

15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych  z PROW za 2021 rok. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie
za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Więcej...


Ogłoszenie 13.04.2021r.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że z dniem 02.06.2021 r. numer alarmowy 998 zostanie przejęty przez Centra Powiadamiania Ratunkowego obsługujące numer 112.

Więcej...

ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat

ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat

Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.

Więcej...


Szanowni mieszkańcy - PRZYPOMINAMY

Szanowni mieszkańcy - PRZYPOMINAMY

Wypełnij eWniosekPlus z doradcą Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego MODR WARSZAWA Pamiętaj! Masz czas
tylko do 17 maja 2021 r. Pamiętaj o przygotowaniu loginu i hasła do aplikacji eWniosekPlus. Jeśli nie masz konta w tej aplikacji, przygotuj następujące dane:
• nr gospodarstwa,
• nr konta bankowego, dokładną kwotę ostatniego przelewu
Z ARiMR w 2020 r.
Przygotuj się i weź ze sobą:
• plan upraw na 2021 r. ze wskazaniem działek i powierzchni upraw,
• paszporty zwierząt,
• powierzchnie obszarów proekologicznych,
• umowy kontraktacyjne.
Przed spotkaniem z doradcą MODR Warszawa, zarezerwuj wizytę telefonicznie lub mailowo!
tel. Iwona Aderek - 512 260 713

Więcej...

Trwa kampania dopłat 2021 - przypominamy: wnioski tylko przez internet

Trwa kampania dopłat 2021 - przypominamy: wnioski tylko przez internet

15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Więcej...


Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory

31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku.

Więcej...

Szanowni mieszkańcy, prosimy o wrzucanie wniosków 500+

Szanowni mieszkańcy, prosimy o wrzucanie wniosków 500+ do urny lub w przesyłanie w postaci elektronicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu informuje, że z związku z trudna sytuacją epidemiologiczną w kraju złożenie wniosku o świadczenie „500+” w wersji papierowej odbywać się będzie poprzez wrzucenie prawidłowo wypełnionego wniosku do oznaczonej urny stojącej w przedsionku wejścia głównego do Urzędu Gminy w Stromcu.
Wnioski o świadczenie „500+” są do pobrania w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Stromiec od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
 

Więcej...


Konkurs fotograficzny "Wielkanoc w domu z CRL"

Konkurs fotograficzny "Wielkanoc w domu z CRL"

Mając na uwadze, że przez wzgląd na sytuację epidemiczną zbliżające się święta powinniśmy spędzić w domach z najbliższymi, chcąc wszystkim umilić ten czas  Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w świątecznym konkursie fotograficznym "Wielkanoc w domu z CRL".

 

Więcej...


Chirurgiczne maseczki ochronne dla mieszkańców gminy Stromiec

Chirurgiczne maseczki ochronne dla mieszkańców gminy Stromiec

Gmina Stromiec za pośrednictwem służb OSP i Sołtysów przekazuje  nieodpłatnie mieszkańcom Gminy Stromiec maseczki  pozyskane od Rządu RP celem zwalczania i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2.

 

Jeśli z jakiegoś powodu maseczki nie zostaną przekazane prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Stromiec

Serdecznie dziękujemy Sołtysom i Strażakom OSP z terenu Gminy, którzy zaangażowali się z akcję dystrybucji maseczek.

 

Więcej...

Posadziłeś las ze wsparciem ARiMR? Złóż wniosek o dwie premie

Posadziłeś las ze wsparciem ARiMR? Złóż wniosek o dwie premie

Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski
o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w ramach poddziałania Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych finansowanego z PROW 2014-2020. Można je złożyć tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Więcej...


Jak pandemia wpłynęła na Państwa życie?

Jak pandemia wpłynęła na Państwa życie?

Szanowni Państwo,

W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk szukamy odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc o podzielenie się z nami informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie. To już IV etap badań - poprzednie były prowadzone w kwietniu, czerwcu i wrześniu 2020 roku, a ich efektem była publikacja - link [1].

Więcej...

31 marca 2021 r. upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR (18-03-2021)

31 marca 2021 r. upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR

Przypominamy rolnikom, którzy otrzymali z ARiMR pomoc na zakup sprzętu komputerowego, a jeszcze tego nie zrobili, że mają na to czas tylko do 31 marca 2021 roku. Fakturę potwierdzającą dokonanie takiego zakupu trzeba dostarczyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. To są niezbędne warunki, aby rozliczyć otrzymane wsparcie.

Więcej...


31 marca ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020 (18-03-2021)

31 marca ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

Więcej...

VIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

VIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Więcej...


Wnioski o pomoc złożone w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawione bez rozpatrzenia w związku z covid19 muszą być niezwłocznie uzupełnione

Wnioski o pomoc złożone w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawione bez rozpatrzenia w związku z covid19 muszą być niezwłocznie uzupełnione

Trwają prace legislacyjne nad zmianą przepisów dotyczących biegu postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadzonych
w związku z pandemią Covid-19.

Więcej...

ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat

ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat

Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.

Więcej...


Pod koniec marca rusza I nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

Pod koniec marca rusza I nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

Od 29 marca do 12 maja ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana jest
z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej...


Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF: wnioski od 11 marca

Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF: wnioski od 11 marca

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.

Więcej...

Informacja w sprawie odczytu wodomierzy I kwartał 2021r.

Informacja w sprawie odczytu wodomierzy

Szanowni Państwo,

W związku z obecna sytuacja epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 –„ koronawirusa”, występują utrudnienia związane
z odczytem wodomierzy dokonywanym przez gminnego inkasenta.

Z uwagi na powyższe proszę tych Państwa, u których odczyt nie
został wykonany, o przekazywanie danych dotyczących zużycia
wody/odprowadzania ścieków telefonicznie lub za pomocą e-mail.

Odbiorcy, którzy nie podadzą stanu wodomierza do dnia 20.03.2021r. otrzymają
naliczenie prognozy.

Kontakt telefoniczny: 48 619 10 39, 48 619 10 20.

Adres e-mail : sekretariat@ugstromiec.pl , jadwiga.belka@ugstromiec.pl

Więcej...


Ogłoszenie - telazjoza u bydła

Drodzy mieszkańcy - hodowcy  bydła na terenie Gminy Stromiec

Informujemy o możliwości występowania telazjozy u bydła.

Poniżej informacja Powiatowego Lekarza Werterynarii w Białobrzegach: PIW.ZOZ.5.2.2.2021 z dn. 18 lutego 2021r.: tutaj

Więcej...


Ogłoszenie - wysoce zjadliwa grypa ptaków

Drodzy mieszkańcy - właściciele drobiu mieszkający na terenie Gminy Stromiec

Prosimy o  zachowanie szczególnej ostrożności  i stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa ptaków do gospodarstwa.

Poniżej pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białobrzegach, znak: PIW.ZOZ.5201.14.3.5.2021 z dnia: 18 lutego 2021r. : tutaj

Więcej...

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Śliczne szczeniaki szukają domu
Jest bardzo zimno dlatego potrzebujemy jak najszybciej nowej rodziny dla tych słodziaków.
Więcej informacji pod
nr.tel. 48 619-10-20 w.202
e-mail: barbara.ziolkowska@ugstromiec.pl

Więcej...


Kończy się nabór wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych

Kończy się nabór wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych

Jeszcze tylko do najbliższego poniedziałku, 15 lutego, można składać wnioski o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, finansowanej z budżetu PROW na lata 2014-2020. Warto się pospieszyć, tym bardziej że można otrzymać wsparcie w wysokości nawet pół miliona złotych.

Więcej...

Komunikat

KOMUNIKAT

Urząd Gminy Stromiec informuje, że do dnia 11.02.2021 r. (czwartek) do godziny 12:00  z powodu awarii na sieci wodociągowej nie będzie wody w miejscowości Biała Góra.

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej...


Dopłaty do materiału siewnego płyną na konta rolników

Dopłaty do materiału siewnego płyną na konta rolników

Ponad 14,3 mln zł wypłaciła do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dopłat do materiału siewnego za rok 2020. Dla sześćdziesięciu procent z 63 tys. rolników, którzy ubiegali się o te płatności, wydano już decyzje o przekazaniu środków.

Więcej...

Ogłoszenie o szczepieniach przeciw COVID 19

Ogłoszenie o szczepieniach przeciw COVID 19

 Od 15 stycznia br. ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat, natomiast  od 22 stycznia rozpoczęła się rejestracja kolejnej grupy, tj. osób powyżej 70. roku życia.

Od 25 stycznia rozpoczęły się szczepienia dla zarejestrowanych osób z powyższych grup wiekowych. Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym  grupom  wiekowym i zawodowym.

Więcej...


ostatnie dni na złożenie sprawozdań przez KGW

Ostatnie dni na złożenie sprawozdań przez KGW

Niewiele czasu zostało już kołom gospodyń wiejskich, które w ubiegłym roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie na swoją działalność, by rozliczyć się z dotacji. Ostateczny termin składania sprawozdań upływa 31 stycznia 2021 r. Jednak w związku z tym, że jest to niedziela, biura powiatowe Agencji będą przyjmowały je jeszcze w poniedziałek, 1 lutego.

 

Więcej...


Informacja w sprawie rozpoczęcia jazd próbnych (21.01.2021r.)

Informacja w  sprawie rozpoczęcia jazd próbnych

W zwaiązku z prowadzeniem czynności odbiorowych od dnia 25.01.2021 bdą odbywały się jazdy póbne pociągów, w konsekwencji czego zwiększy się częstotliwość pojawiania się pojazdów szynowych na przejazdach kolejowych od km 58 +100 do 75+250 (kilometraż linii kolejowej  LK8), tj. Warka a Stacją Dobieszyn.

W załączeniu  pismo inwestora z rozpiska jazd próbnych. - tutaj

Więcej...

Dobre notowania ARiMR wśród rolników (21.01.2021r.)

Dobre notowania ARiMR wśród rolników

Jak wynika z badania „Polska Wieś i Rolnictwo 2020”, przeprowadzonego m.in. na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prawie 86 proc. korzystających z usług Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ocenia jej działalność dobrze i bardzo dobrze.

Beneficjenci doceniają przede wszystkim fachowość pracowników Agencji (ponad 85 proc.), możliwość kontaktu telefonicznego z biurami powiatowymi i oddziałami regionalnymi (80 proc.) oraz dostępność placówek (ponad 75 proc.).

Więcej...


Informacja

Transport do punktu szczepień

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego  od 15 stycznia 2021 r. uruchamia się INFOLINIĘ na terenie gminy Stromiec dot. organizacji transportu dla mieszkańców gminy do punktu szczepień - dotyczy osób niepełnosprawnych i osób, które nie będą mogły samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.

 

Więcej...

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze „500+” w 2021 r.

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze „500+” w 2021 r.

Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze „500+” w 2021 roku

Od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Więcej...


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Stromiec
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
ds. wymiaru i księgowości podatków w Urzędzie Gminy Stromiec

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26 – 804 Stromiec.
 2. Określenie stanowiska: stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatków
  wymiar czasu pracy - pełny etat.

Więcej...


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- Główny Księgowy GOPS

Wymiar etatu 3/4 etatu

Rodzaj umowy – umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec

Więcej...

Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej

Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej - wnioski o dofinansowanie można składać tylko do 30 grudnia

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa)
wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. Do 23 grudnia 2020 r. do ARiMR wpłynęło 14,5 tys. wniosków.

 

Więcej...


Dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Stromiec 24.12.2020r. (wigilia)

Dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Stromiec
24.12.2020r. (wigilia)

Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Stromiec, że
24 grudnia 2020 r. (wigilia)
jest dniem wolnym od pracy.
W tym dniu Urząd Gminy będzie nieczynny.

Dodatkowy dzień wolny od pracy przysługuje w zamian za przypadający w sobotę dzień świąteczny 26 grudnia 2020 r.

Wójt

-/-Krzysztof Stykowski

Więcej...


Informacja o konsultacjach społecznych GOPS

Stromiec, dn. 15.12.2020 .

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu informuje, że w dniach od 8 do 14 grudnia 2020 r. prowadzone były konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023.

W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga czy opinia dotycząca Programu.

 

Kierownik GOPS

/-/ Jolanta Róg

Więcej...


Informacja w sprawie odczytu wodomierzy

Informacja  w sprawie odczytu wodomierzy

Szanowni Państwo,

W związku z obecna sytuacja epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 –„ koronawirusa”, występują utrudnienia związane
z odczytem wodomierzy dokonywanym przez gminnego inkasenta.

Z uwagi na powyższe proszę tych Państwa, u których odczyt nie
został wykonany, o przekazywanie danych dotyczących zużycia
wody/odprowadzania ścieków telefonicznie lub za pomocą e-mail.

Odbiorcy, którzy nie podadzą stanu wodomierza do dnia 15.12.2020r. otrzymają
naliczenie prognozy.

Kontakt telefoniczny: 48 619 10 39, 48 619 10 20.

Adres e-mail : sekretariat@ugstromiec.pl , jadwiga.belka@ugstromiec.pl

 

Więcej...Uwaga, 30 listopada rozpoczęły się…

Uwaga, 30 listopada rozpoczęły się…

W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020. W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na rozwój usług rolniczych.

Więcej...

ogłoszenie - zakaz dmuchaw

Ochrona powietrza

Województwo Mazowieckie od lat boryka się z problemem zanieczyszczenia powietrza. Oprócz emisji z sektora komunalno-bytowego, a także emisji komunikacyjnej, na powstawanie przekroczeń poziomów pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu w powietrzu wpływa również emisja wtórna. Unos wtórny powstaje w wyniku turbulencji generowanych przez samochody, ale także w wyniku stosowania dmuchaw do liści.

Mazowsze walczy o poprawę jakości powietrza

Więcej...


Ogłoszenie - bezdomne psy

Ogłoszenie

Informujemy że trzy małe białe pieski znalazły już dom.

Pomóż Reksi spędzić Radosne Święta w nowej rodzinie.

Zainteresowanych przygarnięciem prosimy o kontakt
pod nr tel.:
48 619 10 20 wew.  202

Więcej...

KOMUNIKAT 19.11.2020

KOMUNIKAT

Urząd Gminy Stromiec informuje, że w dniu 19.11.2020r. (czwartek)
w godzinach od 9:00-12:00 z powodu awarii sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach zasilanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Stromcu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Z up. Wójta

/-/ Dariusz Gołębiowski
Sekretarz

 

Więcej...


ARiMR: Pomoc dla posiadaczy chryzantem – najważniejsze informacje

ARiMR: Pomoc dla posiadaczy chryzantem – najważniejsze informacje

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Pomoc przysługuje posiadaczom:

 • co najmniej 50 chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości,
 • co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości.

Chryzantemy muszą być przeznaczone do sprzedaży na dzień złożenia wniosku.

Stawki pomocy:

 • chryzantema doniczkowa –20 zł za sztukę,
 • chryzantemy cięte – 3 zł za sztukę.

Więcej...

prośba o zagłosowanie - GKCiKF w Jedlińsku

Prośba o oddanie głosu: projekt nr 309 pt.:

"Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej"

"Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej"
 
kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
 
Radomski
Celem projektu jest organizacja warsztatów doskonalenia umiejętności gry na instrumentach dętych dla członków orkiestry i osób zainteresowanych z województwa mazowieckiego oraz koncertu w Jedlińsku, w którym wezmą udział 3 zaproszone orkiestry dęte.
 
Link do głosowania online znajdziesz: tutaj

Więcej...


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w ślad za Głównym Lekarze Weterynarii informuje o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności  (EFSA) ostrzeżenia dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu.

Więcej...

Informacja Starostwa Powiatowego w Białobrzegach z dnia 16.10.2020

Informacja Starostwa Powiatowego w Białobrzegach z dnia 16.10.2020

Starostwo Powiatowe w Białobrzegach informuje, że cechowanie oraz wydawanie świadectwa legalności pozyskanego drewna w lasach stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych odbywać się będzie w okresie jesienno-zimowym w miesiącach listopad – marzec dwa razy w tygodniu w dniach wtorek i czwartek.
Zgłoszeń należy dokonywać pod numerem telefonu 48 631 34 14 w. 120 lub 796 403 266.

Więcej...


Informacja MODR 23.10.2020

Informacja

W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dyżur pracownika MODR Warszawa Iwona Aderek w Urzędzie Gminy Stromiec jest zawieszony do odwołania.

Zainteresowanych rolników zapraszamy do PZDR w Białobrzegach ul. Składowa 5, lub telefonicznie

48/613-22-94

512-260-713

Więcej...

ARiMR: Dotacje na małe przetwórstwo i RHD

ARiMR: Dotacje na małe przetwórstwo i RHD

Za dwa tygodnie, 26 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.

Więcej...


Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW – nabór wniosków trwa

Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW – nabór wniosków trwa

Do 29 października biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o premię za przekazanie gospodarstwa. Program skierowany jest do rolników, którzy zakończą działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi.

 

Więcej...

Nabór wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 na finiszu

Nabór wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 na finiszu

Środa w przyszłym tygodniu będzie ostatnim dniem na złożenie w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o wsparcie gospodarstw szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19.

Więcej...


„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2020/2021.

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2020/2021.

Informuję, że od 2 września 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie planuje nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2020/2021.

Więcej...


Na dofinansowanie KGW zostało ponad 11 mln zł

Na dofinansowanie KGW zostało ponad 11 mln zł

Tylko do końca września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację
na swoją działalność. W tym roku na wsparcie tych organizacji przewidziano 40 mln zł.
Do końca sierpnia złożyły one wnioski o przyznanie pomocy na kwotę blisko 29 mln zł. Oznacza to, że nadal są dostępne środki, o które mogą aplikować KGW. Nie warto zwlekać.

Więcej...

Do ARiMR po rekompensatę za zakaz produkcji świń

Do ARiMR po rekompensatę za zakaz produkcji świń

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że producenci rolni, którzy w związku z wystąpieniem ASF otrzymali od Powiatowego Lekarza Weterynarii zakaz utrzymywania świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, mogą ubiegać się
o pomoc finansową. Wsparcie udzielane jest z budżetu krajowego.

Więcej...


Ogólnopolski Konkurs Testowy

Ogólnopolski Konkurs Testowy

Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich
100 osób, które rozwiąże test online i zdobędzie najwięcej
punktów w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody
rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto

Więcej...

ARiMR – trwa nabór wniosków o wsparcie dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 i ubiegłoroczną suszę

Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej

w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe.

Więcej...


Szczegółowa Inwentaryzacja Źródeł Ciepła na terenie gminy

Szczegółowa Inwentaryzacja
Źródeł Ciepła na terenie gminy

MIESZKAŃCY GMINY STROMIECW związku z prowadzaną przez Gminę Stromiec szczegółową Inwentaryzacją Źródeł Ciepła na terenie gminy Stromiec informujemy, że od 17.08.2020 do 31.12.2020r. będą przeprowadzane ankiety z mieszkańcami dotyczące sposobów ogrzewania budynków przez pracowników firmy ENVITERM S.C.

Więcej...

Odbiór eternitu planowany jeszcze w tym roku

Odbiór eternitu planowany jeszcze w tym roku.

Wójt Gminy Stromiec zaprasza Mieszkańców do składania wniosków dotyczących odbioru wyrobów zawierających azbest. Zróbmy to razem, aby było ładnie i zdrowo. Państwo wymienicie pokrycie na dachu każdego budynku, Urząd Gminy odbierze płyty zawierające azbest. Przypominamy, że przed wymianą pokrycia obowiązuje zgłoszenie zamiaru wykonania prac do Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

Więcej...


AKTUALNE DOFINANSOWANIA NA EKOLOGICZNE INWESTYCJE NA ROK 2020.

AKTUALNE DOFINANSOWANIA NA EKOLOGICZNE INWESTYCJE NA ROK 2020.

Fundacja Dar Oze, daroze.pl

1. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.
● 80% dotacje na farmy fotowoltaiczne, lub/i na poprawę efektywności energetycznej budynków.
● Energia Plus - Preferencyjny kredyt z NFOŚIGW z umorzeniem 10% na ekologiczne inwestycje.
● Leasing-100% opłat może być wrzucone w koszty prowadzenia działalności.
2. DLA ROLNIKÓW.
● Agroenergia dofinansowanie:
● Do 25.000 zł na instalacje fotowoltaiczne od 30 kW do 50 kW mocy.
● Do 15 000 zł na instalacje fotowoltaiczne od 10 kW do 30 kW mocy.

Dodatkowo informujemy, że rolnicy mają możliwość odliczyć od podatku rolnego 25% kwoty nieobjętej dofinansowaniem od podatku rolnego oraz dodatkowo każdy rolnik otrzymuje jeszcze bonus klimatyczny 10.000 zł gdy montowana jest jednocześnie pompa ciepła.

Więcej...

Stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021

Stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych, uczniowi nie zamieszkującemu na terenie Gminy Stromiec oraz uczniowi klasy”0”.

Więcej...